Tag

Alles over de klaplong

Een klaplong (pneumothorax) is een inzakking van een deel van een long of van de hele long. De zuurstof kan daardoor niet op een normale manier opgenomen worden in het bloed.  In het borstweefsel ontstaat er zo een gaatje, wat leidt tot de aanwezigheid van lucht in de pleuraholte, de ruimte tussen het borstvlies en het middenborstvlies. De verminderde zuurstoftoevoer naar de vitale organen is een situatie die iedere keer dat de patiënt inademt verergert en levensbedreigend is.

Symptomen

Symptomen van een klaplong zijn:

- Plotse, hevige pijn in de borst
- Snelle ademhaling
- Kortademigheid
- Duizeligheid
- Verzwakking, bleekheid, snelle hartslag
- Hoest, koorts (bij minder zware klaplongen)

Oorzaken

Er bestaan drie verschillende soorten klaplongen: een spontane, een traumatische of een iatrogene pneumothorax.

Een primaire spontane pneumothorax heeft meestal geen duidelijke aanwijsbare oorzaak. Het komt vaak voor bij jonge, magere en lange mannen. Een secundaire is het gevolg van een afwijking of een ziekte aan de longweefsels.

Een traumatische pneumothorax is het gevolg van een ongeval of messteek, van een lichamelijk trauma met andere woorden. Ten slotte is er nog de iatrogene pneumothorax, die veroorzaakt wordt door een medische ingreep.

Als je al eens een klaplong gehad hebt, is de kans groter dat je er nog een krijgt. Een aantal ander factoren die het risico dat je een klaplong krijgt vergroten: roken, COPD en de inname van bepaalde geneesmiddelen.

Behandeling

Een kleine spontane klaplong heeft in veel gevallen geen behandeling nodig. Bij een grotere pneumothorax moet men de lucht meestal afzuigen.

Als de long zich niet in de oorspronkelijke staat ontplooit, gaat men over tot een zuigdrainage. Deze ingreep is vrij eenvoudig, maar het risico op verval achteraf is groot. Bij herhaalde klaplongen of wanneer de drainage niet helpt, kan men de longbladen ‘plakken’ (pleurodese).

Complicaties

Als je al een klaplong gehad hebt, is de kans vrij groot dat je er nog een krijgt. Andere complicaties die gelukkig minder vaak voorkomen, zijn zuurstoftekort in het bloed, respiratoire insufficiëntie, hartstilstand en shock.

Voorkomen

Hoewel het in de meeste gevallen onmogelijk is een pneumothorax te voorkomen, is stoppen met roken de beste manier om het risico op een pneumothorax te verminderen.

Tags , ,

Wat is een klaplong (pneumothorax)?

Een klaplong of pneumothorax is een inzakking van een deel van een long of een volledige long. Daardoor kan de zuurstof niet op een normale manier opgenomen worden in het bloed. In het borstweefsel is er een gaatje ontstaan, waardoor er lucht aanwezig is in de pleuraholte (de ruimte tussen het borstvlies en het middenborstvlies). Die verminderde zuurstoftoevoer naar de vitale organen is een levensbedreigende situatie. De situatie verergert iedere keer wanneer de patiënt inademt.

Symptomen

symptomen van een klaplong:

 • Plotse, hevige pijn in de borst
 • Kortademigheid
 • Snelle ademhaling
 • Verzwakking, bleekheid, snelle hartslag
 • Duizeligheid
 • Bij minder zware klaplongen: hoest, koorts

Oorzaken

Spontane klaplong: er ontstaan scheuren in het longoppervlak, zonder duidelijke oorzaak. Wel kan de lichaamsbouw een rol spelen. Een risicogroep voor klaplongen zijn jonge, lange en magere mannen. Bij hen kunnen zich belletjes vormen aan de longtoppen.Vaak zijn zij op het moment van de klaplong een lichamelijke inspanning aan het leveren.

Een klaplong kan het gevolg zijn van een messteek of ongeval. Bij een ongeval kunnen bijvoorbeeld de ribben breken en het long- en borstvlies doorboren. Dat noemen we een traumatische pneumothorax. De lucht die de pleuraholte binnenstroomt, komt dan van buiten.

Verder kunnen allerlei lichamelijk problemen, vooral longaandoeningen, aan de basis liggen van een klaplong:

 • Slijm door infecties en ander longaandoeningen
 • Tumors of bloedvaatjes buiten de luchtwegen, die druk uitoefenen op de luchtwegen
 • Ingeademde voorwerpen, bijvoorbeeld kleine speeltjes, pindanoten,..
 • Borstletsel of gebroken ribben

Een iatrogene pneumothorax is een klaplong veroorzaakt door een medische ingreep.

Risicofactoren:

 • Roken
 • COPD (emfyseem en chronische bronchitis)
 • Gebruik van geneesmiddelen en drugs die het bewustzijn verlagen: sedativa (hynotica), barbituraten, kalmeermiddelen, alcohol, …

Behandeling

Bij kleine, spontane pneumothoraxen wacht men eerst af. Vaak herstelt de long zich vanzelf. Bij een grotere pneumothorax zuigt men de lucht meestal af. Als de long zich niet snel genoeg in de oorspronkelijke staat ontplooit, moet men overgaan tot een zuigdrainage, waarbij lucht wordt weggezogen door een thoraxdrain. Dat duurt minstens 24 uur. Als de long na een paar dagen weer ontplooit, mag de patiënt naar huis gaan.

Bij herhaalde klaplongen of als de drainage niet helpt, kan men overgaan tot een pleurodese oftewel het ‘plakken van de longbladen’. In de pleuraholte brengt men dan een stof in, die de pleurae prikkelt en een ontstekingsreactie uitlokt, waarna de long terug met de borstwand vergroeit.

Complicaties

Longontsteking, klein longabces, permanent littekenvormsel op het longweefsel. Een klaplong ten gevolge van fysiek letsel kan begeleid worden door bloedingen in de borstholte. Infecties ten gevolge van een wonde (bijvoorbeeld messteek).

De gevaarlijkste complicatie die kan voorkomen is de spanningspneumothorax, waarbij een ventiel ontstaat tussen de luchtwegen en de borstholte. De lucht kan wel uit de long lopen maar niet weer erin. Op dat moment moet er snel een opening gemaakt worden in de thoraxwand.

Meestal geneest een klaplong goed, zonder sporen na te laten. Maar het risico op herval is wel erg groot! Na een eerste klaplong heeft de patiënt een risico van 50% op een nieuwe klaplong, na een tweede klaplong wordt dat risico 65%.

Tags , ,