Tag

Last van een hese stem?

Heesheid is meestal een van de symptomen bij een luchtweginfectie, maar kan ook het gevolg zijn van andere onschuldige  factoren als een verkeerd stemgebruik. In uitzonderlijke gevallen kan heesheid echter ook een eerste signaal zijn van keelkanker.

Oorzaken heesheid

- Ontstekingen van de bovenste luchtwegen
- Verkeerd stemgebruik
-  Veel roken
- Buitensporige blootstelling aan stof, rook en andere prikkelende stoffen
- Keelkanker
- Langdurige stress

Behandeling

Als je heesheid duidelijk voortspruit uit een luchtweginfectie, is er geen behandeling nodig. Je hese stem zal dan vanzelf verdwijnen. Als je heesheid geen duidelijke oorzaak heeft, laat je dan onderzoeken door je dokter. Als er een oorzaak voor de heesheid gevonden wordt, kan deze aangepakt worden. Een ontsteking kan behandeld worden met pijnstillers en eventueel een antibioticum. Als de hese stem het gevolg is van te veel roken, kan je best stoppen met roken. Mensen die hees zijn ten gevolge van verkeerd stemgebruik,  hebben vaak baat bij een behandeling door een logopedist.

Tips om heesheid te voorkomen

- Vermijd luid praten, schreeuwen of gillen
- Zing niet op tonen die voor jou moeilijk te halen zijn
- Als je last hebt van een kuchhoest of een kriebel in de keel, schraap je keel dan niet
- Vermijd plaatsen waar veel gerookt wordt

Tags ,