Tag

Eierstokkanker, een zeldzame maar gevaarlijke kanker

De eierstokken van de vrouw, die 2 belangrijke functies bezitten (de aanmaak van hormonen en vorming van eicellen), zijn opgebouwd uit verschillende weefsels. In deze weefsels kunnen verschillende soorten tumoren ontstaan. Deze kunnen zowel goed- als kwaadaardig zijn.

Kwaadaardige tumoren

De kwaadaardige tumoren kunnen uitgaan van cellen die de oppervlakte van de eierstokken bekleden (epitheliale eierstoktumor), van de laag weefsel waar de eicellen liggen (gonadale stromaceltumor) of de kiemcellen (kiemceltumor).

Deze tumoren kunnen voorkomen bij één eierstok, maar in sommige gevallen kunnen ook beide eierstokken aangetast zijn.

Oorzaken eierstokkanker

Tot op de dag van vandaag kent men nog altijd geen duidelijke oorzaak voor eierstokkanker. Wel is geweten dat de ziekte vaker voorkomt bij kinderloze vrouwen. Het gebruik van de anticonceptiepil zou dan weer het risico op eierstokkanker verlagen.

Ook speelt er een erfelijkheidsfactor mee in het krijgen van de ziekte, maar dit gaat slechts om 5-10% van alle gevallen. Verder komt de kanker veelal voor bij vrouwen boven de 50.

Symptomen eierstokkanker

Omdat eierstokkanker in het beginstadium weinig tot geen klachten met zich meebrengt, wordt de kanker vaak pas in een laat stadium ontdekt. Meestal ondervindt de vrouw dan enkele vage klachten zoals buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel en een opgezette buik.

Uitzaaiingen

Jammer genoeg is eierstokkanker een kanker die zich snel verspreidt en op die manier uitzaaiingen veroorzaakt. Vooral het buikvlies en de lymfeklieren worden dikwijls getroffen. Met name de lymfeklieren van de buikholte en het bekken worden vaak aangetast, waardoor er ook verspreiding naar de longen en andere organen mogelijk is.

Diagnose

Ten eerste zal de gynaecoloog een klinisch onderzoek verrichten, waarbij hij/zij de buik zal bekloppen om te voelen of er abnormaliteiten zijn. Verder wordt er ook een inwendig onderzoek van de vagina en het rectum gedaan, en zal er ook een echo gemaakt worden om zo de eierstokken duidelijk in beeld te brengen.

Behandeling eierstokkanker

Eierstokkanker kan op chirurgische wijze behandeld worden, door middel van radiotherapie of chemotherapie. Welke behandeling de voorkeur zal genieten, hangt af van het type eierstokkanker en het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen.

Prognose

Wanneer de kanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, is er een goede kans op genezing. Maar zoals al eerder verteld wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium ontdekt. Hoe uitgebreider de ziekte op dat moment, hoe kleiner de kansen op overleving worden.

Tags , ,

Wat is een hersentumor?

Een hersentumor is een ernstige vorm van kanker die in bijna alle gevallen leidt tot een overlijden. Omdat de hersenen misschien wel het belangrijkste orgaan in het lichaam vormen, kan een tumor ernstige gevolgen hebben. De hersenen controleren namelijk alle activiteiten die het lichaam uitvoert.

Goedaardig of kwaadaardig

Net zoals bij alle tumoren is er een onderscheid te maken tussen goed- of kwaadaardige tumoren. In een goedaardige tumor zitten namelijk geen kankercellen, terwijl dat bij de andere wel het geval is. Maar dat wil niet zeggen dat een goedaardige tumor niet gevaarlijk kan zijn. Het is namelijk zo dat naarmate een tumor groeit, met name in de hersenpan, er minder ruimte zal zijn voor de omvangrijke hersenen. Er is sowieso al weinig ruimte, wat bij de ingewanden minder het geval is.

