Tag

Wat is een herseninfarct?

Een herseninfarct (wordt ook’ beroerte’ genoemd) ontstaat door een blokkade van een bloedvat in de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen en lijden de hersenen schade, gaan ze minder functioneren of sterven af. Een beroerte is de derde doodsoorzaak in de Westerse wereld, na hartaandoeningen en kanker. Van alle patiënten met een beroerte overlijdt een derde binnen het eerste jaar na de beroerte. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt opnieuw een beroerte in de loop van het eerste jaar.

Oorzaken

Er bestaan twee soorten herseninfarcten:

1. Trombo-embolisch

Bij een embolie is een bloedklonter van een ander deel van de slagaderlijke circulatie losgeschoten, deze zit vast in een slagader. Een embolie kan voorkomen in de hersenen zelf, maar ook in een ader die naar de hersenen leidt. Een embolie kan leiden tot een infarct. Belangrijkste plaatsen waar de stolsels vandaan komen zijn de halsslagaders en het hart en door afwijkingen van de vorm van het hart of de kleppen.

2. Atherosclerotisch

Bij een atherotrombotische of -sclerotische beroerte is aderverkalking de veroorzaker. Vetten hebben zich aan de binnenkant van de bloedvaten vastgezet. Hiervan kan een stukje afbreken. Als dit stukje een bloedvat in de hersenen blokkeert, leidt dit tot een infarct.

Behandeling

Trombolyse is een directe behandeling van een acute infarct. Indien een patiënt met een herseninfarct (ruim) binnen 4.5 uur in het ziekenhuis aanwezig is, kan een directe behandeling worden gegeven om het stolsel te proberen op te lossen door medicijnen toe te dienen binnen 3 uur na de eerste symptomen. Het medicijn (r-tPA, actilyse®) kan bijwerkingen hebben: kleine maar ook ernstige bloedingen in de hersenen en elders in het lichaam.

Preventie

Alle patiënten krijgen een behandeling ter preventie van nieuwe hart- en vaatziekten en herseninfarcten. Deze bestaat uit leefregels (afvallen, stoppen met roken, gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en matig met alcoholgebruik) en uit medicijnen. Bijna alle patiënten komen in aanmerking voor bloedverdunners in de vorm van bloedplaatjesremmers. Daarnaast zullen de meeste patiënten medicijnen krijgen om de bloeddruk en het cholesterolgehalte te verlagen

Gevolgen

De gevolgen van een herseninfarct zijn afhankelijk van waar in de hersenen het infarct optreedt en de hoeveelheid hersenweefsel die beschadigd is.
Mogelijke gevolgen zijn: frontaal syndroom, verlamming (meestal halfzijdig), gevoelsstoornissen, gezichtsvelduitval, slikstoornissen, afasie. De gevolgen worden bepaald door de plaats in de hersenen waar een beroerte zich voordoet. Lichamelijke gevolgen van een beroerte kunnen zijn: eenzijdige verlamming, gedeeltelijke blindheid (hemianopsie), afasie/dysartrie.

Tags , ,

Wat is een beroerte?

Een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct ofwel een cerebrovasculaire aandoening (CVA) is een stoornis in de hersenen, veroorzaakt door te weinig bloedvoorziening. Oorzaken kunnen een gescheurd bloedvat of een afsluiting van de ader met als gevolg een herseninfarct zijn.

Soorten

Hersenbloedingen kunnen we opdelen in subarachnoïdale bloedingen (SAB), bloedingen tussen de hersenvliezen net onder de schedel of hersenbloedingen in het dieper gelegen hersenweefsel. Ongeveer 80% van de beroertes zijn herseninfarcten, 10% hersenbloedingen, 5% subarachnoïdale bloedingen. De overige 5% zijn zeldzame of moeilijke te classificeren vormen van beroerte.

Symptomen

De symptomen van een beroerte kunnen heel erg van elkaar verschillen. Beroertes gaan altijd gepaard met neurologische uitvalsverschijnselen die langer dan 24 uur duren of zelfs de dood tot gevolg hebben. Welke symptomen optreden is afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de hoeveelheid aangetast hersenweefsel.

Symptomen die vaak voorkomen zijn:

  • Verlamming in een helft van het lichaam, meestal de tegenovergestelde lichaamshelft
  • Uitval van een gezichtshelft
  • Problemen met taal (spreken (afasie), schrijven, lezen, begrijpen)
  • Beperking in ruimtelijk zicht
  • Stoornissen in denkvermogen (geheugenproblemen, trager denken, etc.)
  • Slikproblemen
  • Incontinentie
  • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
  • Karakterveranderingen
  • Veranderingen in emoties

TIA

Als de patiënt binnen 24 uur herstelt, spreken we niet van een beroerte, maar van een Transient Ischaemic Attack (TIA). Een TIA duurt korter dan een uur. De onderliggende oorzaken van beroertes en van TIA’s zijn nagenoeg hetzelfde, dus het onderzoek en de preventieve maatregelen komen overeen.

Tags , , ,