Tag

Zesde ziekte, besmettelijke kinderziekte

De zesde ziekte is een minder bekende kinderziekte die zich voordoet bij kinderen van de leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar. De zesde ziekte is zeer besmettelijk en zoals de meeste kinderziektes veroorzaakt het uitslag. Over het algemeen is het onbekend wat de mogelijke oorzaak ervan is, maar waarschijnlijk is het een virus dat overgedragen wordt als gevolg van een infectie aan de luchtwegen. Tussen een besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen zit een periode van 10 tot 15 dagen. Eenmaal je de zesde ziekte hebt gekregen ben je er voor altijd immuun tegen.

Symptomen van de zesde ziekte

Een plotselinge stijging van de lichaamstemperatuur die wel kan oplopen tot 40°C en ongeveer 3 dagen duurt (vandaar dat de ziekte ook wel de driedaagse koorts wordt genoemd) is bij elk kind het eerste symptoom. Door de plotselinge stijging van de lichaamstemperatuur kan er zich een koortsstuip voordoen bij het kind. Dit zijn stuiptrekkingen waarbij de spieren samentrekken en de ogen wegrollen.

In het slechtste geval kan het kind bewusteloos raken en heeft het 30 procent meer kans om in de toekomt weer een koortsstuip te krijgen. Nadat er 3 dagen verstreken zijn en de temperatuur is gedaald verschijnt de uitslag op het lichaam van het kind die ongeveer 12 tot 14 uur zichtbaar blijft en bestaat uit kleine, rode puntjes. Op het hoofdje van het kind stelt men deze uitslag bij de zesde ziekte zelden vast.

De zesde ziekte versus de mazelen

Ouders die kleine kinderen hebben moeten de juiste symptomen van de zesde ziekte kennen. Het is zeer belangrijk om ze te onderscheiden van de mazelen.

Bij de mazelen ontstaat er eveneens een hevige en plotse stijging van de lichaamstemperatuur. Deze lichaamstemperatuur stijgt weer pijlsnel als de uitslag zichtbaar wordt terwijl dit bij de zesde ziekte niet het geval is. Ook stellen we bij de mazelen vast dat er wel uitslag verschijnt op het aangezicht van het kind terwijl dit bij de zesde ziekte zelden voorvalt.

Behandeling van de zesde ziekte

De arts moet de juiste medicatie voorschrijven zoals paracetamol en ibuprofen om de pijn te verzachten en de koorts te beheersen. Tijdens deze koorts is erg belangrijk dat het kind voldoende vocht binnenneemt en dus voldoende water drinkt. De uitslag bij het kind jeukt niet zo overdreven als bij andere kinderziektes.

Tags ,

Roodvonk, keel- en huidziekte bij kinderen

Roodvonk of Scarlatina is een zware keelinfectie die door bacteriën (streptokokken) veroorzaakt wordt. De ziekte begint met een keelontsteking en gaat gepaard met huiduitslag. Roodvonk kan op alle leeftijden voorkomen, maar treft vooral kleuters.

Symptomen

Roodvonk begint plots met keelpijn,  hevige koorts (tot 40 graden) verlies van eetlust en pijnlijke klieren in de hals. Dit kan gepaard gaan met overgeven, buik- en hoofdpijn.
Na ongeveer 24 uur verschijnen er rode puntjes. Die rode puntjes komen vooral voor op de borst, rug en oksels, en verspreiden zich daarna over het hele lichaam. De huid wordt daarna helemaal rood. Rond de mond en de neus komt de uitslag niet voor. Dit noemen we het ‘roodvonkmasker’.

De tong wordt na enkele dagen rood, dik en bobbelig (frambozentong). Na drie tot vijf dagen daalt de koorts en een paar dagen later verdwijnt ook de uitslag. Complicaties zijn zeer zeldzaam en kunnen bestaan uit een ontsteking van de nieren, gewrichten of hartkleppen.

Besmetting

Besmetting gebeurt via contact met zieke kinderen meestal direct contact, maar soms ook indirect (hoesten, niezen).

Behandeling

Roodvonk geneest spontaan na enkele dagen, maar de huisarts zal vaak wel een antibioticum voorschrijven. Geef je kind voldoende te drinken. Kleine kinderen lopen bij hoge koorts immers risico op uitdroging. Dat wordt nog versterkt als ze veel moeten braken. Van zodra je kind zich iets beter voelt, gaat het beter eten en drinken.

