Tag

Wat is een hersenbloeding?

Een hersenbloeding wordt in de volksmond ook wel eens een ‘beroerte’ genoemd. Bloedingen in de schedel zijn vaak het gevolg van een trauma. Vaak situeren deze bloedingen zich tussen de schedel en de hersenen en minder vaak in het hersenweefsel zelf.

Bloedingen in het hersenweefsel

De symptomen van een bloeding in het hersenweefsel zelf, zijn een plotse hevige hoofdpijn, misselijkheid en braken, een plots spraakgebrek en eenzijdige verlamming. Niet zelden leidt een hersenbloeding tot een coma of zelfs de dood. Soms kunnen er ook kleine hersenbloedingen optreden, die vaak weinig tot geen symptomen vertonen.

Bloedingen buiten de hersenen

Bloedingen die gelokaliseerd zijn tussen de schedel en de hersenen, kunnen we opdelen in 3 grote groepen:

- Arachnoïdale bloeding: de bloeding is gesitueerd in de zogenaamde arachnoïdale ruimte (de ruimte tussen het spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies).
- Subdurale bloeding:  bloedingen tussen de dura (harde hersenvlies) en de arachnoïdea (spinnenwebruimte).
- Epidurale bloeding: deze bloedingen ontstaan tussen de dura en de schedel.

Arachnoïdale bloeding
De arachnoïdale bloeding is vaak het gevolg van een aneurysma (verwijding van een slagader door verzakking van de vaatwand). Een te hoge bloeddruk is de belangrijkste veroorzaker van een aneurysma. Een aneurysma groeit erg langzaam en wordt vaak slechts per toeval ontdekt tijdens een operatie of onderzoek. Helaas wordt maar al te vaak een aneurysma pas ontdekt wanneer de vaatwand scheurt en een bloeding met meestal een ongunstige afloop een feit is.

Subdurale bloedingen
Deze bloeding is vaak het resultaat van een slag of stoot op het hoofd. De symptomen variëren naargelang de ernst van de klap, maar bij een redelijke slag treedt er onmiddellijk bewustzijnsverlies op, met vaak een comatoestand of de dood tot gevolg.

Epidurale bloeding
Ook deze vorm van een hersenbloeding buiten de hersenen zelf is vaak het gevolg van een ernstig hoofdletsel, veroorzaakt door een val, slag, stoot,… Bij een epidurale bloeding hoopt het bloed zich op tussen de schedel en het harde hersenvlies, waardoor een verhoging van de hersendruk ontstaat. Kort na het ongeval kan de patiënt een nog normaal bewustzijn hebben, maar doordat de druk toeneemt en de bloeding groter wordt, zal zonder onmiddellijke behandeling een coma ontstaan.

Tags , ,

Wat is een beroerte?

Een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct ofwel een cerebrovasculaire aandoening (CVA) is een stoornis in de hersenen, veroorzaakt door te weinig bloedvoorziening. Oorzaken kunnen een gescheurd bloedvat of een afsluiting van de ader met als gevolg een herseninfarct zijn.

Soorten

Hersenbloedingen kunnen we opdelen in subarachnoïdale bloedingen (SAB), bloedingen tussen de hersenvliezen net onder de schedel of hersenbloedingen in het dieper gelegen hersenweefsel. Ongeveer 80% van de beroertes zijn herseninfarcten, 10% hersenbloedingen, 5% subarachnoïdale bloedingen. De overige 5% zijn zeldzame of moeilijke te classificeren vormen van beroerte.

Symptomen

De symptomen van een beroerte kunnen heel erg van elkaar verschillen. Beroertes gaan altijd gepaard met neurologische uitvalsverschijnselen die langer dan 24 uur duren of zelfs de dood tot gevolg hebben. Welke symptomen optreden is afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de hoeveelheid aangetast hersenweefsel.

Symptomen die vaak voorkomen zijn:

  • Verlamming in een helft van het lichaam, meestal de tegenovergestelde lichaamshelft
  • Uitval van een gezichtshelft
  • Problemen met taal (spreken (afasie), schrijven, lezen, begrijpen)
  • Beperking in ruimtelijk zicht
  • Stoornissen in denkvermogen (geheugenproblemen, trager denken, etc.)
  • Slikproblemen
  • Incontinentie
  • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
  • Karakterveranderingen
  • Veranderingen in emoties

TIA

Als de patiënt binnen 24 uur herstelt, spreken we niet van een beroerte, maar van een Transient Ischaemic Attack (TIA). Een TIA duurt korter dan een uur. De onderliggende oorzaken van beroertes en van TIA’s zijn nagenoeg hetzelfde, dus het onderzoek en de preventieve maatregelen komen overeen.

Tags , , ,