Daardoor kunnen belangrijke hersenfuncties uitgeschakeld of verstoord worden. Dit is natuurlijk ook het geval bij een kwaadaardige tumor, maar hier zullen de kankercellen ook gezonde hersencellen aanvallen. Een goedaardige tumor kan in de meeste gevallen worden weggehaald via een chirurgische ingreep. Bij een kwaadaardige tumor is dit niet mogelijk omdat gezonde cellen aangetast worden.

Uitzaaiingen

Op ander vlak is er ook een onderscheid tussen tumoren, namelijk of het gaat om een primaire tumor of een uitzaaiing. Wanneer de originele tumor, waarmee de kanker begon, in de hersenen zit, is er sprake van een primaire hersentumor, het is mogelijk dat de ziekte zich verder heeft verspreid naar andere delen van het lichaam, dit worden uitzaaiingen genoemd. Maar in de meeste gevallen is het omgekeerd, een tumor in een ander lichaamsdeel die uitzaait naar de hersenen. Statistisch gezien zaaien primaire tumoren in de huid, borst, darmen en longen het vaakst uit naar de hersenen via de zenuwbanen.

Diagnose hersentumor

De diagnose van een hersentumor kan pas gesteld worden nadat er last is van bepaalde klachten. Als een arts merkt dat bepaalde hersenfuncties aangetast zijn, zal er een beeld moeten gevormd worden van de hersenen. Op een CT-scan of een NMR zal de tumor dan duidelijk zichtbaar zijn.

Tags , ,

Mondkanker, zeldzame maar gevaarlijke kanker

De minst voorkomende kanker van allemaal is mondkanker, daardoor dat er weinig mensen zijn die weten wat mondkanker is en wat het kan aanrichten. Bij mondkanker stelt men witte of rode vlekken vast op de tong van de patiënt of treft men een zweer aan die na 3 weken nog steeds niet is genezen. Op het hoofd en de nek kunnen er zich ook vreemde knobbels voordoen. Hoe vroeger men de ziekte vaststelt, des te groter de overlevingskans is voor de patiënt.

Maar bij meer dan tweederde van de patiënten waarbij de kanker werd vastgesteld was men te laat om de volledige verspreiding ervan tegen te gaan. Het is zelfs nog ingewikkelder om de kanker aan te treffen en te onderzoeken als deze zich in de keel bevindt. Vroeger waren het voornamelijk volwassenen ouder dan 40 jaar die de ziekte kregen, maar de mensen die er de laatste jaren mee worden getroffen worden steeds jonger en jonger. Per jaar stijgt het aantal gevallen van mondkanker. Ook waren het voornamelijk mannen die de ziekte kregen, maar omdat de eetgewoonten, het alcohol- en tabakgebruik drastisch zijn veranderd krijgen steeds meer vrouwen te kampen met mondkanker.

Risicofactoren van mondkanker

De grootste oorzaken van mondkanker zijn tabak en alcohol. in 75% van de patiënten gaat het over rokers. Voor zowel rokers en drinkers verhoogt het risico met 30% dan. Het Humane Papillomavirus is een seksueel overdraagbare infectie die recent in verband werd gebracht met de ziekte, net zoals het volgen van een slecht dieet. Het eten van vis, groenten, eieren en fruit daarentegen heeft een positieve invloed op de mond en kan het risico op mondkanker verlagen.

Onderzoek en behandeling van mondkanker

De diagnose van mondkanker wordt gedaan nadat men een visueel onderzoek heeft ondernomen. Hierna gaat men over tot het onderzoek van het weefsel dat zich in de mond bevindt. Om deze diagnoses gemakkelijker te maken zou men in de toekomst gaan werken met een test van wattenstaafjes. Bij deze test gaat men na of de bepaalde chemische stoffen in het speeksel dezelfde zijn als bij iemand die geen mondkanker heeft.

