Tag

Leukemie, kanker in het bloed

De term leukemie dekt alle verschillende vormen van bloedkanker oftewel kanker van de witte bloedcellen. Leukemie is een naam die uit het Grieks komt en letterlijk ‘wit bloed’ betekent. Het lichaam maakt dan te veel witte bloedcellen aan. Daardoor wordt de balans tussen de rode en de witte bloedcellen verstoord en kunnen er problemen optreden met de organen.

Symptomen

Mensen die aan leukemie lijden, zijn vaak heel vermoeid. Ze zijn ook vatbaarder voor ziektes en infecties. Hun weerstand is minder goed. Ze hebben vaak last van buitensporig bloedverlies en worden snel ziek.

Leukemie kan dodelijk zijn. Patiënten sterven soms aan interne bloedingen die verhinderd worden door bloedplaatjes. Door hun verzwakte weerstand kan ieder virus hen al fataal zijn.

Oorzaken

Over de oorzaken van leukemie is niet veel bekend. Patiënten sterven soms aan interne bloedingen die normaal gezien verhinderd worden door de bloedplaatjes. Er bestaan een aantal erfelijke vormen van leukemie. Risicofactoren bij de ontwikkeling van leukemie zijn blootstelling aan chemicaliën, bepaalde medicijnen, toxines en straling.

Als een patiënt aan leukemie lijdt, worden er in zijn lichaam te veel witte bloedcellen aangemaakt. Daardoor wordt de balans tussen de rode en witte bloedcellen verstoord en kunnen er problemen ontstaan met het beenmerg. Leukemiecellen kunnen dan verschillende organen binnendringenen aantasten. De lever en de milt kunnen dan vergroten, waardoor er problemen optreden met de organen.

Tags , , ,

Wat is leukemie ?

Leukemie is een kanker die zich vooral manifesteert in het bloed. Wanneer een patiënt aan leukemie lijdt, worden er in het lichaam te veel witte bloedcellen gemaakt. Daardoor is het beenmerg te nauw om bloed goed door te laten.

De term leukemie betekent letterlijk ‘wit bloed’ en komt uit het Grieks. Er kunnen problemen optreden met het beenmerg en daardoor wordt de balans tussen rode en witte bloedcellen verstoord. Leukemiecellen dringen verschillende organen binnen (bijvoorbeeld de nieren, de lever,…) en tasten zo deze organen aan.  Daardoor kunnen de lever en de milt vergroten en kunnen er problemen optreden met deze organen.

Normaal gezien functioneert de milt als een filter van het bloed: de verouderde rode bloedcellen en de bloedplaatjes worden dan uit het bloed gefilterd. Wanneer de milt te groot is geworden, kan hij overactief worden en zijn job veel te goed gaan uitoefenen. Dan verdwijnen er te veel verouderde rode bloedcellen en bloedplaatjes.

Mensen die aan leukemie lijden, kunnen zeer vermoeid zijn, heel vatbaar zijn voor infecties en ziektes (de afweer is bij leukemiepatiënten heel erg laag). Ook hebben ze last van excessief bloedverlies en worden ze erg vaak ziek.

Leukemie kan fataal zijn. Soms sterven patiënten aan interne bloedingen die normaal gezien verhinderd worden door de bloedplaatjes. Vaker sterven ze aan infecties of ziektes die ze opgelopen hebben. Leukemiepatiënten hebben een hele slechte afweer en daarom kan ieder virus noodlottig voor hen zijn.

Oorzaken

Eigenlijk zijn er geen oorzaken bekend van leukemie. Er bestaan een paar erfelijke vormen van leukemie en sommige risicofactoren die ervoor zorgen dat je leukemie kan krijgen zijn: blootstelling aan chemicaliën, toxines, medicijnen en straling.

Symptomen

- Vermoeidheid
- Te veel witte bloedcellen in het bloed
- Anemie

Behandeling

Meestal wordt leukemie behandeld met chemotherapie, dat vaak een goed resultaat geeft. Soms kan de patiënt niet behandeld worden omdat hij in een erg slechte gezondheid verkeert, dan wordt er gewacht met de chemotherapie tot de ziektes en infecties onder controle zijn. Ook is er soms een beenmergtransplantatie nodig om de patiënt weer beter te maken.

