Tag

Een lage bloeddruk, is dat ernstig?

Lage bloeddruk of hypotensie, het woord spreekt eigenlijk voor zich, de bloeddruk is dan te laag. Van lage bloeddruk kunnen we spreken als  bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager is dan 60 mm Hg. De bovendruk is de bloeddruk als het hart het bloed uitpompt, de onderdruk als het hart zich tussen twee slagen in ontspant.

Een lage bloeddruk is vaak chronisch, zoals bijvoorbeeld bij diabetespatiënten, maar kan ook plots voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand die lang heeft stilgezeten plots rechtstaat.

Oorzaken

Lage bloeddruk kan veel oorzaken hebben. Zo bijvoorbeeld uitdroging, een zware allergische reactie, spataders, diabetes, warmte, alcohol, een zware maaltijd, veel bloedverlies, bepaalde medicijnen, enz.

Symptomen

In veel gevallen hebben mensen met lage bloeddruk geen last van specifieke klachten. Mensen met een lage bloeddruk kunnen zich moe en futloos voelen. Duizeligheid, flauwvallen en concentratiestoornissen horen ook tot de mogelijke symptomen.

Behandeling

In geval van duizeligheid of flauwvallen moet je er zo snel mogelijk voor zorgen dat het bloed weer naar de hersenen stroomt. Dat kan door met je benen omhoog te gaan liggen.

Tags , ,

Vragen over bloeddruk

Bloeddruk is de vloeistofdruk in het slagadersysteem, met andere woorden de druk die op de vaten uitgeoefend wordt doordat het hart het bloed rondpompt in het lichaam.

Omdat het bloed ieder lichaamsdeel moet bereiken om het van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien, moet het hart hard pompen om het in alle uiteinden van het lichaam te krijgen. Als het hart samentrekt, wordt er veel bloed door de slagaders geperst en wordt de druk op de bloedvaatwanden hoger. Dit is de systolische druk of bovendruk. Na het samentrekken ontspant het hart zich en neemt de druk op de vaten af. Dit is de diastolische druk of onderdruk.

Merk ik het als ik een hoge bloeddruk heb?

Nee, veel mensen weten niet eens dat hun bloeddruk te hoog is. Vooral in de beginfase veroorzaakt bloeddruk bijna nooit lichamelijke klachten.

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

De bloeddruk schommelt altijd.’s Morgens en ’s avonds is de bloeddruk vaak lager dan ’s middags. Als je beweegt of praat, stijgt de bloeddruk. Maar ook  stemmingen als angst en boosheid laten de bloeddruk stijgen. Als het hart erg hard en snel klopt, met andere woorden, als je je hart in je keel voelt kloppen, stijgt de druk op de bloedvaten.

Omdat de bloeddruk zo schommelt, zijn er minstens drie metingen nodig voor men kan vaststellen dat er sprake is van een hoge bloeddruk. Je doet die metingen best met tussenpozen van enkele weken, maar wel op hetzelfde moment van de dag en onder vergelijkbare omstandigheden, anders zijn de resultaten niet betrouwbaar.

Hoe kom ik aan een hoge bloeddruk?

Voor hoge bloeddruk is er meestal niet echt een verklaring. Soms gaat het om een ziekte van de nieren of de bijnieren. Sommige leef-en eetgewoonten hebben wel een slechte invloed op de bloeddruk. Ook weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik en stress hebben een nadelige invloed. Sommige medicijnen hebben door hun werking een nadelige invloed op de bloeddruk. Verder speelt ook erfelijke aanleg een rol.

Wat zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk?

Hoge bloeddruk is geen ziekte maar wel een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Het gevolg van een langdurige hoge bloeddruk kan beschadiging aan hart, vaten, nieren en ogen zijn. Deze beschadigingen kunnen leiden tot complicaties zoals: hartfalen, hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris of hartkramp, nierfunctiestoornis en oogbeschadiging. De bloeddruk moet dus zeker behandeld worden.

Hoe kan de bloeddruk verlaagd worden?