Mondkanker wordt voornamelijk behandeld door middel van radiotherapie, chirurgie en chemotherapie, evenals een volledige of gedeeltelijke laryngectomie. Hierbij wordt het strottenhoofd verwijderd tijdens een operatie. Als deze operatie niet naar wens verloopt kan het leiden tot veranderingen in de stem of een volledig spraakgebrek.

Tags ,

Wat is eierstokkanker?

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een veel voorkomende kanker bij vrouwen. De eierstokken vormen een deel van het kleine orgaan in de vrouwelijke voortplantingssysteem. Elke maand laten de eierstokken een eicel vrij, dit kennen we als de ovulatie. Kanker aan de eierstokken kan snel uitzaaien naar de rest van de voortplantingsorganen en de omliggende delen (zoals de baarmoeder, vagina en buik).

Hoe vaak komt eierstokkanker voor?

Eierstokkanker is de vijfde meest voorkomende kanker bij vrouwen - na borstkanker, darmkanker, longkanker en baarmoederhalskanker. Hoewel eierstokkanker vrouwen van elke leeftijd kan treffen lopen vrouwen ouder dan 65 jaar zijn het meeste risico.

De symptomen van eierstokkanker zijn moeilijk te herkennen en lijken op die van andere aandoeningen. Dokters zijn zich gelukkig bewust van deze problematiek. De symptomen zijn een opgeblazen gevoel, eetproblemen, misselijkheid, pijn in de schaamstreek en in de onderbuik. Indien men eierstokkanker in de eerste fase ontdekt kan de tumor effectief behandeld worden.

Types eierstokkanker

Aan de eierstokken kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige tumors voorkomen. Algemeen kunnen we zeggen dat er drie vormen eierstokkanker zijn:

- epitheliale eierstoktumor: de tumor is ontstaan aan de buitenste laag cellen van de eierstok
- gonadale stromaceltumor: de tumor is ontstaan aan de laag weefsel waarin de eicellen liggen
- kiemceltumor: de tumor is ontstaan aan de kiemcellen

De meest voorkomende vorm van eierstokkanker is de epitheliale eierstoktumor – ook wel adenocarcinoom genoemd (80 tot 90% van al de eierstoktumors).

Oorzaken van eierstokkanker

De exacte oorzaak van eierstokkanker is onbekend maar er zijn wel aanwijzingen. Het aantal eicellen dat je eierstokken produceren en je familiegeschiedenis (eerdere gevallen van eierstokkanker in de familie) spelen een rol. 5 tot 10% van de eierstokkankerpatiënten had een familielid dat ook kanker heeft gehad.

Uit statistieken bleek dan vrouwen die geen of weinig kinderen hebben gekregen minder risico lopen op eierstokkanker. Daarenboven zijn er aanwijzingen dat het nemen van de pil de kans op eierstokkanker eveneens vermindert.

Behandeling van eierstokkanker

De behandeling van eierstokkanker bestaat uit een combinatie van operatie (chirurgie), chemotherapie en bestralingstherapie.

Het behandelingsplan is afhankelijk van medische factoren zoals het stadium waarin de tumor zich bevindt. Specialisten stellen een behandeling voor, gebaseerd op je medische situatie.

Tags ,

Wat is alvleesklierkanker?

Alvleesklierkanker is een veel voorkomende vorm van kanker en manifesteert zich voornamelijk bij personen ouder dan 65 jaar. Het is zeer ongebruikelijk dat mensen jonger dan 45 jaar met deze ziekte geconfronteerd worden.

De alvleesklier zorgt voor de productie van hormonen, waaronder insuline. Deze hormonen helpen bij het verteren van ons voedsel maar ook bij de opname van glucose.

Symptomen alvleesklierkanker

Het is soms moeilijk om een diagnose te stellen aangezien de symptomen vaak slechts vaag aanwezig zijn of zelfs helemaal niet. Patiënten zitten dan ook vaak al in een gevorderd stadium van de ziekte vooraleer de symptomen kunnen worden vastgesteld.

