Tag

Een lage bloeddruk, is dat ernstig?

Lage bloeddruk of hypotensie, het woord spreekt eigenlijk voor zich, de bloeddruk is dan te laag. Van lage bloeddruk kunnen we spreken als  bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager is dan 60 mm Hg. De bovendruk is de bloeddruk als het hart het bloed uitpompt, de onderdruk als het hart zich tussen twee slagen in ontspant.

Een lage bloeddruk is vaak chronisch, zoals bijvoorbeeld bij diabetespatiënten, maar kan ook plots voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand die lang heeft stilgezeten plots rechtstaat.

Oorzaken

Lage bloeddruk kan veel oorzaken hebben. Zo bijvoorbeeld uitdroging, een zware allergische reactie, spataders, diabetes, warmte, alcohol, een zware maaltijd, veel bloedverlies, bepaalde medicijnen, enz.

Symptomen

In veel gevallen hebben mensen met lage bloeddruk geen last van specifieke klachten. Mensen met een lage bloeddruk kunnen zich moe en futloos voelen. Duizeligheid, flauwvallen en concentratiestoornissen horen ook tot de mogelijke symptomen.

Behandeling

In geval van duizeligheid of flauwvallen moet je er zo snel mogelijk voor zorgen dat het bloed weer naar de hersenen stroomt. Dat kan door met je benen omhoog te gaan liggen.

Tags , ,

Hoe leven met een lage bloeddruk ?

Een lage bloeddruk, ook wel hypotensie genaamd, is een aandoening waarbij de systolische druk minder dan 90 is bij volwassenen.

Een lage bloeddruk is afhankelijk van verschillende factoren: geslacht, leeftijd, ras en omgeving. Vaak is een lage bloeddruk erfelijk bepaald. Soms zijn er medische aandoeningen die ervoor zorgen dat je een lage bloeddruk krijgt. Ook bepaalde soorten medicatie kunnen een lage bloeddruk als bijwerking hebben. Zo kan een hartziekte bijvoorbeeld een lage bloeddruk veroorzaken, maar ook wanneer je last hebt van de hormoonhuishouding in je lichaam of wanneer je ondervoed bent. Wanneer dat het geval is, is de lage bloeddruk gewoon op te lossen door de andere aandoening te behandelen.

Op zich wordt er gezegd dat je met een lage bloeddruk beter kan leven dan met een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk is zeer gevaarlijk en kan zelfs levensbedreigend zijn. Een hoge bloeddruk moet dan ook altijd behandeld worden.

Nog al te vaak worden de symptomen die veroorzaakt worden door een lage bloeddruk afgeschoven op psychologische kwesties (je voelt je heel moe en je bent vaak flauw, je kan zelfs het gevoel hebben dat je gaat flauwvallen).

Een lage bloeddruk wanneer je rechtstaat

Bij iedereen daalt de bloeddruk wanneer je van een zittende of liggende positie ineens recht gaan staan. De bloeddruk zakt dan zeer snel en je kan dan een zwarte waas voor je ogen krijgen die na een paar seconden weer wegtrekt. Vaak moet je je dan eventjes vasthouden om weer helemaal helder te worden. Deze soort van lage bloeddruk is heel normaal en komt ook vaak voor.  Bij sommige mensen daalt de bloeddruk nog veel sneller (of ze hebben sowieso al last van een lagere bloeddruk) en zij vallen dan flauw. Behalve flauwvallen kunnen ze ook nog erg misselijk worden.

Oorzaken

Een lage bloeddruk kan voorkomen als je te plots rechtop gaat staan, je een te warme douche neemt of je te lang op je benen staat, waardoor je het heel warm krijgt.
Heel vervelend natuurlijk maar niet levensbedreigend.

Wanneer je geen symptomen hebt, zal de arts je ook geen behandeling voorschrijven. Wanneer je wel last hebt van de symptomen, kan je je levensstijl aanpassen waardoor je minder last hebt van lage bloeddruk.

Tags , ,

Wat is lage bloeddruk?

Men spreek van lage bloeddruk of hypotensie als de bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager dan 60 mm Hg.

Een lage bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben:

• Te snel rechtstaan
• Spataders
Diabetes
• Zware maaltijd
• Warmte
• Gebruik van alcohol
• Groot vochtverlies
• Groot bloedverlies
• Gebruik van bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of middelen tegen hoge bloeddruk
• Psychologische problemen/emoties

Bij een te lage bloeddruk is er een vermindering van de bloeddoorstroming in het lichaam. Er stroomt dan ook weinig bloed naar de hersenen en de longen. Je kan je hierdoor moe en futloos voelen. Ook kunnen duizeligheid, concentratiestoornissen en flauwvallen optreden.

Een lage bloeddruk kan chronisch zijn (bij diabetes) maar kan ook plots opduiken (bijvoorbeeld wanneer je te snel opstaat nadat je lang gezeten hebt.

Een lage bloeddruk is minder gevaarlijk dan hoge bloeddruk. Het wordt formeel dan ook niet echt als een ziekte beschouwd. Toch kan je er veel hinder van ondervinden en kan het je dagelijkse leven beïnvloeden.

Tags , ,

Wat is onderdruk en bovendruk?

De bloeddruk geeft de druk van het bloed in de slagaders weer. De waarde van de bloeddruk wordt weergegeven in twee getallen: de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk (systolische druk) is de druk op het moment dat het hart het bloed uitpompt. Hierdoor neemt de druk in de bloedvaten toe. De onderdruk (diastolische druk) wordt gemeten op het moment dat het hart zich ontspant tussen twee slagen in en zich opnieuw vult met bloed. Op dit moment is de druk het laagste.

De waarden worden uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mm Hg), wat wijst op de druk uitgeoefend in een kolom kwik van 130 mm hoogte. De bloeddruk wordt op de volgende manier weergegeven: bovendruk/onderdruk mm HG (bijvoorbeeld 130/80 mm HG).

De bloeddruk is normaal als de bovendruk lager is dan 140 mm Hg en de onderdruk lager dan 90 mm Hg. Wanneer een volwassene een bloeddruk heeft van meer dan 140/90 mm Hg spreekt men van hoge bloeddruk of hypertensie. Liggen de waarden lager, dan lijdt men aan te lage bloeddruk of hypotensie.

Tags , , , ,