Tag

Dementie: als je alledaagse dingen begint te vergeten…

Als je in het woordenboek kijkt, verklaart men dementie als ‘geestelijke aftakeling door ouderdom’. Maar is dement zijn alleen dat? Wordt iedereen dement of is het genetisch bepaald? Kan je het beperken of misschien zelfs voorkomen? Vragen waarop je hier een antwoord vindt.

Soorten dementie

Als er een storing in je hersenen is waardoor je systematisch zaken vergeet, noemt men dat dementie. Het is vaak moeilijk vast te stellen wanneer de ziekte begonnen is omdat ze zeer traag evolueert. Maar soms is het vrij duidelijk, bijvoorbeeld als je een beroerte gehad hebt. Daarenboven is dementie meestal onomkeerbaar. Na een ongeval of verwonding kan je last hebben van tijdelijke dementie die vrij stabiel blijft.

Maar je kan ook lijden aan een progressieve vorm van de ziekte. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Ziekte van Alzheimer. Er bestaan verschillende soorten dementie die mensen ook telkens anders ervaren. Zo kan je bijvoorbeeld de weg kwijtraken, dingen vergeten, telproblemen hebben en mensen of objecten niet meer benoemen.

Wat zijn de oorzaken?

Over het algemeen onderscheiden dokters drie oorzaken: dementie in de eerste graad, in de tweede graad en pseudodementie. Dementie in de eerste graad betekent dat er een ziekte in je hersenen zit waardoor je dement wordt. De ziekte heeft geen rechtstreeks verband met andere ziektes.

Dementie in de tweede graad wil zeggen dat je dement wordt door een andere aandoening, zoals AIDS, een beroerte, multiple sclerose of een hoofdwonde. Pseudodementie is, zoals de naam het al doet vermoeden, niet echt dementie maar symptomen die lijken op dementie. De laatste vorm komt vaak voor bij mensen die depressief zijn.

Mogelijke symptomen

Of je nu lijdt aan de ziekte van Alzheimer, dementie in de eerste of tweede graad, een aantal symptomen komen bijna altijd voor:

- geheugenverlies
- moeilijkheden bij dagelijkse taken
- je weg kwijtraken in een bekende omgeving
- taal- en spraakproblemen
- recente herinneringen verdwijnen sneller dan oude

In sommige gevallen merk je ook een gedragsverandering. Naarmate de ziekte vordert is het mogelijk dat je constant hulp nodig hebt. Je kan gedesoriënteerd geraken, recente herinneringen niet meer oproepen en geen volzinnen meer maken.

Diagnose en behandeling

Door op oudere leeftijd regelmatig bij de dokter langs te gaan voor een volledig onderzoek kan dementie tijdig opgespoord worden. Indien nodig zal de dokter een bloedtest afnemen en eventueel een CAT-scan maken van de hersenen om onregelmatigheden op te sporen. Tot nu toe is er nog geen geneesmiddel gevonden voor dementie. Er bestaan wel medicamenten om de symptomen af te zwakken en de ziekte te vertragen. Vraag meer raad aan je huisarts.

Tags , , ,

Wat is de Ziekte van Alzheimer?

De Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie: een voortschrijdende, degeneratieve en onomkeerbare aandoening in de hersenen, die geheugenverlies en desoriëntatie veroorzaakt en uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Er bestaat geen behandeling tegen Alzheimer. Geschat wordt dat de ziekte ongeveer 2 tot 5% van de mensen treft.
De echte oorzaak van de ziekte is nog steeds onbekend. In de meeste gevallen gaat het om verschillende risicofactoren: genetische factoren, de levensstijl, de leeftijd,… Leeftijd en genetische factoren zijn het meest bepalend.
Als je aan Alzheimer lijdt, sterven de neuronen in je hersencellen langzaam maar zeker af. De oorzaak daarvan is het eiwit amyloïd, dat zich tussen de zenuwcellen ophoopt. Die ophopingen noemen we seniele plakken.. Deze processen worden nog erger door de chronische ontsteking in het brein en door een overvloed aan reactieve moleculen, de vrije radicalen, de het hersenweefsel aantasten. De verbindingen tussen de hersencellen gaan verloren. Uiteindelijk sterven de hersencellen af, wat het steeds erger worden geheugenverlies van de patiënten verklaart.

Symptomen

Symptomen van Alzheimer:

  • Geheugenverlies
  • Slecht inschattingsvermogen
  • Moeilijkheden met het uitvoeren van dagdagelijkse taken
  • Taalproblemen
  • Desoriëntatie wat plaats en tijd betreft
  • Moeite met abstract denken
  • Veranderingen van de persoonlijkheid
  • Geen initiatief meer nemen

Verder hebben patiënten vaak te lijden onder depressies, angstaanvallen en slaapproblemen. Hoe snel het ziektepatroon verloopt, verschilt van patiënt tot patiënt. De ziekte kan 3 tot 30 jaar aanslepen, maar de gemiddelde levensverwachting na de diagnose bedraagt 8 jaar.

Voordat de ziekte officieel vastgesteld wordt, moeten patiënten die de symptomen vertonen een grondig fysiek, neurologisch en psychiatrisch onderzoek doorlopen. De diagnose is in 90% van de gevallen juist.

Andere vormen van dementie zijn lewy-body-dementie het sydroom van Korsakoff, de ziekte van Binswanger, HIV en de ziekte van Creutzfeld Jakob. Ook mensen met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, Amyotrofe laterale sclerose en de ziekte van Huntington hebben een verhoogd risico.

Behandelingen

Er bestaat nog steeds geen medicijn dat de Ziekte van Alzheimer kan genezen of afremmen. Er komen wel steeds betere medicijnen op de markt die de symptomen verzachten. Voor de rest kunnen patiënten verschillende therapieën volgen die hen stimuleren: psychologische programma’s, muziektherapie, kunsttherapie, therapie in spelvorm, …

Een aantal medicijnen bevorderen de werking van het geheugen, hoewel hun effect vrij beperkt is. Andere medicijnen hebben een invloed op het gedrag, zodat de patiënten zich minder angstig of depressief voelen.

Je kunt het risico om Alzheimer te ontwikkelen lichtelijk beperken door regelmatige lichaamsbeweging en hersengymnastiek.

Tags , , ,