Tag

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk of hernia inguinalis is een hernia die erg vaak voorkomt. Een hernia is de term voor de uitstulping van een weefsel of een orgaan uit een lichaamsholte. De liesbreuk ontstaat uit een scheur in een zwak deel van de buikwand. Uit het gat dat ontstaat steekt de uitstulping. De liesbreuk komt doorgaans voor in het lieskanaal. Door het lieskanaal loopt de zaadstreng van de teelballen naar de buikholte.

Symptomen

Veel patiënten met een liesbreuk voelen helemaal niets, anderen hebben last van een zeurderige pijn in de liesstreek. Alleen als de het weefsel dat tussen de spierwand steekt bekneld geraakt, zal de patiënt veel pijn ervaren. De bloedtoevoer wordt dan afgesneden, en een snelle operatie is noodzakelijk voor het weefsel begint af te sterven.

Oorzaken

Een liesbreuk is het gevolg van druk op de abdominale spieren. Die kan ontstaan door het optillen van een zwaar voorwerp, door te hoesten, door naar het toilet te gaan, seks te hebben of gewoon door te sporten.

Behandeling

Vroeger werd een liesbreuk vaak behandeld met een breukband, maar tegenwoordig kiest men meestal voor een operatie. Een liesbreuk kan genezen worden via een eenvoudige operatie. De meeste ingrepen maken gebruik van een laparoscopie (kijkoperatie) en duren minder dan een uur. De chirurg maakt een snede op de plek van de breuk. Vervolgens heft hij de uitstulping van het buikvlies op en herstelt hij de scheur in de buikwand, indien nodig.

Tags , ,

Behandeling van een liesbreuk

De liesbreuk of hernia inguinalis is een uitstulping van het buikvlies ten gevolge van een zwakke plek of opening in de buikwand. Die plek of opening wordt de breukwand genoemd. De verzwakking of opening is het gevolg van aangeboren factoren of van de uitrekking van de weefsels.

Uitrekking

Uitrekking van de weefsels kan veroorzaakt worden door dikwijls zware dingen te tillen, een toename in lichaamsgewicht, veel te hoesten of te persen. Als de druk in de buik verhoogt kan er ook meer buikinhoud in de uitstulping komen, waardoor de breuk groter wordt. De uitstulping van de liesbreuk bevindt zich in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf en kan alleen maar groter worden.

Het kan gebeuren dat de breuk beklemd geraakt. De breukinhoud zit dan vastgeklemd in de breukpoort, wat met veel pijn gepaard gaat. Een spoedoperatie is dan noodzakelijk.

Behandeling

Een arts kan de liesbreuk eenvoudig vaststellen. Omdat een liesbreuk niet vanzelf overgaat is een operatie nodig. De liesbreuk kan verholpen worden door  het buikvlies te herstellen met wat weefsel van de buikwand of een stukje kunststof. Een liesbreukoperatie is een eenvoudige ingreep die niet meer dan drie kwartier duurt. De operatie wordt uitgevoerd via een snede bij de breuk.

Complicaties en risico’s

Net als bij andere operaties, is ook de liesbreuk niet zonder risico’s. Mogelijke complicaties zijn onder meer nabloedingen, infecties en tromboses. Bij een klein aantal van de patiënten ontstaat na verloop va tijd een nieuwe breuk.  Maar al bij al is het risico op complicaties zeer klein.

Tags ,

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk is een veel voorkomende vorm van hernia. Een hernia is de uitstulping van een orgaan of weefsel uit de lichaamsholte waarin het zich bevindt. Een liesbreuk ontwikkelt zich door een scheur in een zwakke plek van de buikwand. Daardoor ontstaat er een gat, waar de uitstulping doorheen steekt. Een liesbreuk heet ook wel hernia inguinalis. De liesbreuk komt meestal voor in het lieskanaal, waardoor de zaadstreng van de teelballen naar de buikholte loopt.

Een liesbreuk kan enig ongemak veroorzaken. Meestal voelt de patiënt een zeurderige pijn in de liessteek, maar vaak voelt hij ook gewoon niets. Alleen een breuk die bekneld is geraakt, gaat gepaard met veel pijn.

Oorzaken

Alles wat druk uitoefent op de abdominale spieren kan een breuk veroorzaken. Om een paar voorbeelden te noemen: iets zwaars optillen, hoesten, naar het toilet gaan, seks, lichaamsbeweging, …

In de meeste gevallen heeft de patiënt gewoon lichte pijn. Maar het weefsel dat dat tussen de spierwand steekt, bekneld geraakt. Daardoor wordt de bloedtoevoer afgesneden. In dit geval is een snelle operatie noodzakelijk voor het weefsel begint af te sterven.

Behandeling

Vroeger schreef de arts vaak een breukband voor, maar tegenwoordig kiest hij meestal voor een operatie. Een liesbreuk kan genezen worden via een eenvoudige operatie. De meeste operaties duren minder dan een uur en maken gebruik van een laparoscopie. Ter plaatse van de breuk maakt de chirurg een snede. Vervolgens heft hij de uitstulping van het buikvlies op en herstelt hij de scheur in de buikwand, als dat nodig is.

Andere soorten hernia

In de onderbuik kunnen hernia femoralis en hernia umbilicalis (navelbreuk) voorkomen. Een hiatushernia of maagbreuk komt voor als een deel van de maag doorheen het diafragma duwt en de borstkas van de onderbuik scheidt. Een littekenhernia vormt zich onder het litteken van een chirurgische ingreep. Een hernia nuclei pulposi of rughernia is een aandoening van de rug waarbij de tussenwervelschijf uitstulpt.

Tags ,