Tag

Tonsillitis of angina. Enge namen voor een enge ziekte?

Tonsillitis of angina is een besmettelijke ontsteking van de keelamandelen. De meestal jonge patiënt ondervindt vooral keelpijn en kan ook andere symptomen zoals hoge koorts vertonen. Er zijn evenwel verschillende behandelingen mogelijk om deze vervelende maar ongevaarlijke ontsteking te doen stoppen.

Een korte beschrijving

Angina is een virale of bacteriële infectie van de keelamandelen die het vaakst voorkomt bij kinderen. De besmetting kan overal plaatsvinden, gaande van binnen het gezin tot de bijeenkomst van hobbyverenigingen. Tonsillitis kan van korte duur zijn, maar kan ook het gevolg zijn van de ziekte van Pheiffer, vooral dan bij oudere tieners. Indien dit het geval is, kan de ontsteking veel langer duren en kan de tiener er maandenlang nog last van ondervinden. Acute tonsillitis daarentegen duurt gewoonlijk vier tot zes dagen.

Symptomen

Vanzelfsprekend is een pijnlijke keel het duidelijkste symptoom van angina. Tonsillitispatiënten klagen evenwel over algehele malaise, spierpijn, afwezigheid van honger en ze kunnen ook gegrepen worden door (vaak hoge) koorts. Hoewel de ontsteking vaker optreedt bij kinderen dan bij volwassen, ondervinden deze laatste veel meer pijn. De tekenen duren gewoonlijk slechts enkele dagen maar indien ze langer aanhouden is het belangrijk dat je de huisarts onmiddellijk raadpleegt.

Behandeling

Bij de diagnose van tonsillitis zal de arts de keel bekijken. Op die manier wordt duidelijk hoe ernstig de ontsteking is en kan de dokter een gepast geneesmiddel voorschrijven. Antibiotica zijn niet steeds noodzakelijk want sommige vormen van angina zijn het gevolg van een virus en niet van een bacterie. Ook zijn er enkele dingen die in de hand van de patiënt zelf liggen. Zo wordt het aangeraden om goed te rusten, de juiste voeding te eten en te gorgelen. Het is van groot belang dat het kind voldoende vocht binnen krijgt. Sla niet direct in paniek als je kind gedurende drie dagen niet gegeten heeft, het is immers veel belangrijker dat het veel drinkt.

Tonsillectomie

Indien tonsillitis herhaaldelijk optreedt, kan je overwegen om de keelamandelen operatief te laten verwijderen. Bij jonge kinderen wordt deze ingreep regelmatig uitgevoerd. Keelamandelen bevinden zich helemaal achteraan in de keel en hebben na het eerste levensjaar geen enkele functie meer. Tonsillectomie is echter geen sinecure bij volwassenen, het is een gevaarlijke en zeer pijnlijke operatie. Ook kan niet gegarandeerd worden dat de verwijdering van de keelamandelen doeltreffend is aangezien men na de ingreep nog last kan ondervinden. De arts zal dit daarom niet meteen aanraden.

Tags , , ,

Roodvonk, keel- en huidziekte bij kinderen

Roodvonk of Scarlatina is een zware keelinfectie die door bacteriën (streptokokken) veroorzaakt wordt. De ziekte begint met een keelontsteking en gaat gepaard met huiduitslag. Roodvonk kan op alle leeftijden voorkomen, maar treft vooral kleuters.

Symptomen

Roodvonk begint plots met keelpijn,  hevige koorts (tot 40 graden) verlies van eetlust en pijnlijke klieren in de hals. Dit kan gepaard gaan met overgeven, buik- en hoofdpijn.
Na ongeveer 24 uur verschijnen er rode puntjes. Die rode puntjes komen vooral voor op de borst, rug en oksels, en verspreiden zich daarna over het hele lichaam. De huid wordt daarna helemaal rood. Rond de mond en de neus komt de uitslag niet voor. Dit noemen we het ‘roodvonkmasker’.

De tong wordt na enkele dagen rood, dik en bobbelig (frambozentong). Na drie tot vijf dagen daalt de koorts en een paar dagen later verdwijnt ook de uitslag. Complicaties zijn zeer zeldzaam en kunnen bestaan uit een ontsteking van de nieren, gewrichten of hartkleppen.

Besmetting

Besmetting gebeurt via contact met zieke kinderen meestal direct contact, maar soms ook indirect (hoesten, niezen).

Behandeling

Roodvonk geneest spontaan na enkele dagen, maar de huisarts zal vaak wel een antibioticum voorschrijven. Geef je kind voldoende te drinken. Kleine kinderen lopen bij hoge koorts immers risico op uitdroging. Dat wordt nog versterkt als ze veel moeten braken. Van zodra je kind zich iets beter voelt, gaat het beter eten en drinken.

Tags , , , ,

Keelpijn en wat je ertegen kunt doen

Keelpijn ontstaat bij irritatie, plaatselijke ontsteking of oppervlakkige beschadiging van het keelslijmvlies. Keelpijn kan allerhande oorzaken hebben en uit zich in de vorm van pijn bij het slikken, een droge keel en heesheid.

