Tag

Echinacea, een natuurlijk geneesmiddel?

De familie van de echinaceaplanten bestaat uit paarsgekleurde bloemen die tijdens de late zomer en de herfst bloeien. De bloemen zien er mooi uit, maar zouden ook een geneeskrachtige werking hebben. Uit deze familie wordt het vaakst de rode zonnehoed gebruikt in medicinale bereidingen. In Amerika is het zelfs een van de populairste natuurlijke geneesmiddelen omdat de plant daar ook vaak voorkomt.

De werking van echinacea

De plant kan voor allerlei kwaaltjes worden gebruikt. In de 19de eeuw al, werd erkend dat de planten het immuunsysteem van het menselijk lichaam aan konden sterken, waardoor gangbare ziekten, zoals een verkoudheid of griepje, minder vaak voor zal komen. Ook zullen infecties beter kunnen bestreden worden.

In de loop van de 20ste eeuw geraakte het gebruik van de plant in onbruik, maar sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw, kwam er dan toch weer een heropleving toen de mensen opnieuw in alternatieve geneeswijzen geïnteresseerd geraakten.

Wetenschappelijke onderzoeken zijn er al voldoende geweest, met uiteenlopende resultaten. Maar er zijn genoeg aanwijzingen waardoor men kan aannemen dat de plant inderdaad positieve invloeden heeft op het lichaam en de gezondheid. Ook allergieën kunnen goed worden bestreden met behulp van de plant.

Bijwerkingen?

Omdat dit een natuurlijk geneesmiddel is, zijn er weinig echt gevaarlijke bijwerkingen verbonden met de inname ervan. Allergische reacties voor de stoffen zijn natuurlijk niet uit te sluiten, en in een klein percentage van de gevallen zou er ook sprake kunnen zijn van een licht misselijk gevoel.

De werkbare stoffen in de planten gaan ook niet zelf direct de ziekte bestrijden, maar werken zoals gezegd onrechtstreeks. Het lichaam wordt aangesterkt waardoor de immuniteit en de natuurlijke bestrijding van aandoeningen beter wordt.

Mensen die lijden aan auto-immuunziekten moeten evenwel voorzichtig zij wanneer ze gebruik maken van echinacea. Omdat het middel de natuurlijke immuniteit gaat beïnvloeden, is het geen idee om een combinatie te maken van de plant met andere traditionelere geneesmiddelen die ingezet worden om ziektes zoals MS, lupus of HIV te bestrijden of leefbaarder te maken.

Tags , ,

Wat is immunotherapie?

Immunotherapie tegen allergieën is een proces waarbij je langdurig wordt blootgesteld aan de stof waarvoor je allergisch bent. Het is de bedoeling dat je lichaam uiteindelijk gewenning creëert voor de stof, met als gevolg dat jouw allergie verdwijnt. De stof wordt meestal onder je huid ingespoten in een reeks behandelingen. De dosis wordt altijd groter waardoor je steeds beter tegen de stof opgewassen bent. Heel het proces kan één jaar tijd in beslag nemen.

Je immuunsysteem

Het doel van je immuunsysteem is het opsporen en vernietigen van gevaarlijke organismen zoals bacteriën en andere gevaarlijke stoffen. Dit doet het door witte bloedcellen aan te maken. Deze zullen op hun beurt schadelijke stoffen aanvallen.

Per dag eten, drinken en ademen we duizenden verschillende stoffen in. Dit heeft als gevolg dat je lichaam niet alle vreemde stoffen kan aanvallen. Het maakt zelf een selectie tussen wat wel en wat niet goed voor je is. Door onder meer overerving van genen kan je lichaam de verkeerde stoffen aanvallen. Stoffen die helemaal niet schadelijk zijn.

Hierdoor kan is het mogelijk dat iemand allergisch is voor berkenpollen maar niet voor eikenpollen. Het lichaam beschouwt de berkenpollen dan bijvoorbeeld als gevaarlijk waardoor je immuniteitssysteem deze stoffen gaat aanvallen. Het gaat bijgevolg het weefsel, bijvoorbeeld je neus, beschermen tegen deze stof. Dit heeft de typische allergische aanvallen tot gevolg. Het niezen, de lopende neus en tranende ogen zijn het gevolg van deze aanval van je lichaam tegen de pollen.

De behandeling

De behandeling wordt bepaald in functie van de graad van je allergie. Mensen die enorm slecht reageren op bepaalde stoffen zullen een mindere dosis krijgen dan mensen met een lichtere allergie. Je krijgt de stof waarvoor je allergisch bent tijdens de behandeling tweewekelijks ingespoten en dit gedurende een niet vooraf bepaalde periode.

Je moet allereerst weten waarvoor je precies allergisch bent en ook waarvoor niet. Gedurende je leven kan je plots allergisch worden voor een stof waar je tot op dat moment nog niet allergisch voor was. Om zeker te zijn, kan je best een allergietest ondergaan zodat je de stoffen kent waarvoor je allergisch bent.

Ten tweede moet je samen met je arts overleggen of de spuiten wel effect gaan hebben. Het is namelijk zo dat bij sommige mensen deze spuiten weinig of geen effect hebben. Het heeft dan ook geen enkele zin om deze behandeling te starten. Vraag zeker ook wat de neveneffecten van de behandeling kunnen zijn.