Tags , , , ,

Wat is mazelen?

Mazelen is een heel besmettelijke virusinfectie, die voornamelijk voorkomt bij kinderen. De ziekte kenmerkt zich vooral door koorts en huiduitslag.

Besmetting

Het virus dat mazelen veroorzaakt, het morbillivirus, verspreidt zich via direct contact en via druppeltjes in de lucht. Iemand die de mazelen heeft, blijft besmettelijk van een tot drie dagen voor tot vijf dagen na de huiduitslag. De incubatietijd, de tijd tussen de besmetting met het virus en de eerste tekenen van huiduitslag, bedraagt gemiddeld 8 tot 14 dagen.

Symptomen

De eerste symptomen van de mazelen lijken op die van een griep of een stevige verkoudheid. De patiënt heeft hoge koorts, moet veel hoesten, heeft een loopneus, moet veel hoesten, voelt zich vermoeid en lusteloos en heeft rode ogen.

Na een paar dagen verschijnen er rode vlekjes in het gezicht, de nek en de hals. De uitslag verspreidt zich geleidelijk over het hele lichaam, behalve de armen en de benen. De vlekjes worden geleidelijk aan groter. Na zes dagen beginnen de vlekjes langzamerhand te verdwijnen.

Kinderen die nog geen 3 jaar oud zijn en jongvolwassenen van boven de 20 hebben de zwaarste symptomen.

Behandeling

Meestal verloopt de ziekte goedaardig. Om de koorts te bestrijden kan je je kind paracetamol geven. Laat het kind ook genoeg drinken.  In bepaalde gevallen kunnen er complicaties optreden als een longontsteking, hersenvliesontsteking of bronchitis. Nederlandse en Belgische kinderen krijgen dus een vaccin tegen de mazelen toegediend. Het gaat om het gecombineerde mazelen-bof-rodehond-vaccin, een vaccin dat bescherming biedt tegen drie kinderziekten.

Een eerste vaccinatie wordt toegediend rond de leeftijd van 14-15 maanden, rond de leeftijd van 9-13 jaar volgt nog een tweede vaccinatie. Het gaat om een gecombineerd vaccin tegen mazelen, bof en rode hond.

Er bestaat geen speciale medicatie voor de behandeling van mazelen. De medicatie die gebruikt wordt, is vooral gericht op het verlichten van symptomen als koorts en hoofdpijn.

Tags , ,

Alles over rubella (rodehond)

Rodehond of rubella is een besmettelijke ziekte die vooral voorkomt bij kinderen en veroorzaakt wordt door het rubellavirus. Voor volwassenen en zeker voor zwangere vrouwen kan de ziekte gevaarlijk zijn.

Besmetting

De besmetting met het virus vindt plaats via druppeltjes in de lucht, bijvoorbeeld als de besmette persoon moet hoesten of niezen. De incubatietijd bedraagt twee tot drie weken. Tijdens een zwangerschap kan de ziekte overgedragen worden van moeder op kind. Als een vrouw in de eerste drie maanden van haar zwangerschap besmet geraakt, loopt ze een groot risico op een miskraam of op een baby met aangeboren afwijkingen. Een patiënt is besmettelijk vanaf tien dagen voor tot zeven dagen na het verschijnen van de vlekjes.

Symptomen

Rubella begint meestal met een verkoudheid. Die symptomen duiken twee à drie weken na de besmetting voor de eerste keer op. De uitslag duikt eerst op in het gezicht, maar verspreidt zich daarna over de rest van het lichaam. Die uitslag bestaat uit rozerode vlekjes die niet jeuken en na enkele dagen al verdwijnen.

Bijverschijnselen van de ziekte kunnen bestaan uit koorts, gezwollen klieren, pijn in de gewrichten, zwellingen en conjunctivitis.

Behandeling

Bij kinderen is de ziekte doorgaans onschuldig. Je kunt het best behandelen als een  gewone verkoudheid. Koorts komt zelden voor. Geef het kind voldoende te drinken. Het kind mag zeker naar school gaan, maar vergeet de besmetting zeker niet te vermelden.

