Tag

Levercirrose, littekenvorming op de lever

Levercirrose is een toestand waarbij de leverweefsels onherstelbaar aangetast zijn als gevolg van een infectie, vergiftiging of andere ziekte. Alle chronische leverziekten ontaarden uiteindelijk in levercirrose. De ontstoken levercellen sterven dan af en worden vervangen door littekenweefsel. Dat littekenweefsel kan nooit meer terug veranderen in  normale levercellen. De capaciteit van de lever neemt dus in grote mate af.

Als de levercellen afsterven, kan het bloed steeds moeilijker door de lever stromen. Daardoor moet het een omweg maken en wordt de concentratie van afbraakproducten in het bloed steeds groter. Dat kan ernstige complicaties tot gevolg hebben.

Oorzaken

Levercirrose kan verschillende oorzaken hebben, maar de belangrijkste is een overmatig gebruik van alcohol. In dat geval spreekt men van alcoholische levercirrose.
Een andere oorzaak is virale hepatitis (B, C of D) die chronisch wordt. Een derde belangrijke oorzaak is een eiwittekort.

Andere aandoeningen die levercirrose kunnen veroorzaken, zijn hemochromatose (ijzeroverbelasting), de ziekte van Wilson (koperoverbelasting) en auto-immuunziekten.

Symptomen

Levercirrose ontstaat zeer geleidelijk. Patiënten zullen heel lang geen symptomen ondervinden. Klachten die kunnen optreden zijn:

- Vermoeidheid
- Weinig eetlust
- Misselijkheid
- Braken
- Opgezette buik door ascites
- Oedeem aan de benen
- Uitgezette aders aan de buik (collaterale bloedvaten)
- Slokdarmvarices (aders langs de slokdarm zijn gestuwd)
- Geelzucht

Op het einde kunnen nog symptomen ontstaan als sufheid, verwardheid of coma met bevende handen. De patiënt is vermagerd en heeft een opgezette buik door al het vocht.
Als de levercellen afsterven, kan het bloed steeds moeilijker door de lever stromen.

Complicaties

Bij een levercirrose kunnen diverse complicaties optreden. Mogelijke complicaties zijn:

Portale hypertentie: Door de levercirrose vermindert de doorbloeding van de lever. Daardoor ontstaat in de leverpoortader een verhoogde bloeddruk.
Encephalopatie: Hersenfunctie verandert, bijvoorbeeld een veranderd slaap-waakritme, verminderde concentratie en zelden zelfs coma.
Ascites: Vrij vocht in de buikholte.
Oesophagus varices: Als gevolg van portale hypertensie kunnen in de slokdarmwand spataderen ontstaan.
Het hepatopulmonale syndroom: Ontstaat bij een klein deel van de patiënten met portale hypertensie. Wordt gekenmerkt door verwijding van de bloedvaten in de longen en veranderingen in de bloedsomloop.

Behandeling

Als de levercirrose een gevolg is van alcoholmisbruik, moet je natuurlijk zo snel mogelijk stoppen met drinken. Voor levercirrose zelf bestaat er nog geen medicijn, maar een aantal gevolgen ervan zijn goed met geneesmiddelen te behandelen.

Levercirrosepatiënten krijgen een afwisselend dieet voorgeschreven dat weinig vetten bevat. Bij vochtophoping krijgen patiënten een zoutarm dieet.

Tags ,

Wat is levercirrose?

Levercirrose is de vernietiging van normaal leverweefsel, waardoor littekenweefsel ontstaat rond het functioneel leverweefsel.

Oorzaken

Levercirrose kan veel oorzaken hebben:

Overmatig alcoholgebruik: meest voorkomende oorzaak
Bepaalde geneesmiddelen
Langdurige leververvetting
Eiwittentekort
Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen
Chronische hepatitis B of hepatitis C
Auto-immuunziekten, Ziekte van Wilson, hemochromatose, enz.

Levercirrose vergroot het risico op de ontwikkeling van een levertumor.

Patiënten

Levercirrose komt vooral voor in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar.  Het is er zelfs de derde doodsoorzaak, na hartziekten en kanker.

Symptomen

Levercirrose ontstaat zeer geleidelijk. Veel mensen met cirrose lijken jarenlang gezond, zeker als het een lichte vorm is. Symptomen die in het begin van de aandoening opduiken, zijn onder meer verminderde eetlust (vaak met ondervoeding als gevolg),  zwakte, enz.

Daarna treden symptomen op als te hoge bloeddruk, spataderen in de slokdarm, opgezette buik (ten gevolge van ascites of buikvocht) en oedeem aan de benen.

In de eindfase ontstaan sufheid, verwardheid of zelfs coma. De opgezette buik heeft regelmatig puncties nodig. De slokdarm kan scheuren ten gevolge van de spataderen en zo hevige bloedingen veroorzaken.

Behandeling

Levercirrose is onomkeerbaar, wat betekent dat de afgestorven cellen niet meer terugkomen. Als de cirrose het gevolg is van overmatig alcoholmisbruik en de patiënt stopt met drinken, houdt de vorming van nieuw littekenweefsel meestal wel op. Reeds gevormd littekenweefsel in de lever blijft bestaan. Verder kan de patiënt enkel gezond gaan eten en vitaminesupplementen nemen.

Als de levercirrose te ver gevorderd is,  kan een levertransplantatie nog uitkomst bieden. Maar dan nog zal men de onderliggende oorzaak moeten behandelen of de cirrose zal zich opnieuw ontwikkelen in de nieuwe lever.

Tags , , ,