Mogelijke symptomen zijn:

- Buikpijn
- Verminderde eetlust
- Misselijkheid
- Gewichtsverlies
- Rugpijn

Oorzaken alvleesklierkanker

Het risico op alvleesklierkanker wordt verhoogd wanneer de patiënt:

- rookt
- enorm vetrijk eet
- regelmatig met metalen of chemicaliën in aanraking komt
- van Afro-Amerikaanse afkomst is

Behandeling alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker kan behandeld worden op verschillende manieren: door middel van operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie van de voorgaande.

Er wordt voor chemotherapie of bestraling geopteerd wanneer de tumor niet chirurgisch kan verwijderd worden.

Tags , ,

Meer weten over metastase of uitzaaiingen?

Uitzaaiingen of metastasen zijn in de oncologie kwaadaardige gezwellen die op een andere plaats optreden dan de oorspronkelijke plaats van het primaire gezwel. Uitzaaiingen zijn een van de hoofdkenmerken van een kwaadaardige tumor.

Uitzaaiingen gaan meestal uit van een enkele cel die zich ergens vestigt en doorgroeit tot een nieuwe tumor. Omdat hierbij een vrij lange stille periode bestaat waarin de uitzaaiing nog te klein is om op te sporen door bijvoorbeeld röntgenonderzoek of lichamelijk onderzoek, verkeren veel kankerpatiënten na de behandeling van de hoofdtumor jarenlang in onzekerheid. Zelfs als hun operatie geslaagd is kunnen er best één, tien of zelfs honderden uitzaaiingen ongemerkt en onvindbaar in stilte aan het groeien zijn.

Daarom wordt vaak na een operatie nog chemotherapie of nabestraling gegeven. Dat levert echter meestal geen garantie tegen recidief.

Bij de meeste kwaadaardige tumoren geldt dat als na vijf jaar geen recidief is opgetreden de kans dat dit alsnog zal gebeuren erg klein wordt, voor borstkanker is deze termijn echter tien jaar.

Symptomen

Metastasen treden meestal pas in een laat stadium van kanker op, maar kunnen ook reeds vroeg ontstaan. De klachten zijn steeds het gevolg van een verminderde functionaliteit van het aangetaste orgaan, maar veroorzaken niet noodzakelijk pijn.

Uitzaaiingen kunnen optreden door verspreiding van kwaadaardige cellen op verschillende manieren:

- via het bloed
Bij metastasering via het bloed vormen de uitzaaiingen zich vaak in het eerstvolgende doorstroomde orgaan. Voor de darmen is dit de lever, voor andere organen meestal de longen. Andere organen die vaak aangetast worden zijn het bot en de hersenen, die moeilijk behandelbaar zijn met chemotherapeutica.

- via de lymfevaten
Bij metastasering via de lymfevaten ontstaan metastasen vooral in de lymfklieren die stroomafwaarts liggen van de tumor .

- door directe verspreiding in een holte, bijvoorbeeld de buikholte
Hier zijn vooral ovariumtumoren een goed voorbeeld. Ook tumoren van het maag-darmstelsel kunnen zich in de buikholte uitzaaien.

- door versleping tijdens een onderzoek of behandeling, bijvoorbeeld na een diagnostische punctie
Deze metastasen kunnen bijvoorbeeld optreden aan het huidoppervlak na een biopsie wegens kwaadaardige gezwelgroei in de lever.

Gevolgen

Voor de meeste vormen van kanker geldt dat als er eenmaal uitzaaiingen op afstand zijn gevonden, de overlevingskans ernstig is gedaald, maar genezing is in sommige gevallen nog mogelijk.

Bij de aanwezigheid van meerdere metastasen is een operatie uitgesloten. Ook bestraling is in die situatie om dezelfde reden oplossing. Er kan dan meestal wel nog palliatief worden behandeld.