Vaccinatie

Omdat de ziekte gevaren inhoudt voor de zwangerschap, worden Nederlandse en Belgische kinderen ingeënt. Dit gecombineerd vaccin, dat ze voor de eerste keer toegediend krijgen rond de leeftijd van 15 maanden en een tweede keer rond de leeftijd van 12 jaar, beschermt ook tegen mazelen en bof. Zwangere vrouwen die niet gevaccineerd zijn maken best eens een afspraak bij hun arts.

Tags , , ,

Wat is de vijfde ziekte?

De vijfde ziekte dankt zijn naam aan het feit dat het de vijfde van 6 kinderziektes is die wetenschappers ontdekten. De eerste vier die men onderscheidt zijn rodehond (rubella), mazelen, roodvonk en de Ziekte van Dukes, dat uiteindelijk een lichte vorm van roodvonk bleek te zijn. De zesde en laatste uit het rijtje is erythema subitum of de vijfde ziekte. Daarbij veroorzaakt het parvovirus B-19 een virale infectie. Het is een goedaardige kinderziekte die makkelijk overgedragen wordt, zeker kinderen die naar school gaan en veel in contact komen met andere kinderen.

Leeftijdsgebonden?

Opmerkelijk is dat de ziekte vooral bij kinderen voorkomt. Over het algemeen worden ze tussen het 5e en 14e levensjaar geïnfecteerd met het virus. Artsen merken ook een groter aantal zieken rond de lente en de winter. Eens je de ziekte gehad hebt, ben je er levenslang immuun voor. Heb je als kind de vijfde ziekte echter niet gehad, dan kan je die wel als volwassene nog krijgen. Vaak heb je dan wel last van bijkomende symptomen zoals artrose en gewrichtspijn.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn koorts en rode vlekken die eerst op het gezicht en daarna op de rest van het lichaam verschijnen. Je zal ongeveer een tiental dagen de rode vlekken kunnen waarnemen, waarna ze gewoon weer verdwijnen. Je zal ook merken dat ze erger worden als je in de zon loopt. Verder kan je je nogal ziek voelen. Soms zijn de symptomen zo mild dat je er helemaal niet ziek van bent of dat je niet eens merkt dat je de ziekte hebt. Het parvovirus B-19 is een goedaardig virus dat maar zelden voor andere complicaties zorgt. Als je tijdens je zwangerschap besmet raakt met het virus is de kans op geboortecomplicaties niet zo groot. Maar toch raden we aan om tijdig je dokter te raadplegen.

Hoe behandel je de vijfde ziekte?

Er bestaat kort gesteld geen behandeling voor de vijfde ziekte. De vlekken op je lichaam kan je verlichten door er koude waterkompressen op te leggen of ze af te koelen met een verkoelingslotion. Als er zich toch medische complicaties zouden voordoen, ga je best naar de arts die je een aparte behandeling zal voorschrijven. Men heeft al een antivirus ontwikkeld voor het parvovirus B-1,9 maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. Normaal maakt je lichaam automatisch antilichamen aan zodat je de ziekte niet opnieuw kan krijgen.

Tags , ,

Meer weten over waterpokken?

Waterpokken is de naam van een huidinfectie veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, dat tot de familie van de herpesvirussen behoort. Deze ziekte wordt gekenmerkt door hevig jeukende huiduitslag en komt vooral voor bij kinderen van vijf tot acht jaar. Waterpokken zijn zeer besmettelijk, maar wie de ziekte eenmaal gehad heeft, blijft doorgaans immuun voor de rest van zijn leven. Het virus blijft na een eerste infectie wel aanwezig in het lichaam en kan op latere leeftijd zona (gordelroos) veroorzaken.

Gezonde kinderen overwinnen waterpokken zonder al te veel moeite, maar bij pasgeborenen en kinderen met een verzwakte immuniteit (bijvoorbeeld door een defect in het immuniteitssysteem of na een kankerbehandeling) kan de infectie ernstigere vormen aannemen. Ook zwangere vrouwen die niet immuun zijn voor waterpokken moeten bijzonder voorzichtig zijn, aangezien waterpokken misvormingen kunnen veroorzaken bij de foetus.

Hoe kan je besmet raken met waterpokken?

Waterpokken zijn zeer besmettelijk. Ze kunnen worden overgedragen door aanraking met de huidblaasjes of door hoesten en niezen. Ook directe aanraking met een door zona geïnfecteerde huid kan een infectie veroorzaken.

De incubatieperiode bedraagt 10 tot 21 dagen. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf twee dagen voor de huiduitslag en totdat alle blaasjes zijn uitgedroogd.

