Tag

De lever, een levensbelangrijk orgaan

De lever is een erg belangrijk orgaan dat veel functies vervult. Bij een volwassene weegt de lever ongeveer 1,5 kilogram. Hij is roodbruin van kleur, heeft een sponsachtige structuur en is bijna zo groot als een kleine voetbal. Het orgaan bevindt zich net onder het middenrif . De mens kan niet overleven zonder lever.

De voornaamste functies van de lever zijn: de stofwisseling, de samenstelling van de bloedvloeistof en de zuivering van het bloed. De lever produceert gal voor de vertering van vetten, maakt bloedeiwitten aan, slaat koolhydraten uit ons voedsel op, vormt glycogeen uit melkzuur dat uit onze spieren komt, helpt giffen onschadelijk te maken, slaat ijzer op en produceert warmte voor een goede lichaamstemperatuur. Het is dan ook niet voor niets een van de grootste organen die we in ons lichaam hebben.

Ziekten

Verschillende ziekten kunnen de lever treffen. Om er maar een paar op te noemen: stofwisselingsziekten, virussen, aangeboren afwijkingen, bacteriën, medicijnen, alcohol, tumoren of verwondingen. Als de lever niet goed functioneert, ontstaan er storingen in de stofwisseling. Een bekend verschijnsel bij een lever die niet goed functioneert is geelzucht. Hierbij treedt een kleurverandering van de ogen, huid, ontlasting en urine op. Wanneer er iets mis is met de lever, kan hij vaak zichzelf herstellen. Maar dat lukt niet meer als de ziekte of verwonding te ernstig is. Een zieke lever heeft een nadelige invloed op ons hele lichaam.

Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever. De lever is erg belangrijk voor het lichaam, dus hepatitis kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Hepatitis wordt veroorzaakt door een virusinfectie, blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, medicijnengebruik (toxische hepatitis), door een auto-immuunziekte of door overmatig alcoholgebruik. Als de hepatitis het gevolg is van  een virusinfectie, noemen we dat virale hepatitis. Hepatitis A, B en C,  de bekendste vormen, worden door virussen veroorzaakt. Een virale leverontsteking is besmettelijk.

De symptomen hangen samen met de ernst van de ontsteking. Vermoeidheid, weinig eetlust en een donker gekleurde urine komen vaak voor. Als de lever uitzet kun je geelzucht krijgen. Hepatitis kan acuut of chronisch zijn. De acute vorm neemt na ongeveer twee maanden af, maar leidt in zeer zeldzame gevallen binnen enkele weken tot de dood. Chronische hepatitis kan cirrose (omzetting van levercellen naar littekenweefsel) veroorzaken.

Tags , ,

Alles over hepatitis C

Hepatitis C is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis C-virus (HCV). De aandoening kan ook veroorzaakt worden door verkeerd of overmatig gebruik van drugs of medicatie, alsook geboren afwijkingen.

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die kan voorkomen in verschillende vormen (A, B, C, …). De oorzaken kunnen variëren van virussen tot aangeboren aandoeningen. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van hepatitis en is, in tegenstelling tot wat velen denken, een groter publiek probleem dan hepatitis B.
Deze chronische aandoening veroorzaakt op lange termijn levercirrose. Maar ook verschillende kankers worden in verband gebracht met hepatitis C.

Hepatitis C heeft verschillende genotypen, deze zijn genummerd. Voor de behandeling is het erg belangrijk dat het juiste type geweten is. In Europa en de VS komen vooral typen 1 en 3 voor. In Japan komen genotypen 1 en 2 het meest voor, terwijl in het Midden-Oosten type 3 het meest voorkomt.

Oorzaken

De besmetting van hepatitis C gebeurt meestal door drugsgebruikers die naalden uitwisselen en zo de ziekte van iemand anders over krijgen. Ook mensen die zich laten tatoeëren met vuile naalden lopen groot risico de ziekte op te lopen. Hoewel de ziekte hoogstwaarschijnlijk seksueel overdraagbaar is, komt dit in de praktijk slechts zelden voor.