Tags , ,

Jonge vrouwen en borstkanker

Borstkanker is de meest vastgestelde vorm van kanker bij vrouwen. Jaarlijks sterven er ongeveer 400.000 vrouwen aan borstkanker. Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen. 25% van de vrouwen bij wie borstkanker werd vastgesteld, waren nog niet in hun menopauze. De behandeling van borstkanker is afhankelijk van de grootte van de tumor. Borstkanker kan erfelijk zijn, maar kan soms ook vermeden worden door een gezonde levensstijl.

Borstkanker, ook bij jonge vrouwen!

Vooral voor jonge vrouwen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de risico’s op borstkanker. Oudere vrouwen laten zich vaker controleren omdat ze meer schrik hebben voor borstkanker, maar dit is niet altijd terecht! Het is belangrijk dat je regelmatig uitkijkt naar veranderingen in vorm, grootte en uitzicht van je borsten, zoals:

- Een borst die groter is dan de andere
- Veranderingen aan de tepel(s)
- Uitslag of pigmentvlekken op de borst
- Een zwelling aan de borst of oksels
- Een knobbeltje aan de borsten

Jonge vrouwen moeten hun borsten goed leren kennen, zodat elke verandering onmiddellijk de aandacht trekt. Een knobbeltje betekent echter niet altijd dat je borstkanker hebt. Elke vrouw is anders. Je moet zelf inschatten wat normaal en abnormaal is voor jou en je borsten.

Behandeling van borstkanker

Jonge vrouwen en vrouwen op leeftijd, ondergaan dezelfde behandeling wanneer er borstkanker werd vastgesteld. De mogelijkheden zijn:

Chirurgische ingreep:

- Bij een borstsparende operatie (lumpectomie) wordt de tumor uit de borst verwijderd. De ingreep gaat steeds gepaard met radiotherapie.
- Bij een borstamputatie (mastectomie) wordt de hele borstklier verwijderd. Men kiest voor een mastectomie wanneer de knobbel te groot is voor een alternatieve oplossing.
- Bij sommige gevallen van borstkanker worden de lymfeklieren in de oksel weggehaald. Want borstkanker verspreidt zich via de lymfeklieren en op die manier vermijdt men uitzaaiing van de kanker naar de rest van het lichaam.

Chemotherapie
Celdodende of celremmende medicatie wordt gebruikt om de borstkankercellen te doden.

Radiotherapie (bestraling)
Ioniserende stralingen worden aangewend om de kanker plaatselijk te bestrijden.

Hormonale behandeling
De hormoonproductie van het lichaam wordt geblokkeerd. Dit stopt de groei van de borstkankercellen.

Hoe het risico op borstkanker verkleinen?

Een gezond dieet, een gezonde levensstijl en voldoende beweging kunnen de kans op het krijgen van borstkanker verkleinen.

Tags ,

Wat eten bij kanker en ter preventie van kanker?

Een gezond voedingspatroon is niet enkel goed voor je lijn, er wordt geschat dat ongeveer een derde van de kankers voorkomen kan worden door gezonder te eten en meer te bewegen. Wat het verband tussen je dieet en kanker juist is, blijft een moeilijke discussie tussen wetenschappers. Dat komt onder andere omdat ieder van ons anders reageert op verschillende voedselcombinaties. Er moet dus gewerkt worden met heel grote groepen mensen om een beeld te krijgen van de soorten voedsel die over het algemeen het risico van kanker vergroten. Er zijn dus wel een aantal vrij algemene richtlijnen die we kunnen volgen om de risico’s van kanker te verminderen.

Verminder de risico’s op kanker

- Houd een stabiel en gezond lichaamsgewicht:
Er wordt gesteld dat je een gezond lichaamgewicht hebt wanneer je BMI (Body Mass Index) tussen 20 en 25 blijft. Wie boven de 25 zit, neigt naar overgewicht. Een teveel aan lichaamsvet is een bijzondere risicofactor voor kanker aan de pancreas, slokdarm, karteldarm, endeldarm, baarmoederslijmvliezen, nieren en voor postmenopauzale borstkanker. Veel groenten en fruit zijn hierbij cruciaal, terwijl je best zuinig kan zijn met zout, vetten en suikers.

