Tag

Opletten voor hondsdolheid

Hondsdolheid (of rabiës) is een virale ziekte waarbij het rabiësvirus via de hersenen en het ruggenmerg het zenuwstelsel infecteert. Het virus komt voor in het speeksel van geïnfecteerde dieren zoals honden, vossen, wolven, wasberen, katten, vleermuizen, apen, stinkdieren en mangoesten. Mensen die door een geïnfecteerd dier gebeten worden, kunnen door het virus getroffen worden.

De laatste tijd begint men echter aan te nemen dat het rabiësvirus zich ook via de lucht kan verspreiden. Er zijn gevallen bekend van mensen die besmet werden met het virus na het bezoeken van grotten waarin vleermuizen woonden. Deze mensen werden niet door de dieren gebeten.

Wat zijn de symptomen van hondsdolheid?

De symptomen van hondsdolheid verschijnen tussen de 9 en 90 dagen na het contact met een geïnfecteerd dier. Maar meestal duurt het minstens een maand voor je iets begint te merken. De eerste symptomen ontwikkelen zich rond de plaats van de beet. Die begint te jeuken en te tintelen en voelt soms koud aan. Vervolgens treedt er lichte koorts op, die gepaard gaat met een algemeen ziektegevoel. In een derde fase volgen rillingen en slikproblemen. De patiënt is rusteloos en vertoont abnormaal gedrag, zoals bijzondere opgewektheid of woedeaanvallen. Andere symptomen zijn kwijlen, spierspasmen en soms zelf verlamming.

Hoe wordt hondsdolheid behandeld?

De ziekte ontwikkelt zich bij ongeveer de helft van de mensen die door een geïnfecteerd dier worden gebeten en zich niet laten behandelen. Je neemt dus beter geen risico’s en zoekt best zo snel mogelijk hulp wanneer je gebeten wordt. Het eerste wat je moet doen, is de wond zeer grondig wassen met water en zeep en daarna ontsmetten. De medische behandeling bestaat vervolgens uit een injectiedosis rabiës immunoglobine en rabiësvaccin, zo snel mogelijk na de beet. Hierna volgen nog vijf andere injecties, gedurende een periode van 90 dagen. Je arts kan hier ook een tetanusinjectie aan toevoegen.

Hoe kan ik mij beschermen tegen hondsdolheid?

Er zijn vaccins beschikbaar die je immuun maken tegen hondsdolheid. De vaccinatie bestaat uit drie doses vaccins die je toegediend krijgt gedurende een periode van 28 dagen. Opgelet: je bent pas volledig immuun 30 dagen na het aflopen van de vaccinatiebehandeling!

Mensen die naar gebieden reizen waar hondsdolheid vaak voorkomt bij zowel huisdieren als wilde dieren, laten zich best vaccineren. Het gaat hier om gebieden als Zuid-Oost-Azië, Latijns-Amerika, India en de grootste delen van Afrika.

Tags ,