Symptomen

Maar liefst 80% van de dragers van het hepatitis C-virus hebben geen symptomen. De symptomen die ze dan krijgen lijken erg veel op een gewone griep. Deze patiënten krijgen op termijn wel chronische symptomen zoals levercirrose en kanker.

Diagnose en behandeling

Men gaat na wanneer je precies besmet zou zijn geraakt. Dit kan bijvoorbeeld door een wonde of wanneer je bent geprikt met een naald. Daarna moet een bloedtest uitwijzen of je besmet bent.

De behandeling bestaat vooral uit het afwachten op symptomen, veroorzaakt door een zieke lever. Pas als dit voorkomt kan dit symptoom worden behandeld. Er is dus geen eenduidige behandelingsmethode die voor alle patiënten geldt.

Preventie

Er is op dit moment geen vaccinatie tegen hepatitis C beschikbaar, in tegenstelling tot de bestaande inentingen tegen type A en B. Als preventie kan je best uitkijken wanneer je in contact komt met mensen die hepatitis C hebben. Vermijd contact met verwondingen en zorg dat deze voldoende afgedekt zijn. Er is nog geen zekerheid of de ziekte seksueel overdraagbaar is maar vermoed wordt van wel.

Tags , , , ,

Wat is Hepatitis?

Hepatitis is een erg besmettelijke aandoening waarbij de lever ontstoken is. De oorzaken kunnen variëren van virussen, medicatie tot giftige stoffen.

Omschrijving

Bij hepatitis is er een onderscheid tussen de virale en niet-virale infectie. Virale hepatitis kan acuut zijn maar ook chronisch. Wanneer de aandoening acuut toeslaat zijn de symptomen meteen zichtbaar en verergeren ze snel. Bij een chronische aandoening bouwt de ziekte zich geleidelijk op en heeft de patiënt langdurig last van zijn symptomen.

Oorzaken

Hepatitis komt voor in verschillende vormen, deze vormen hebben een eigen naam en eigen symptomen en oorzaken.

Hepatitis A is een vorm die het meest voorkomt bij kinderen in ontwikkelingslanden. Maar de aandoening komt steeds vaker voor bij volwassenen in onze contreien. Het virus wordt vermoedelijk verspreid via uitwerpselen. Deze kunnen dan onrechtstreeks voedsel besmetten. Mensen die dit opeten hebben binnen 2 tot 6 weken de eerste symptomen van de ziekte. Hepatitis is een acute aandoening.

Hepatitis B is de meest ernstige vorm van de ziekte. De aandoening wordt voortgebracht door seksueel contact, bloedtransfusie of wanneer iemand in aanraking komt met besmet bloed zoals bij tatoeages of piercings. Ook door zwangerschap wordt de ziekte overgedragen van moeder op kind. De aandoening is in 90% van de gevallen acuut. In het andere geval veroorzaakt de ziekte op lange termijn levercirrose of kanker.

Hepatitis C
is een aandoening die alleen door contact met bloed kan doorgegeven worden. De incubatietijd bedraagt 5 tot 10 weken. Meestal is het een chronische ziekte maar in ongeveer 15 % van de gevallen kan de ziekte acuut zijn.

Hepatitis D
is een vorm van de ziekte die bijna enkel bij drugsgebruikers die naalden hanteren. De ziekte kan je doorgeven wanneer je drager bent van het hepatitis B virus. De ziekte kan zowel acuut als chronisch zijn.

Hepatitis E lijkt erg veel op hepatitis A maar wordt veroorzaakt door een ander virus. De aandoening is acuut en, indien niet behandeld, erg gevaarlijk. De ziekte komt vaak voor rond de Indische Oceaan.

Andere vormen van hepatitis kunnen veroorzaakt zijn door alcoholmisbruik, overmatig drugsgebruik of verkeerd gebruik van bepaalde medicamenten. Bij deze vormen is er geen virus dat de ziekte veroorzaakt maar is de lever beschadigd door een van de bovengenoemde stoffen.