- Voldoende beweging is een must:
Een gezonde levenshouding houdt ook voldoende lichaamsbeweging in. Dertig minuten tot een uur matige tot intensieve beweging per dag helpt de risico’s van kanker te verminderen. Hier gaat het vooral om kanker aan de karteldarm, baarmoederslijmvliezen en postmenopauzale borstkanker. Begin met een vorm van matige beweging, zoals goed doorstappen, tuinieren of dansen, en bouw dit langzaam op naar intensere vormen van beweging, zoals joggen en zwemmen.

- Matig je alcoholinname:
Mannen zouden het limiet van twee eenheden alcohol per dag niet mogen overschrijden, en vrouwen het limiet van slechts één eenheid. Alcohol heeft bijzonder nefaste gevolgen voor onder andere je lever, en zou ook de risico’s van borstkanker vergroten.

- Eet minder rood vlees en vermijd geconserveerd vlees:
We zijn vandaag zover dat we de normale hoeveelheden vlees per dag intussen bijzonder weinig vinden. Willen we de juiste hoeveelheden hanteren, dan mogen we slechts honderd gram vlees per dag. Aan de andere kant is het eten van vlees ook belangrijk, als bron van onder andere ijzer, maar matig je hoeveelheden.

- Vermijd zout voedsel:
Zout is een zeer grote boosdoener is dit hele verhaal. Het vergroot het risico op buikkanker enorm. Vermijd daarom zoute snacks en probeer het zout tijdens het koken in de mate van het mogelijke te vervangen door andere kruiden.

Kankerpatiënten en hun dieet

Als kanker werd vastgesteld, is het van groot belang om aan dit gezonde voedingspatroon te blijven vasthouden. De mogelijkheid is groot dat dit veel moeilijker is als je een behandeling tegen kanker volgt. Je hebt minder energie om te koken, je eetlust kan verminderen, en je kan last hebben van misselijkheid, diarree, of een veranderde smaak. Om toch een gezond dieet te kunnen blijven volgen, kan het nodig zijn om te rade te gaan bij een diëtist. Hij of zij kan je aangepaste tips en advies geven.

Tags , , ,

Wat is non-Hodgkinlymfoom?

Non-Hodgkinlymfoom (genoemd naar dokter Hodgkin, die de ziekte in de 19de eeuw voor het eerst besprak) is een vorm van kanker van de lymfeklieren. Men stelt deze ziekte voornamelijk bij oudere mannen vast. Zoals bij de meeste kankers, is er sprake van een abnormale celgroei. Hierdoor zijn de lymfeklieren groter dan normaal. De abnormale cellen verdringen de gezonde, waardoor de lymfocyten verstoord functioneren. Het gevolg is dat het lichaam afzwakt en zich niet meer op een normale manier kan afweren tegen virussen en bacteriën. De oorzaak van deze ziekte is niet bekend. Ze is ook niet besmettelijk.

Symptomen non-Hodgkinlymfoom

Een eerste symptoom is meestal de zwelling van een lymfeklier in de hals, een oksel of de lies. Deze is meestal niet pijnlijk. Bijkomende symptomen zijn koorts, vermoeidheid, vermagering, verminderde weerstand, bloedarmoede,… .

Diagnose

De diagnose kan enkel worden gesteld na een biopsie. Dit is een kleine ingreep waarbij een stukje weefsel weggenomen wordt om op kankercellen onderzocht te worden in het laboratorium. Is dit het geval, wordt er vervolgens verder onderzocht of er elders in het lichaam nog tumoren aanwezig zijn en welk stadium de ziekte bereikt heeft.

