Tag

Hoortesten? Wablief?

Goed horen is zo goed als onmisbaar is ons leven. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet: meer dan 1 op 10 Belgen heeft gehoorproblemen. Niet alleen oudere mensen, maar ook jongeren krijgen steeds meer last. Daarom is het van belang om af en toe eens een hoortest af te nemen. Maar wat gebeurt dan precies? Wat is het nut van een hoortest? En gaat gehoorverlies niet enkel gepaard met ouderdom?

Wat houdt een hoortest in?

Met een hoortest, wordt meestal ‘toonaudiometri’ bedoeld. Via een hoortest wordt informatie ingewonnen over verschillende zaken, zoals hoe goed het oor functioneert, hoe groot het vermogen om te horen is, enzovoort. Zo’n test is pijnloos.
Het vermogen om te horen wordt gemeten, zodat men kan zien hoe goed verschillende toonhoogtes gehoord kunnen worden. Bij een hoortest wordt dit vermogen voor elke oor apart gemeten. Dit gebeurt door verschillende toonhoogtes steeds zachter te laten horen. De zachtste toon die nog steeds hoorbaar is voor de testpersoon, wordt genoteerd in het ‘toonaudiogram’, die de resultaten grafisch weergeeft. Deze toon wordt de ‘gehoordrempel’ genoemd.  Aan de hand van deze drempel, kan men inschatten of er gehoorverlies is.

Hoe wordt de hoortest precies afgenomen?

De persoon die de test ondergaat, krijgt tonen te horen via een hoofdtelefoon. Ook kan er -zonder hoofdtelefoon- een klein trilblokje achter het oor worden geplaatst. Uit de combinatie van deze twee testen, kan men zien waar in het oor het gehoorverlies precies veroorzaakt wordt: dit kan in de gehoorgang en/of middenoor plaatsvinden, of in het binnenoor. Ook kan dit in beide plaatsen veroorzaakt worden.

Gehoorverlies: enkel voor oudjes?

Bij gehoorverlies denkt men vaak aan ouderdom, maar er zijn nog veel andere oorzaken. Er zijn twee soorten van gehoorverlies: geleidingsverlies en perceptief verlies. Het soort verlies wordt bepaald door de plaats in het oor waar het verlies wordt veroorzaakt. Dit is belangrijke informatie voor het behandelen van het probleem.

Wanneer er sprake is van geleidingsverlies, ondervind je een licht tot matig gehoorverlies. Soms hoor je alle frequenties minder, soms hoor je enkel lage tonen minder. Dit verlies is te wijten aan oorsmeer, ontstekingen, perforatie van het trommelvlies of misvorming van het buitenoor. Deze oorzaken hebben dus niets te maken met ouderdom. Anderzijds bestaat er ook perceptief verlies. Dit wordt veroorzaakt door een aandoening van het binnenoor. Dit komt vaker voor bij mensen die ouder worden, maar het kan ook veroorzaakt worden door te veel lawaai of door ziekte. Ook kan dit aangeboren zijn.

Een hoortest: iets voor mij?

Indien je soms moeite moet doen om een gesprek te volgen in een lawaaierige omgeving, wanneer je opmerkingen krijgt omdat je de radio of televisie te hard zet,  of wanneer je vaak voelt dat mensen onduidelijk tegen je praten, is het aan te raden een hoortest te doen.

Tags ,