Symptomen

Wanneer hepatitis acuut toeslaat zijn de symptomen gelijkaardig aan die van een gewone griep. De patiënt heeft koorts, misselijkheid, buikpijn, diarree en voelt zich vermoeid. In dit stadion is de ziekte vaak nog niet dodelijk. Dit kan wel een aanzet zijn tot veel ergere symptomen die de dood tot gevolg kunnen hebben. Wanneer de patiënt geel wordt, donkere urine heeft, jeuk en rillingen krijgt, is de ziekte al in een verder gevorderd stadium. In dit geval moet er zo snel mogelijk een arts worden geraadpleegd voor verdere verzorging.

Diagnose en behandelingen

Een arts kan aan de hand van de symptomen, en mogelijk een bijkomend bloedonderzoek, vaak relatief snel de diagnose stellen van hepatitis. De behandeling hangt voor een deel af van het type hepatitis dat de patiënt heeft. In sommige gevallen kan het stoppen met drinken van alcohol of innemen van drugs de ziekte volledig oplossen. Hepatitis B moet in een ziekenhuis worden bestreden met een medicijnenmix.

Tags , , , ,

Wat is Hepatitis A?

Hepatitis A is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis A virus (HAV). Een minder voorkomende oorzaak is leverschade door medicatie of chemische stoffen in het lichaam.

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die kan voorkomen in verschillende vormen (A, B, C, …). De vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden maar hebben feitelijk niks met elkaar te maken. De enige gelijkenis is dat ze schade berokkenen aan de lever.

Daarom is het belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van hepatitis. De manier waarop het zich manifesteert en de behandeling zijn bij elke vorm totaal anders. Zo wordt hepatitis A door aanraking doorgegeven, terwijl hepatitis B een seksueel overdraagbare aandoening is.

Oorzaken

Hepatitis A komt vooral voor bij kinderen in ontwikkelingslanden maar de ziekte komt steeds meer in de westerse wereld voor. Hepatitis A is wel de meest voorkomende vorm van hepatitis in Europa en de VS.

De aandoening wordt doorgegeven wanneer iemand direct of indirect in aanraking komt met uitwerpselen die besmet zijn. Hepatitis A kan dus via het grondwater of door rauw en slecht gebakken voedsel doorgegeven worden. Vooral kinderen kunnen de ziekte oplopen omdat ze met verschillende stoffen in aanraking komen.

Symptomen

Vaak komen volgende symptomen voor bij iemand die hepatitis A heeft opgelopen:

- misselijkheid en braken
- lichte koorts
- verlies van eetlust
- donkere urine en gele huid
- uitslag

De ziekte is een acute aandoening waardoor de symptomen vaak snel verergeren. De incubatieperiode bedraagt 2 tot 6 weken.

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt door een arts gesteld op basis van de symptomen. Een uitgezette lever en een gele huid zijn daarbij belangrijke indicaties voor hepatitis.
Er is geen specifieke behandeling voor hepatitis A, de meeste mensen genezen vanzelf van de ziekte. Patiënten moeten enkel gehospitaliseerd worden wanneer de symptomen verergeren of dehydratie tot gevolg hebben. Mensen met de ziekte kunnen best geen alcohol of drugs innemen, want dit verergert de symptomen alleen maar.

Preventie

Het is erg belangrijk om voldoende voorzorgen te nemen om geen hepatitis A op te lopen. Zo dien je altijd je handen te wassen na het toiletbezoek en alleen voldoende gebakken of gekookt voedsel te eten. Probeer in het buitenland geen kraantjeswater te drinken en geen ijsblokjes te vragen in je drank. Je kan je ook laten vaccineren tegen hepatitis A wanneer je naar het buitenland reist.

Tags , , , , , ,

Wat is Hepatitis C?

Hepatitis is een verzamelnaam voor ontstekingen van de lever. In een aantal gevallen worden die veroorzaakt door een virale infectie. Hepatitis C is zo’n virus dat aanleiding geeft tot ernstige leverproblemen. Het virus wordt overgedragen via het bloed.

Besmetting

Het virus wordt overgedragen door rechtstreeks contact met besmet bloed. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van niet-steriele injectienaalden, gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes, tandenborstels, ,… In uitzonderlijke gevallen wordt het overgedragen via seksueel contact, maar enkel als er sprake is van bloedcontact
Als je besmet bent met hepatitis C, merk je daar meestal lange tijd niets van. Van zodra de leverontsteking verergert, worden de symptomen waarneembaar. D e incubatieperiode kan variëren van twee weken tot 150 dagen.