Symptomen

Huiduitslag is niet enkel het kenmerkende, maar ook het eerste symptoom van waterpokken. In sommige gevallen wordt de uitslag voorafgegaan door koorts en vermoeidheid.

De huiduitslag doorloopt doorgaans verschillende stadia:

1. eerst verschijnen er platte rode puistjes
2. die ontwikkelen zich tot met vocht gevulde blaasjes
3. wanneer de blaasjes barsten, loopt het vocht weg en vormen zich korstjes, die vaak ernstig jeuken.

De blaasjes verschijnen na twee tot zes dagen, doorgaans eerst op het hoofd en in de mond en pas daarna op de rest van het lichaam. Ze komen het meest voor op de borst, schouders en rug. Waterpokken gaan vaak ook gepaard met lichte koorts en hoofd- en/of keelpijn.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Raadpleeg een arts als:

- de infectie een oog aantast
- de koorts hoger is dan 39,4°C
- de zieke hevig moet braken
- er gele of groene etter uit de blaasjes loopt
- er rode streepjes rond de blaasjes verschijnen
- de zieke last heeft van ademhalingsmoeilijkheden
- de zieke neurologische tekenen vertoont

Hoe kan je de ongemakken verlichten?

Het grootste probleem bij waterpokken is de hevige jeuk. Deze jeuk kan je tegengaan door middel van een warm bad met zuiveringszout of havermeel en door middel van koude kompressen. Ook anti-jeukmedicatie kan soelaas bieden, maar je mag in geen geval anti-jeukcrèmes gebruiken die steroïden bevatten.

Kinderen en adolescenten kan je beter geen aspirines toedienen, omdat die in combinatie met waterpokken het zeldzame maar levensgevaarlijke syndroom van Reye kunnen veroorzaken.

Bij kinderen kan je best de vinger- en teennagels knippen, zodat ze zichzelf niet kunnen krabben. Blaasjes die opengekrabd worden, veroorzaken immers blijvende littekens. Jonge kinderen moet je zo vaak mogelijk handschoenen, wanten en kousen laten dragen. Vermijd pikant, sterk gekruid en zuur voedsel, aangezien dat de blaasjes in de mond zou irriteren. Ook zoute en zure dranken (bijvoorbeeld fruitsap) zijn te vermijden.

De zieke moet regelmatig zijn handen wassen en zijn huid schoon houden om het risico op bacteriële infecties te beperken.

Tags , , ,

Wat is roodvonk?

Roodvonk of scarlatina is een zware keelontsteking die vooral voorkomt bij kleuters vanaf drie jaar, maar ook jongvolwassenen kunnen het krijgen. De ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën (streptokokken).

Besmetting

De bacteriën worden overgedragen via druppeltjes in de lucht (hoesten,niezen, praten). Na de besmetting duurt het twee tot zeven dagen voor de eerste ziekteverschijnselen optreden. Roodvonk is alleen de eerste tien dagen besmettelijk. Als de patiënt behandeld wordt met antibiotica is hij ook niet meer besmettelijk.

Symptomen

Verlies van eetlust
Keelpijn
Koorts die snel oploopt
Pijnlijke klieren in de hals
Soms overgeven en buikpijn
Uitslag: de tong wordt eerst wit, na enkele dagen rood, dik en bobbelig (frambozentong). De tweede dag ontstaat uitslag op de borst: rode, ruwe puntjes op een rode achtergrond. De uitslag jeukt niet, maar verspreidt zich over het hele lichaam (vooral de oksels en de liezen).

Behandeling

De ziekte is vandaag de dag minder ernstig dan vroeger. Meestal verdwijnt de ziekte zonder behandeling spontaan na een week. De koorts daalt na 5 dagen. Enkele dagen later verdwijnt ook de uitslag, maar de huid kan wel vervellen.
Laat het kind voldoende rusten en geef het genoeg te drinken. Als de patiënt zich ziek voelt en pijn heeft, kan hij paracetamol of aspirine nemen. Als hij zich heel ziek voelt, kan de arts een antibioticakuur voorschrijven.
Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte.

Tags , , , ,

Wat is middenoorontsteking?

Middenoorontsteking (otis media) is een ontsteking van het middenoor, die vooral voorkomt bij jonge kinderen van 1 tot 6 jaar oud.