Tags , ,

Wat is haarcelleukemie?

Haarcelleukemie heeft helemaal niets te maken met haarcellen te maken. Het is een soort leukemie die haar naam te danken heeft aan microscopisch onderzoek: er werd namelijk ontdekt dat deze cellen er harig uitzien. Eigenlijk zou de naam ‘Harige cellenleukemie’ dus beter gekozen zijn.
Het is een vorm van leukemie die maar heel weinig voorkomt en goed te genezen is.

Hoe wordt haarcelleukemie onderzocht?

De dokter zal eerst onderzoeken of je milt en/of je lever vergroot aanvoelen. Als dat het geval is, zal er ook een bloedtest gedaan worden.

Wat zijn de symptomen van haarcelleukemie?

De symptomen van haarcelleukemie lijken veel op symptomen die ook bij andere ziekten voorkomen:

- Vaak vermoeid zijn, veel slapen. Je voelt je erg zwak en lusteloos.
- Je lijdt aan anemie (bloedarmoede): dit kan getest worden door middel van een bloedtest.
- Je krijgt blauwe plekken en je bloedt erg snel.
- Je zweet overmatig veel en dan vooral ’s nachts.
- Je hebt een laag aantal bloedplaatjes
- Je hebt een laag aantal lymfocyten
- Je verliest veel gewicht en kan dat eigenlijk niet goed verklaren
- Je lever en/ of milt zijn vergroot
- Je botten doen pijn
- Je hebt veel last van infecties, en ze volgen elkaar snel op

Let er wel op dat deze symptomen dus ook voorkomen bij andere ziektes. Daarom is het nooit verstandig om zelf te gaan dokteren. Ga altijd naar een dokter als je een vermoeden hebt dat er iets mis is.

Hoe wordt de ziekte behandeld?

De ziekte kan op verschillende manieren behandeld worden:

- De milt kan verwijderd worden door middel van een splenectomie, dit gebeurt als de milt opgezwollen en erg pijnlijk is
- Chemotherapie: de kwaadaardige cellen worden dan vernietigd met medicijnen.

De kans op herstel is bij haarcelleukemie zeer groot.  De levensverwachting van een patiënt met haarcelleukemie is eigenlijk dezelfde als bij gezonde mensen.

Tags ,

Wat is een beenmergtransplantatie?

Als mensen lijden aan een bloedziekte, lymfeklierkanker of leukemie , hoor je de dokters soms spreken van een beenmergtransplantatie. Waarom wordt zo’n operatie uitgevoerd en wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Komt iedereen hiervoor in aanmerking? Wat houdt zo’n beenmergtransplantatie eigenlijk in?

Wat is beenmerg?

Beenmerg vind je in de meeste beenderen. Het is een zachte, licht vloeibare substantie. Wanneer dat beenmerg aangetast is door bijvoorbeeld kanker, dan gaat men soms over tot een beenmergtransplantatie. Dat houdt in dat de zieke cellen vervangen worden door gezonde stamcellen of gezond beenmerg. Stamcellen kunnen gewonnen worden uit het beenmerg zelf, maar ook uit bloed en uit de navelstreng van pasgeboren baby’s.

Essentieel

Het lijkt misschien niet zo, maar beenmerg is enorm belangrijk voor je immuunsysteem en bloedvoorziening. Bloed bevat namelijk naast rode en witte bloedcellen ook bloedplaatjes. Die laatste zorgen voor stolling van het bloed. De witte bloedcellen houden infecties tegen, terwijl de rode bloedcellen instaan voor het transport van zuurstof. De stamcellen in het beenmerg zorgen ervoor dat al die cellen constant en spontaan aangemaakt worden.