Symptomen

Veel mensen die besmet zijn met het virus, merken daar lange tijd niets van. Doorgaans duiken de eerste symptomen op na een maand of twee. Andere patiënten kunnen last krijgen van vermoeidheid, koorts, gewichtsverlies, misselijkheid en buikpijn. Een minderheid krijgt geelzucht: hun huiden oogwit kleuren geel. De ontsteking kan uiteindelijk zeer ernstige vormen aannemen en bijvoorbeeld evolueren naar levercirrose. Daarbij wordt het leverweefsel onherstelbaar beschadigd. Mensen met levercirrose lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van leverkanker.
Na de besmetting krijgt iedereen een leverontsteking. 20 van de patiënten geraakt vanzelf van het virus af, zonder symptomen te ervaren. 80% van de patiënten heeft minder geluk en ontwikkelt chronische hepatitis.

Diagnose

Twee tot zes maanden na de besmetting kunnen bloedtesten aantonen of je besmet bent of niet. De dokter kan ook onderzoeken of je lever al schade heeft opgelopen en hoeveel.

Behandeling

Er bestaat nog geen vaccin tegen hepatitis C. De meeste patiënten blijven chronische dragers en moeten hun hele leven oppassen andere mensen niet te besmetten. Hun bloed wordt wel regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de hepatitis voorbij is.

De meerderheid van de patiënten wordt behandeld met de combinatietherapie interferon-alfa, die bestaat uit injecties en ribavirinecapsules. De meeste mensen worden hierdoor genezen.

Mensen die besmet zij, hoeven geen speciaal dieet te volgen. Gebruik van alcohol is niet aan te raden. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen om geen andere mensen te besmetten.

Tags , , , , ,

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ernstige leverinfectie. Men vermoedt dat de aandoening de voornaamste oorzaak is van leverkanker. Wereldwijd sterven er jaarlijks een miljoen mensen ten gevolge van de ziekte. Twee miljard mensen zijn met het virus besmet.

Oorzaken

De ziekte wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Dat virus valt de lever aan. Het virus wordt overgedragen door bloed en lichaamssappen die bloed bevatten. Die besmetting kan gebeuren via direct contact met bloed, onbeschermde seks en onvoorzichtige inname van drugs. Een zwangere vrouw kan de ziekte bij de bevalling ook overdragen aan de baby.

Toch is het virus niet altijd gevaarlijk. Ongeveer een derde van de wereldbevolking zou namelijk besmet zijn met HBV. Maar de helft ontwikkelt nooit de symptomen die eigen zijn aan hepatitis B. Ongeveer een op 9 mensen die besmet zijn zullen uiteindelijk het virus uit hun lichaam verwijderen. Maar 5 tot 10% van de patiënten worden chronische drager van hepatitis B, vaak zonder dat ze het zelf weten.

Symptomen

Het virus kan een hoop lichamelijke last veroorzaken, van koorts over vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, verlies van de eetlust, misselijkheid en braken.

Chronische dragers van het virus hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van leverziektes als levercirrose of leverkanker omdat het hepatitis B-virus de lever aanvalt.

Ongeveer 1% van de mensen die besmet zijn, ontwikkelen een extreme vorm van de ziekte: acute fulminante hepatitis. Deze aandoening kan dodelijk zijn als het niet snel behandeld wordt. patiënten kunnen ten onder gaan aan vermoeidheid, een gele verkleuring van de huid en het oogbindvlies hebben en een gezwel in de onderbuik ontwikkelen.

Behandelingen

Er bestaan verschillende medicinale behandelingen voor hepatitis B. Patiënten kunnen ingeënt worden met de medicijnen interferon en ribavirine. Zo’n behandeling duurt vier maanden. Chronische patiënten bij wie de lever niet meer goed werkt, kunnen uiteindelijk een levertransplantatie nodig hebben.

Voorkomen is beter dan genezen!

Laat je inenten met het hepatitis B-vaccin, dan ben je meestal je hele leven lang beschermd. Wees vooral op je hoede als je naar een ver of een vreemd land gaat!

Tags , , , , , ,