Symptomen

Gehoorverlies/ doofheid (wordt veroorzaakt door de etter die zich achter het trommelvlies bevindt)
Koorts
Oorsuizingen
Algemeen ziek zijn (braken, diarree, gebrek aan eetlust, enz.)

Oorzaak

Bacteriën die uit de neuskeelholte in het middenoor terechtkomen, veroorzaken middenoorontsteking. Het risico op oorontsteking vergroot wanneer het kind zijn neus door twee neusgaten snuit en zo het slijm in de buis van Eustachius perst. Bij een kind is de buis van Eustachius nog kort, waardoor een infectie gemakkelijk bij het middenoor geraakt.

Middenoorontsteking komt vaak voor na een zware verkoudheid of een infectie van de neusamandelen en infectieziekten als mazelen en roodvonk. Als het vocht dat tijdens de infectie wordt gevormd, niet goed wordt afgevoerd en achterblijft in het middenoor, kunnen virussen en bacteriën zich er gemakkelijk vermenigvuldigen.

Behandeling

De arts zal meestal antibiotica en neusdruppels voorschrijven. Neusdruppels houden de buis van Eustachius open voor een drainage van het middenoor.

Tags , , , ,

Wat is rodehond?

Rodehond of rubella is een besmettelijke kinderziekte die veroorzaakt wordt door het rubellavirus. De besmetting met het virus vindt plaats via druppeltjes in de lucht, bijvoorbeeld als de besmette persoon moet hoesten of niezen.

Bij kinderen is het ziekteverloop onschuldig, maar bij volwassenen kan het gevaarlijk zijn. Vrouwen die in de eerste drie maanden van hun zwangerschap besmet geraken, lopen een groot risico op een miskraam of een baby met aangeboren afwijkingen.

Symptomen

Na de besmetting duurt het twee tot drie weken voor de eerste ziekteverschijnselen optreden. Rodehond manifesteert zich eerst als een gewone verkoudheid. Daarna volgt een plotse uitslag, die zich eerst voordoet in het gezicht, maar zich later verspreidt over het hele lichaam. De rozerode vlekjes jeuken niet en verdwijnen na enkele dagen. Verder gaat de ziekte soms gepaard met koorts, gezwollen klieren, zwellingen en pijn in de gewrichten of oogbindvliesontsteking (conjunctivitis).

Behandeling

De ziekte is bij kinderen onschuldig. Behandel het als een gewone verkoudheid. Geef het kind veel te drinken. Het kind mag ook naar school gaan, maar vergeet de besmetting wel niet te melden.

Vaccinatie

Er bestaat een vaccin tegen rodehond. Dit vaccin wordt gecombineerd met het vaccin tegen mazelen en de bof. Het vaccin wordt meestal toegediend rond de leeftijd van 15 maanden. Rond de leeftijd van 12 jaar krijgt het kind een nieuwe vaccinatie. Zwangere vrouwen die niet ingeënt zijn kunnen best zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts.

Tags , , ,

Wat is valse kroep?

Valse kroep, ook wel pseudokroep of laryngitis subglottica, is een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen, die vooral voorkomt bij kinderen tot ongeveer 6 jaar.

Oorzaak

Er zijn verschillende virussen die deze ziekte kunnen veroorzaken. De slijmvliezen van de bovenste luchtwegen en de stembanden geraken ontstoken en zwellen op.

Symptomen

Valse kroep of pseudokroep wordt vaak voorafgegaan door een verkoudheid. ’s Nachts ontstaat er plots benauwdheid. Het kind kan moeilijk inademen. Het inademen gaat gepaard met een gierend geluid. Verder heeft het kind ook een luide blafhoest en is het overdag hees. Soms heeft het ook een beetje koorts.

Behandeling

Valse kroep is niet zo ernstig als het lijkt. In de meeste gevallen is afwachten de beste oplossing. de meeste kinderen herstellen spontaan binnen enkele dagen. Probeer het kind gerust te stellen, want opwinding en huilen maken het ademhalen nog moeilijker. Eventueel kun je het iets verzachtends (bv thee met honing) te drinken geven.

Tegen kroep bestaan geen specifieke medicijnen, maar bij ernstige gevallen kan de huisarts een behandeling met corticosteroïden opgestart worden. Als de ademhaling ernstig bemoeilijkt wordt, kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn.

Tags , , ,