Behandeling non-Hodgkinlymfoom

De vaakst toegepaste behandelingen zijn chemotherapie (behandeling met celgroeiremmende medicijnen), radiotherapie (bestraling) of immuuntherapie, maar meestal opteert de arts voor een combinatie. Dit is afhankelijk van het stadium van de ziekte en de lichamelijke toestand van de patiënt, het type non-Hodgkin lymfoom en de leeftijd. Soms zal de arts voorstellen de ziekte helemaal niet te behandelen en af te wachten tot deze zich verder ontwikkelt. Het kan namelijk zijn dat dit over een heel lange periode niet gebeurt.

Geneesbaar?

De kans of iemand geneest van een non-Hodgkinlymfoom is nooit bekend. Het is wel zo dat hoe sneller de ziekte ontdekt is, hoe groter die kans. Het is ook moeilijk te zeggen wanneer iemand helemaal genezen is. Het is wel zo dat eens dat het geval is, de ziekte niet snel zal terugkeren. Soms geneest de ziekte nooit, maar kan ze wel tot rust worden gebracht. Dit kan jaren aanhouden.

Komt het vaak voor?

Non-Hodgkinlymfomen behoren tot de 10 meest voorkomende kankers.

Tags , ,

Wat is de ziekte van Hodgkin?

De ziekte van Hodgkin is ook gekend als Hodgkinlymfoom. Het is kanker van de lymfeklieren en het lymfesysteem.

De ziekte komt het vaakst voor bij 15- tot 35-jarigen, en 50-plussers. De ziekte van Hodgkin komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Meer Kaukasische mensen dan Afrikaanse of Amerikaanse mensen hebben deze ziekte.

Deze vorm van kanker wordt net zoals andere vormen behandeld aan de hand van chemotherapie, radiotherapie, of een combinatie van beiden.

Wat zijn lymfeklieren?

De lymfeklieren zijn een complex netwerk van ‘knobbels’ of weefselknopen. Lymfeklieren staan in verbinding met de bloedvaten. Ze drijven vloeistof af van de organen. De lymfeklieren zijn dus een soort van filters die aanvallende organismes uitschakelen. Ze schakelen gevaren uit zoals kanker, en beschermen op die manier het lichaam.

De lymfeklieren zijn het meest aanwezig bij de milt, de zwezerik (bevindt zich in de borst achter het borstbeen), klieren, amandelen en het beenmerg.

Lymfeklieren zijn verantwoordelijk voor de vorming van witte bloedcellen. Witte bloedcellen beschermen op hun beurt ons lichaam tegen bacteriën, virussen en schimmels. Als de lymfeklieren door kanker niet optimaal werken, zal dit dus een groot effect hebben op het lichaam. Zo kan het lichaam niet het normale aantal witte bloedcellen aanmaken, en wordt het lichaam blootgesteld aan allerlei gevaren.

Als de lymfeklieren opgezwollen zijn moet men zich doorgaans geen zorgen maken. Dat geeft enkel aan dat de lymfeklieren aan het vechten zijn tegen een inkomend gevaar, en geeft dus in feite aan dat ze optimaal hun werk leveren.

Wat is de oorzaak van de ziekte van Hodgkin?

De oorzaak van de ziekte van Hodgkin is tot vandaag niet gekend. Toch kan men een associatie maken tussen deze kanker en enkel andere ziektes. Als men in de kindertijd geïnfecteerd is geraakt met het virus van Epstein-Barr, heeft men een grotere kans om later ook de ziekte van Hodgkin te hebben.

Ook bij een slechte werking van het immuunsysteem kan de oorzaak van het dragen van de ziekte van Hodgkin zijn. Het immuunsysteem kan slechter werken door:
- een aidsbesmetting
- het innemen van ‘immuunsysteem onderdrukkende medicatie’ die men toedient bij een orgaantransplantatie
- te roken

Tags , , ,