Tag

Heupfractuur, een gebroken heup

Een heupfractuur is de situatie waarbij er een breuk is in het bovenbeen of het bijbeen. Het gewricht in de heup bestaat, net zoals al de andere gewrichten, uit een kop en een kom. De kop van de heup gaat over in de hals, die ook wel de collum wordt genoemd. Het is net in deze hals waar de breuk zich doorgaans zal bevinden. Deze breuk bevindt zich vlak bij het dijbeen en de juiste plaats waar de breuk zich bevindt is belangrijk voor de toegepaste operatietechniek.

Oorzaak heupfractuur

Een gebroken heup kan bij iedereen voorkomen, maar toch zijn het vooral de oudere mensen die hier extra gevoelig voor zijn. De beenderen van deze mensen zijn namelijk niet meer zo stevig door het verlies aan calcium en bij een eventuele valpartij zal er dus al vaak een breuk optreden. Bovendien zijn oudere vrouwen gevoeliger dan  mannen, omdat de botdichtheid bij hen veel sneller afneemt. Bij jongere mensen zal een breuk dan ook alleen voorkomen na een ernstig trauma, zoals een ongeval met de auto of een sportblessure.

Symptomen en diagnose heupfractuur

De symptomen van een gebroken heup zijn vrij duidelijk: ernstige pijn aan de heup of de lies, zwelling in de heupstreek en de onmogelijkheid om het been waarin de breuk zich bevindt te belasten. Bovendien zal het been met de breuk korter zijn en meer gedraaid. Een diagnose van de breuk zal simpel vast te stellen zijn op basis van röntgenfoto’s en een lichamelijk onderzoek.

Behandeling heupfractuur

Een operatie zal doorgaans de beste manier zijn om de fractuur te behandelen. Zoals eerder gezegd hangt de gebruikte operatietechniek af van het gedeelte dat gebroken is, maar ook van de ernst van de breuk en de leeftijd van de patiënt. Moest een operatie niet mogelijk zijn, dan kan de patiënt in tractie worden gelegd, wat inhoudt dat het been wordt gefixeerd met een gewicht. De verschillende operatiemogelijkheden zijn het aanbrengen van een dynamische heupschroef of een dynamische condylaire schroef, een heupprothese tussen de kop en de hals, intramedulaire heupschroeven of een nagel in de vorm van de Griekse letter gamma.

De patiënt zal nadien moeten revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut. Belasting van het been moet bovendien tijdens een bepaalde periode worden vermeden. Er kunnen na de operatie echter ook complicaties optreden, zoals luxatie, waarbij de heup uit de kom schiet, bloedingen of infecties. Bovendien zijn slechts een beperkt deel van de patiënten na de operatie weer even mobiel als voor de heupfractuur.

Preventie

Er bestaan echter ook mogelijkheden om een heupfractuur te voorkomen. Een gezonde voeding is belangrijk om uw botten in een goede conditie te houden. Daarom moet er voeding worden gegeten die voldoende calcium en vitamine D bevat. Bovendien is een goede lichaamsbeweging ook goed om uw botten sterker te maken. Roken kan je best ook vermijden, want hierdoor zal de botdichtheid afnemen. Oudere mensen kunnen best ook maatregelen nemen waardoor de kans op vallen wordt beperkt.

Tags , , ,

Wat is een heupbreuk?

Een heupfractuur of heupbreuk is een breuk bovenaan het dijbeen vlakbij het heupgewricht. Het doet niet enkel vreselijk veel pijn, je wordt ook heel erg in je mogelijkheden beperkt omdat je moeilijk kan staan of  lopen. Daarbij kan het zijn dat je been naar buiten draait of korter wordt. Een operatie is noodzakelijk voor elke heupbreuk, en liefst zo snel mogelijk.

Oorzaken en risicogroepen

Heupbreuken komen veel voor na een (auto-) ongeluk en bij oudere mensen die gevallen zijn. Ook als je aan bijvoorbeeld osteoporose lijdt, of aan een andere aandoening die je beenderen verzwakt, wordt de kans op een heupbreuk groter.

Diagnose

Röntgenstraling van je heupen kan aantonen waar de breuk zich juist bevindt. Dat is belangrijk om te bepalen welke operatie er moet plaatsvinden. Het kan zijn dat de breuk toch niet zichtbaar wordt door de röntgenstraling, maar dan kan men nog altijd een MRI-scan uitvoeren.

De twee belangrijkste heupbreuken zijn:

- Een femorale nekfractuur: dit is een breuk vlakbij de plaats waar het dijbeen en het heupgewricht samenkomen.
- Een intertrochantere fractuur: dit is een breuk die iets verder van het heupgewricht gesitueerd wordt.

Behandeling

De behandeling houdt in ieder geval een operatie in. Maar die operatie hangt af van je leeftijd en van het type heupfractuur. Wanneer eenmaal vastgesteld is of het om een femorale of een intertrochantere breuk gaat, kan men de operatie degelijk voorbereiden:

- Femorale nekfractuur: bij jongere en meer actieve mensen, of wanneer de gebroken beenderen niet veel verschoven zijn, wordt de heup meestal op de plaats gehouden door het gebruik van pinnen. Bij oudere mensen daarentegen zijn sterkere metalen mechanismen nodig om in het gewricht in te passen, wat het hoofd van het dijbeen zal vervangen.
- Intertrochantere fractuur: het gebroken been wordt op de plaats gehouden door een metalen apparaat, terwijl het hoofd van het dijbeen normaal in het heupgewricht kan bewegen.

Tijdens de revalidatie zal je gedurende een geruime tijd op krukken of met een wandelstok moeten rondlopen. Soms kan fysiotherapie je een heel eind vooruit helpen om weer zonder problemen je dagelijkse taken te kunnen opnemen.

Tags ,