Tag

Tonsillitis of angina. Enge namen voor een enge ziekte?

Tonsillitis of angina is een besmettelijke ontsteking van de keelamandelen. De meestal jonge patiënt ondervindt vooral keelpijn en kan ook andere symptomen zoals hoge koorts vertonen. Er zijn evenwel verschillende behandelingen mogelijk om deze vervelende maar ongevaarlijke ontsteking te doen stoppen.

Een korte beschrijving

Angina is een virale of bacteriële infectie van de keelamandelen die het vaakst voorkomt bij kinderen. De besmetting kan overal plaatsvinden, gaande van binnen het gezin tot de bijeenkomst van hobbyverenigingen. Tonsillitis kan van korte duur zijn, maar kan ook het gevolg zijn van de ziekte van Pheiffer, vooral dan bij oudere tieners. Indien dit het geval is, kan de ontsteking veel langer duren en kan de tiener er maandenlang nog last van ondervinden. Acute tonsillitis daarentegen duurt gewoonlijk vier tot zes dagen.

Symptomen

Vanzelfsprekend is een pijnlijke keel het duidelijkste symptoom van angina. Tonsillitispatiënten klagen evenwel over algehele malaise, spierpijn, afwezigheid van honger en ze kunnen ook gegrepen worden door (vaak hoge) koorts. Hoewel de ontsteking vaker optreedt bij kinderen dan bij volwassen, ondervinden deze laatste veel meer pijn. De tekenen duren gewoonlijk slechts enkele dagen maar indien ze langer aanhouden is het belangrijk dat je de huisarts onmiddellijk raadpleegt.

Behandeling

Bij de diagnose van tonsillitis zal de arts de keel bekijken. Op die manier wordt duidelijk hoe ernstig de ontsteking is en kan de dokter een gepast geneesmiddel voorschrijven. Antibiotica zijn niet steeds noodzakelijk want sommige vormen van angina zijn het gevolg van een virus en niet van een bacterie. Ook zijn er enkele dingen die in de hand van de patiënt zelf liggen. Zo wordt het aangeraden om goed te rusten, de juiste voeding te eten en te gorgelen. Het is van groot belang dat het kind voldoende vocht binnen krijgt. Sla niet direct in paniek als je kind gedurende drie dagen niet gegeten heeft, het is immers veel belangrijker dat het veel drinkt.

Tonsillectomie

Indien tonsillitis herhaaldelijk optreedt, kan je overwegen om de keelamandelen operatief te laten verwijderen. Bij jonge kinderen wordt deze ingreep regelmatig uitgevoerd. Keelamandelen bevinden zich helemaal achteraan in de keel en hebben na het eerste levensjaar geen enkele functie meer. Tonsillectomie is echter geen sinecure bij volwassenen, het is een gevaarlijke en zeer pijnlijke operatie. Ook kan niet gegarandeerd worden dat de verwijdering van de keelamandelen doeltreffend is aangezien men na de ingreep nog last kan ondervinden. De arts zal dit daarom niet meteen aanraden.

Tags , , ,

Roodvonk, keel- en huidziekte bij kinderen

Roodvonk of Scarlatina is een zware keelinfectie die door bacteriën (streptokokken) veroorzaakt wordt. De ziekte begint met een keelontsteking en gaat gepaard met huiduitslag. Roodvonk kan op alle leeftijden voorkomen, maar treft vooral kleuters.

Symptomen

Roodvonk begint plots met keelpijn,  hevige koorts (tot 40 graden) verlies van eetlust en pijnlijke klieren in de hals. Dit kan gepaard gaan met overgeven, buik- en hoofdpijn.
Na ongeveer 24 uur verschijnen er rode puntjes. Die rode puntjes komen vooral voor op de borst, rug en oksels, en verspreiden zich daarna over het hele lichaam. De huid wordt daarna helemaal rood. Rond de mond en de neus komt de uitslag niet voor. Dit noemen we het ‘roodvonkmasker’.

De tong wordt na enkele dagen rood, dik en bobbelig (frambozentong). Na drie tot vijf dagen daalt de koorts en een paar dagen later verdwijnt ook de uitslag. Complicaties zijn zeer zeldzaam en kunnen bestaan uit een ontsteking van de nieren, gewrichten of hartkleppen.

Besmetting

Besmetting gebeurt via contact met zieke kinderen meestal direct contact, maar soms ook indirect (hoesten, niezen).

Behandeling

Roodvonk geneest spontaan na enkele dagen, maar de huisarts zal vaak wel een antibioticum voorschrijven. Geef je kind voldoende te drinken. Kleine kinderen lopen bij hoge koorts immers risico op uitdroging. Dat wordt nog versterkt als ze veel moeten braken. Van zodra je kind zich iets beter voelt, gaat het beter eten en drinken.

Tags , , , ,

Keelpijn en wat je ertegen kunt doen

Keelpijn ontstaat bij irritatie, plaatselijke ontsteking of oppervlakkige beschadiging van het keelslijmvlies. Keelpijn kan allerhande oorzaken hebben en uit zich in de vorm van pijn bij het slikken, een droge keel en heesheid.

Oorzaken

Keelpijn kan veel verschillende oorzaken hebben:

- Virus
- Bacterie
- Lokale beschadiging van de keel
- Te veel roken
- Inademing van prikkelende stoffen
- Te veel heet eten en drinken
- Verkeerd gebruik van de stem
- Gevolg van een andere aandoening (verkoudheid, griep, hooikoorts)
- Bepaalde geneesmiddelen

Keelpijn voorkomen

- Stop met roken
- Gun je stem voldoende rust
- Adem geen prikkelende stoffen in
- Vermijd hete spijzen en dranken

Behandeling

Als je keelpijn hebt, moet je je keel zoveel mogelijk bevochtigen. Dat kun je doen door aan een snoepje of zuigtablet te zuigen of door met zout water te gorgelen. Op die manier stimuleer je de doorbloeding naar de keel. Houd je keel altijd goed warm met een koltrui of een sjaal.  Een pijnstiller kan ook efficiënt zijn bij keelpijn. Gebruik geen middelen met uitsluitend munt, eucalyptus of pepermuntolie. Die prikkelen namelijk de keel.

Wanneer moet je naar de dokter?

Als je naast keelpijn ook hoge koorts of andere ziektesymptomen hebt,  als je gele of witte puntjes opmerkt in je keel en als de pijn langdurig (meer dan 5 dagen) aanhoudt, kun je best een arts raadplegen.

Tags ,