Oorzaken

Keelpijn kan veel verschillende oorzaken hebben:

- Virus
- Bacterie
- Lokale beschadiging van de keel
- Te veel roken
- Inademing van prikkelende stoffen
- Te veel heet eten en drinken
- Verkeerd gebruik van de stem
- Gevolg van een andere aandoening (verkoudheid, griep, hooikoorts)
- Bepaalde geneesmiddelen

Keelpijn voorkomen

- Stop met roken
- Gun je stem voldoende rust
- Adem geen prikkelende stoffen in
- Vermijd hete spijzen en dranken

Behandeling

Als je keelpijn hebt, moet je je keel zoveel mogelijk bevochtigen. Dat kun je doen door aan een snoepje of zuigtablet te zuigen of door met zout water te gorgelen. Op die manier stimuleer je de doorbloeding naar de keel. Houd je keel altijd goed warm met een koltrui of een sjaal.  Een pijnstiller kan ook efficiënt zijn bij keelpijn. Gebruik geen middelen met uitsluitend munt, eucalyptus of pepermuntolie. Die prikkelen namelijk de keel.

Wanneer moet je naar de dokter?

Als je naast keelpijn ook hoge koorts of andere ziektesymptomen hebt,  als je gele of witte puntjes opmerkt in je keel en als de pijn langdurig (meer dan 5 dagen) aanhoudt, kun je best een arts raadplegen.

Tags ,

Wat is laryngitis?

Laryngitis of pseudokroep is een aandoening waarbij het bovenste deel van het strottenhoofd en de stembanden ontstoken is. Dit kan heesheid en tijdelijk verlies van stem veroorzaken.

Omschrijving

Laryngitis is een ontsteking van de larynx of het strottenhoofd. Er zijn twee vormen van deze aandoening: de acute en de chronische. Bij acute laryngitis zijn de symptomen na enkele dagen weg. Bij de chronische vorm kan dit weken of zelfs maanden aanhouden.

Kinderen hebben als bijkomend risico dat er ademhalingsproblemen kunnen voorkomen. Dit komt omdat het strottenhoofd bij kinderen kleiner is en deze door de ontsteking gaat opzwellen.

Oorzaken

Eén van de oorzaken van laryngitis is een overmatig gebruik van de stem. Het kan ook door een ontsteking van een nabijgelegen orgaan komen. Deze ontsteking kan dus overslaan op het strottenhoofd.

Acute laryngitis
kan een slecht stemgebruik als oorzaak hebben. Wanneer je te lang hebt gepraat of geroepen, kan je al je stem verliezen. Daarbij is het mogelijk dat je ook al stemverlies hebt wanneer je rook inhaleert of als gevolg van een allergie.

Chronische laryngitis kan je krijgen door langdurig alcoholmisbruik, roken of blootstelling aan stof. Hierdoor is je stem langdurig hees of valt ze soms zelfs volledig weg.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van laryngitis zijn:

- heesheid
- keelpijn
- zwakke of wegvallende stem
- droge hoest
- lichte koorts

Diagnose en behandeling

De diagnose kan door een arts met behulp van een laryngoscopie gesteld worden. De behandeling bestaat uit voorgeschreven antibiotica omdat de aandoening door bacteriën wordt veroorzaakt. Voor een snel herstel kan je je best houden aan onderstaande raadgevingen.

- Probeer niet of weinig te spreken.
- Fluisteren is even erg voor de stembanden als roepen.
- Drink veel warme dranken.
- Vermijd airco’s.
- Vermijd sigaretten en sterke drank.

Vragen aan je arts

Wanneer je vermoedt dat je laryngitis hebt, kan je best volgende vragen stellen aan je arts om zo snel mogelijk van de aandoening verlost te geraken.

- Wat is de exacte oorzaak van de aandoening?
- Is er een onderliggend medisch probleem of komt de oorzaak van buitenaf?
- Is er een infectie, en hoe zwaar is deze?
- Zijn antibiotica echt nodig?
- Zijn er stoffen waarvoor ik allergisch ben die de aandoening veroorzaken?
- Hoe kan ik de symptomen bestrijden?

Tags , , ,

Wat is roodvonk?

Roodvonk of scarlatina is een zware keelontsteking die vooral voorkomt bij kleuters vanaf drie jaar, maar ook jongvolwassenen kunnen het krijgen. De ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën (streptokokken).

Besmetting

De bacteriën worden overgedragen via druppeltjes in de lucht (hoesten,niezen, praten). Na de besmetting duurt het twee tot zeven dagen voor de eerste ziekteverschijnselen optreden. Roodvonk is alleen de eerste tien dagen besmettelijk. Als de patiënt behandeld wordt met antibiotica is hij ook niet meer besmettelijk.

Symptomen

Verlies van eetlust
Keelpijn
Koorts die snel oploopt
Pijnlijke klieren in de hals
Soms overgeven en buikpijn
Uitslag: de tong wordt eerst wit, na enkele dagen rood, dik en bobbelig (frambozentong). De tweede dag ontstaat uitslag op de borst: rode, ruwe puntjes op een rode achtergrond. De uitslag jeukt niet, maar verspreidt zich over het hele lichaam (vooral de oksels en de liezen).

Behandeling

De ziekte is vandaag de dag minder ernstig dan vroeger. Meestal verdwijnt de ziekte zonder behandeling spontaan na een week. De koorts daalt na 5 dagen. Enkele dagen later verdwijnt ook de uitslag, maar de huid kan wel vervellen.
Laat het kind voldoende rusten en geef het genoeg te drinken. Als de patiënt zich ziek voelt en pijn heeft, kan hij paracetamol of aspirine nemen. Als hij zich heel ziek voelt, kan de arts een antibioticakuur voorschrijven.
Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte.

Tags , , , ,