Tag

Hoofdwonden: onschuldig of gevaarlijk?

Een klap tegen je hoofd kan veel uiteenlopende gevolgen hebben en het is niet altijd gemakkelijk om de ernst van je toestand te beoordelen. Je hersenen kunnen na een hoofdtrauma zwaar beschadigd zijn zonder dat je er zelf iets van merkt. Daarom is het belangrijk om na een hoofdtrauma goed bij te houden welke klachten je ondervindt. Op deze manier kan je zelf beoordelen wat voor soort verzorging je nodig hebt. Misschien volstaat het om jezelf te verzorgen, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om een dokter te contacteren.

Ook als je getuige bent van een ongeval waarbij iemand ernstig gewond raakt aan het hoofd, moet je kunnen inschatten op welke manier je hulp kan bieden. Mogelijk kan je de gewonde zelf vervoeren naar de spoedgevallenafdeling van het ziekenhuis, maar in sommige zeer ernstige gevallen moet je de eerste hulp overlaten aan de hulpdiensten.

Hoe ontstaan gevaarlijke situaties?

Je kan er ernstig aan toe zijn als een ongeval leidt tot een schedelbreuk, een hersenbloeding of een hersenschudding. In deze gevallen zal je meteen na het ongeval of in de uren die erop volgen symptomen ontwikkelen die erop wijzen dat je medische hulp moet zoeken.

Hoe beoordeel je je eigen toestand?

Als je geen andere klachten ervaart dan matige hoofdpijn en misselijkheid die niet erger wordt, dan volstaat het om thuis uit te rusten en geen zware inspanningen te verrichten tot de pijn of de misselijkheid voorbij is.

In de volgende gevallen moet je een arts raadplegen:

- Je bent ouder dan zestig jaar.
- Je hebt al meerdere beroertes gehad.
- Je hebt aanhoudende hoofdpijn.
- Je hebt last van oorsuizingen of je gehoor vermindert.
- Je hoofdwond is vuil
- Je hoofdwond is rood, gezwollen of uitermate gevoelig voor aanraking.

Het is altijd belangrijk om je toestand aandachtig op te volgen, want bij hersenschade is het mogelijk dat de symptomen pas vanaf een aantal uren na de klap optreden. Contacteer je huisarts als je last hebt van concentratieproblemen, slaapstoornissen of angstaanvallen.

Wat moet je doen als iemand anders ernstig gewond is aan zijn hoofd?

Wanneer moet je de hulpdiensten waarschuwen?

Bel onmiddellijk de hulpdiensten als de gewonde één of meerdere van de volgende symptomen vertoont:

- bewusteloosheid die langer dan een minuut aanhoudt
- ademhalingsproblemen
- zware bloeding uit een wond of bloeding uit de oren of de neus
- overdadig zweten
- koud aanvoelende of grauw of bleek ogende huid
- onvermogen om te spreken
- ononderbroken of zeer krachtig overgeven

Terwijl je wacht op de hulpverleners, moet je het slachtoffer zo min mogelijk verplaatsen en mag je de wond niet aanraken. Dien de eerste zorgen toe als je daartoe opgeleid bent.

Wanneer mag je de gewonde zelf naar het ziekenhuis brengen?

Je kan een slachtoffer van een ongeval met hoofdletsel zelf naar het ziekenhuis brengen in de volgende situaties:

- het slachtoffer is (mogelijk) onder invloed van alcohol of drugs
- het slachtoffer lijdt aan geheugenverlies
- het slachtoffer ziet wazig of hoort slecht
- je ziet bloeduitstortingen rond de ogen of achter de oren
- het slachtoffer is jonger dan twaalf weken

Wanneer mag je het slachtoffer zelf verzorgen?

Bij kleine hoofdwonden volstaat het om het bloeden te stelpen met een schone doek en de wond vervolgens te ontsmetten en af te dekken met een steriel verband.

Tags , ,

Eerste hulp bij hersenschudding: klachten en behandeling

Als je een ongelukkige val maakt of je hoofd hard stoot, kan je een hersenschudding hebben. Je schedel krijgt een harde klap en de impact van de botsing verstoort de werking van je hersencellen, waardoor je hersenfuncties tijdelijk onderbroken worden. Waarschijnlijk verlies je even het bewustzijn. Wanneer je bijkomt, kan je uiteenlopende symptomen ervaren. In sommige gevallen moet je een arts raadplegen. Mogelijk ondervind je blijvende schade na een hersenschudding.

Wat zijn de symptomen van een hersenschudding?

Een hersenschudding gaat vaak gepaard met tijdelijke bewusteloosheid. Wanneer je bijkomt, herinner je je waarschijnlijk weinig of niets over het ongeval en over je bezigheden op het moment dat eraan voorafging. Tijdelijk geheugenverlies is een normaal gevolg van een hersenschudding, maar je moet wel medische hulp zoeken wanneer je bijkomende geheugenproblemen opmerkt.

Veel mensen hebben na een hersenschudding last van minder ernstige symptomen, zoals hoofdpijn, misselijkheid of wazig zicht. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten vanzelf na een aantal dagen of weken.

Wat moet je doen na een hersenschudding?

Wanneer een kind een hersenschudding heeft of wanneer een volwassene langer dan een paar minuten bewusteloos is na een hersenschudding, moet hij zich laten onderzoeken door zijn huisarts. De arts zal zijn toestand dan beoordelen en eventueel beslissen om hem te laten opnemen in het ziekenhuis voor observatie, gewoonlijk voor een periode van vierentwintig uur.

Toch is het niet altijd nodig om naar de dokter te gaan na een hersenschudding. Als je snel opnieuw bij bewustzijn bent en geen ernstige klachten ondervindt, volstaat het om je lichaam en je hersenen rust te gunnen. Concreet betekent dat: geen zware lichamelijke arbeid verrichten, zo veel mogelijk uitrusten en afzien van activiteiten die de hersenen prikkelen, zoals lezen. Artsen raden aan om je door iemand anders te laten observeren als je ervoor kiest om thuis te herstellen. Vraag een familielid of vriend om je de eerste vierentwintig uur na de klap elk uur een simpele persoonlijke vraag te stellen, zoals ‘Wat is je naam?’ of ‘Wat is je adres?’.  Als blijkt dat je niet kan antwoorden op de vraag, moet hij meteen contact opnemen met je huisarts.

Als je thuis herstelt van een hersenschudding, moet je een arts raadplegen in de volgende gevallen:
- Je voelt je aanhoudend slaperig.
- Je geeft over.
- Je ondervindt geheugenproblemen.
- Je wordt plots onwel.
- Je hebt een epileptische aanval.
- Je kan je niet concentreren op gesprekken.

Je herstelperiode is afgelopen. Wat nu?

De meeste mensen herstellen volledig na een hersenschudding, maar sommigen ondervinden blijvende schade. Meestal gaat het om concentratiemoeilijkheden, geheugenverlies of evenwichtsproblemen.

Over het algemeen is het risico op aanhoudende klachten kleiner als je voldoende rust neemt na een hersenschudding en als je verdere hoofdtrauma’s vermijdt. Daarom is het aangewezen om voorzichtig te zijn bij het sporten en een helm te dragen op de fiets.

Tags ,