Als een te hoge bloeddruk is vastgesteld, bepaalt de arts in overleg met de patiënt de behandeling. Hij zal je altijd aanraden gezond te eten en weinig zout te gebruiken. Als je overgewicht hebt, is het belangrijk af te vallen. Een diëtist kan je helpen met het aanpassen van je eetpatroon. Daarbij moet je ook je levensstijl aanpassen. Beweeg voldoende, stop met roken en leef zo ontspannen mogelijk. Als je bloeddruk dan nog te hoog blijft, kan je arts je medicijnen voorschrijven.

Tags , ,

Hoe leven met een lage bloeddruk ?

Een lage bloeddruk, ook wel hypotensie genaamd, is een aandoening waarbij de systolische druk minder dan 90 is bij volwassenen.

Een lage bloeddruk is afhankelijk van verschillende factoren: geslacht, leeftijd, ras en omgeving. Vaak is een lage bloeddruk erfelijk bepaald. Soms zijn er medische aandoeningen die ervoor zorgen dat je een lage bloeddruk krijgt. Ook bepaalde soorten medicatie kunnen een lage bloeddruk als bijwerking hebben. Zo kan een hartziekte bijvoorbeeld een lage bloeddruk veroorzaken, maar ook wanneer je last hebt van de hormoonhuishouding in je lichaam of wanneer je ondervoed bent. Wanneer dat het geval is, is de lage bloeddruk gewoon op te lossen door de andere aandoening te behandelen.

Op zich wordt er gezegd dat je met een lage bloeddruk beter kan leven dan met een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk is zeer gevaarlijk en kan zelfs levensbedreigend zijn. Een hoge bloeddruk moet dan ook altijd behandeld worden.

Nog al te vaak worden de symptomen die veroorzaakt worden door een lage bloeddruk afgeschoven op psychologische kwesties (je voelt je heel moe en je bent vaak flauw, je kan zelfs het gevoel hebben dat je gaat flauwvallen).

Een lage bloeddruk wanneer je rechtstaat

Bij iedereen daalt de bloeddruk wanneer je van een zittende of liggende positie ineens recht gaan staan. De bloeddruk zakt dan zeer snel en je kan dan een zwarte waas voor je ogen krijgen die na een paar seconden weer wegtrekt. Vaak moet je je dan eventjes vasthouden om weer helemaal helder te worden. Deze soort van lage bloeddruk is heel normaal en komt ook vaak voor.  Bij sommige mensen daalt de bloeddruk nog veel sneller (of ze hebben sowieso al last van een lagere bloeddruk) en zij vallen dan flauw. Behalve flauwvallen kunnen ze ook nog erg misselijk worden.

Oorzaken

Een lage bloeddruk kan voorkomen als je te plots rechtop gaat staan, je een te warme douche neemt of je te lang op je benen staat, waardoor je het heel warm krijgt.
Heel vervelend natuurlijk maar niet levensbedreigend.

Wanneer je geen symptomen hebt, zal de arts je ook geen behandeling voorschrijven. Wanneer je wel last hebt van de symptomen, kan je je levensstijl aanpassen waardoor je minder last hebt van lage bloeddruk.

Tags , ,

Wat is lage bloeddruk?

Men spreek van lage bloeddruk of hypotensie als de bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager dan 60 mm Hg.

Een lage bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben:

• Te snel rechtstaan
• Spataders
Diabetes
• Zware maaltijd
• Warmte
• Gebruik van alcohol
• Groot vochtverlies
• Groot bloedverlies
• Gebruik van bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of middelen tegen hoge bloeddruk
• Psychologische problemen/emoties

Bij een te lage bloeddruk is er een vermindering van de bloeddoorstroming in het lichaam. Er stroomt dan ook weinig bloed naar de hersenen en de longen. Je kan je hierdoor moe en futloos voelen. Ook kunnen duizeligheid, concentratiestoornissen en flauwvallen optreden.

Een lage bloeddruk kan chronisch zijn (bij diabetes) maar kan ook plots opduiken (bijvoorbeeld wanneer je te snel opstaat nadat je lang gezeten hebt.

Een lage bloeddruk is minder gevaarlijk dan hoge bloeddruk. Het wordt formeel dan ook niet echt als een ziekte beschouwd. Toch kan je er veel hinder van ondervinden en kan het je dagelijkse leven beïnvloeden.

Tags , ,