Tenslotte ga je best na hoelang deze behandeling effect heeft en wat de risico’s zijn. Zorg dat je zeker het laatste volledig begrijpt alvorens je aan de behandeling begint.

Tags , ,

Wat zijn auto-immuunziekten?

Auto-immuunziekten zijn aandoeningen waarbij het immuunsysteem van het lichaam reageert op lichaamseigen cellen en stoffen. Het lichaam maakt dan antistoffen aan tegen het eigen weefsel.

Immuunsysteem

Om auto-immuunziekten te begrijpen, moet je eerst weten hoe het immuunsysteem werkt. Het immuunsysteem is een netwerk van organen, cellen en molecules die samenwerken om het lichaam te beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals kiemen, bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Als een van deze indringers (antigenen) in het lichaam probeert te komen, verdedigt de huis zich in de eerste plaats via de huid en de slijmvliezen.

De huid en de slijmvliezen bevatten macrofagen, witte bloedcellen, en antilichaampjes. De macrofagen verteren de antigenen, terwijl de antilichaampjes de antigenen opvangen die kunnen ontsnappen. Als de antigenen langs deze hinderpalen geraken, reageert het lichaam met de productie van lymfocyten (B-cellen en T-cellen), die geprogrammeerd zijn om de antigenen aan te vallen.

Het auto-immuunproces kan verschillende gevolgen hebben. Zo bijvoorbeeld de trage vernietiging van cellen of weefsels, de buitensporige groei van een orgaan of verstoring van de orgaanfuncties. Organen en weefsels die regelmatig getroffen worden zijn de schildklier, de alvleesklier, de bijnieren, de rode bloedcellen en de verbindingsweefsels (huid, spieren en gewrichten).

Orgaanspecifieke en niet-orgaanspecifieke ziekten

Auto-immuunziekten kunnen opgedeeld worden in twee types: orgaanspecifieke (op een orgaan gericht) en niet-orgaanspecifieke ziekten.

Voorbeelden van orgaanspecifieke auto-immuunziekten zijn diabetes type I (insulineafhankelijke diabetes), de Ziekte van Hashimoto en de Ziekte van Graves, die de schildklier treffen, kwaadaardige bloedarmoede die de maag treft, de Ziekte van Addison waarbij de bijnieren worden vernietigd, en chronische actieve hepatitis die de lever treft.
Voorbeelden van niet-orgaanspecifieke ziekten zijn reumatoïde artritis, multiple sclerose, lupus en myasthenia gravis.

Oorzaken

Onderzoek wijst erop dat verschillende factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekten: giftige stoffen uit de omgeving, erfelijkheid, virussen en verschillende geneesmiddelen. Stress, slechte eetgewoonten, een gebrek aan beweging, een slaaptekort, drankmisbruik en roken kunnen ook het immuunsysteem verzwakken.

Behandeling

De meeste auto-immuunziekten kunnen niet genezen worden. De symptomen die met de ziekte gepaard gaan worden behandeld. Dokters kunnen medicijnen op basis van corticosteroïden voorschrijven, naast NSAID’s (ontstekingsremmende geneesmiddelen) en immuunsuppressiva die de reactie van het immuunsysteem onderdrukken en zo de progressie van de ziekte een halt toeroepen.

Tags ,

Vaccin tegen allergie

Iedere week een vaccin of inenting tegen allergie blijkt goed te werken blijkt uit onderzoeken. Mensen die last hebben van een allergie veroorzaakt door huisstofmijt zouden tot 100 keer resistenter zijn voor de oorzaak van hun allergie, in dit geval de huisstofmijt. Voor mensen die erg te lijden hebben onder de loopneuzen en niestbuien kan dit zeker goed nieuws betekenen. Ook in de behandeling van hooikoortst en astma zou een vaccin een positieve werking kunnen hebben. Vooralleer er sprake is van een wondermiddel tegen allergie dient er eerst nog het nodige onderzoek te gebeuren.

In het Verenigd Koninkrijk hebben om en bij de 5 miljoen mensen te kampen met astma veroorzaakt door de huisstofmijt. De huisstofmijt zorgt niet alleen voor allergieën maar ook voor eczeem, vervelende huidaandoening.

Een allergie is een overreactie van ons afweersysteem of immunsysteem op een bepaalde stof (allergeen), hiedoor reageert ons lichaam met een ontsteking van de luchtwegen en slijmvliezen of bij eczeem de huid. Vaak wordt er aangehaald dat de moderne hygiëne kan bijdragen tot de ontwikkeling van allergieën, door overdadige hygiëne in de kindertijd heeft het lichaam geen kans om te wennen aan deze stoffen en zo een weerstand op te bouwen.

Het vaccin zou er voor moeten zorgen dat ons immuunsysteem gestimuleerd wordt om de tolerantie aan een bepaalde stof te verhogen. Het vaccin is echter nog in een testfase, dus het kan nog jaren duren vooralleer er een afdoend middel tegen allergieën op de markt is.

Tags , ,