Wanneer het beenmerg dus aangetast is door een ziekte, verhindert dat de productie van de bloedelementen en loopt ook het immuunsysteem danig in de war. In dit geval kunnen de dokters kiezen voor een beenmergtransplantatie waarbij beenmerg van een gezond persoon ingebracht wordt bij de zieke patiënt. Het is mogelijk dat de donor voor de transplantatie een andere persoon is, maar het kan best zijn dat de patiënt zelf beenmerg kan laten transplanteren.

Behandeling

In geval van kanker kan het zijn dat je toch nog chemo- en/of bestralingstherapie nodig hebt, ook al heb je een beenmergtransplantatie ondergaan. Want alleen zo kan het slechte beenmerg dat nog achterbleef uitgeschakeld worden en krijgt  het nieuwe beenmerg de kans alles opnieuw aan te maken.

Als het beenmerg zelf aangetast is door de kanker, kiest men meestal voor een donor omdat men er alleen zo zeker van kan zijn dat het beenmerg kankervrij is. Een broer of zus is vaak een goede donor voor dit soort transplantaties. Is het beenmerg toch niet geschikt, dan gaat men op zoek naar andere mogelijke donoren.

Tegenwoordig stelt de dokter een beenmergtransplantatie bijna als standaardoptie voor aan mensen die lijden aan verschillende kankers, leukemie of lymfoom.

Tags , , , ,

Wat is acute myeloïde leukemie (AML)?

Leukemie is een bloedziekte -ook bloedkanker genoemd- die gekenmerkt wordt door een overproductie van witte bloedcellen waardoor een onevenwichtige samenstelling van het bloed ontstaat. De overproductie van witte bloedcellen leidt ertoe dat er onvoldoende normale rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes worden gevormd.

AML

Acute myeloïde leukemie (AML) is een erg agressieve vorm van leukemie die vaak voorkomt bij volwassenen. AML komt daarentegen zelden voor bij kinderen. AML ontstaat als gevolg van een plotselinge ongecontroleerde deling van de jonge cellen (granulocyten genoemd), die nog niet ver zijn uitgerijpt, in het beenmerg.

Symptomen

Bij acute leukemie nemen de symptomen, zoals bloedarmoede, bloedingen en vergrote lymfeklieren en organen, snel toe. Acute leukemie verloopt dus zeer snel. Wanneer AML-patiënten niet behandeld zouden worden, zou hun levensverwachting slechts enkele maanden bedragen.

De meeste AML-patiënten zoeken medische hulp naar aanleiding van zware vermoeidheid, koorts, terugkerende infecties, gewichtsverlies, nachtelijk zweten en/of bloedverlies. Vaak zijn de patiënten dan al ettelijke weken ziek.

Oorzaken

De exacte oorzaken van AML zijn nog steeds niet bekend. Wel zijn er enkele factoren bekend die zeer waarschijnlijk een hoger risico geven op het ontstaan van leukemie. Zo vergroot blootstelling aan radioactieve straling en bepaalde chemische stoffen zoals benzeen de kans op leukemie. Patiënten die voor de bestrijding van andere ziekten eerder behandeld werden met chemotherapie hebben een verhoogde kans op leukemie. Ook roken, het gebruik van medicijnen en chromosoonafwijkingen zouden de kans op AML vergroten. Het staat vast dat AML niet besmettelijk en niet erfelijk is.

Diagnose

Om te onderzoeken of iemand aan AML lijdt, doet men meestal een beenmergpunctie. Daarnaast zal men ook een microscopisch onderzoek doen om abnormaliteiten in bloedcellen op te sporen.

Behandeling

De behandeling van AML gebeurt met chemotherapie. Aangezien de kwaadaardige leukemiecellen doorheen het gehele beenmerg verspreid zitten, is bestraling of operatie ter behandeling uitgesloten. Chemotherapie is erop gericht de leukemiecellen te doden en voldoende gezonde stamcellen over te houden zodat de symptomen verlichten en de bloedcellen zich terug tot normaal kunnen ontwikkelen. Wanneer patiënten niet op de chemotherapie reageren kan een beenmergtransplantatie nodig zijn.

Tags , , ,