Tag

Wat is het verschil tussen een epidemie en een pandemie?

Het influenzavirus, dat griep veroorzaakt, is een virus dat zich zeer snel kan verspreiden. Dankzij onze moderne vervoersmiddelen verplaatsen mensen, die drager kunnen zijn van een virus, zich vaak tussen verschillende steden, gebieden en zelfs landen. Zo kan een virus zich vele kilometers verder gaan verspreiden.

Vaak treft de griep een groot aantal mensen in een land of in een bepaald gebied. Wanneer het aantal nieuwe ziektegevallen het normale aantal patiënten met griep overtreft, spreekt men van een epidemie. Het aantal personen dat griep krijgt, moet dus hoger liggen dan de normale verwachte waarde, ook wel epidemiedrempel genoemd. In de winter ligt deze epidemiedrempel hoger dan in de zomer omdat men ’s winters ook meer zieken verwacht.

Dikwijls spreekt men van een epidemie wanneer er meer dan 15 grieppatiënten zijn per 10.000 personen. Ieder jaar kent wel 1 of 2 griepepidemieën.

Een pandemie ontstaat wanneer de griep een groot aantal mensen in verschillende landen wereldwijd treft. Dit griepvirus is een onbekend, ernstig virus waartegen nog geen vaccin beschikbaar is. Een pandemie heeft dan ook een groot aantal zieken en doden tot gevolg.

In de afgelopen eeuw waren er drie grote pandemieën: in 1918, 1957 en 1968. De Spaanse griep van 1918 maakte wereldwijd meer dan 20 miljoen doden.

In de toekomst zou een mogelijke veroorzaker van een nieuwe grieppandemie het vogelgriepvirus kunnen zijn. Als dit virus op mensen zou overslaan, kan er een nieuw onbekend griepvirus ontstaan.

Tags , , ,

Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?

Veel mensen verwarren griep met een gewone verkoudheid. Er zijn dan ook veel overeenkomsten tussen de twee ziektes. Beide worden veroorzaakt door virussen. Deze virussen verspreiden zich via vochtdruppels die mensen uitademen en andere mensen weer inademen. Ook via de handen worden virussen doorgegeven. De virussen veranderen of muteren zodat ons afweersysteem ze niet herkent en we telkens opnieuw ziek worden.

Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een besmetting met een verkoudheidvirus. Er zijn veel virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken. Het meest voorkomende verkoudheidvirus is het rhinovirus.

Griep wordt veroorzaakt door een gevaarlijker virus: het influenzavirus. Er bestaan 3 types griepvirussen namelijk het A, B en C type. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk.

Bovendien verschillen griep en verkoudheid van mekaar wat betreft de ziekteverschijnselen. Bij griep kan men immers spreken van meer ernstige ziekteverschijnselen.

De ziekteverschijnselen van verkoudheid:

 • Verstopte neus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn

Een griep kan je herkennen aan de volgende symptomen:

 • Koorts
 • Ellendig gevoel
 • Spierpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Verstopte neus
 • Keelpijn
Tags , , ,