Tag

Hepatitis A, besmettelijke leverontsteking

Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus, namelijk het hepatitis A-virus (HAV). Er zijn nog andere vormen van hepatitis, maar hepatitis A is de meest verspreide. In de meeste gevallen gaat de ontsteking vanzelf weg en zal het dus ook niet leiden tot langdurige leverproblemen. Bij kleuters zal de ontsteking doorgaans niet worden opgemerkt, terwijl dit bij kinderen vanaf vijf jaar in de helft van de gevallen wel gebeurt. Bij volwassen personen wordt de ontsteking in 80% van de gevallen opgemerkt.

Het virus is vrij vlot overdraagbaar. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een besmette persoon zijn handen niet goed heeft gewassen nadat hij naar de toilet is gegaan. Daarom is hygiëne in de horeca ook extra belangrijk, want een besmette ober of kok kan al gauw een heel restaurant besmetten. Het virus kan zo ook in kinderdagverblijven worden verspreid, als oppassers hun handen niet wassen na het verversen van een luier. Er zijn ook bepaalde risicofactoren op dit vlak, zoals bijvoorbeeld rauw of onderkookt voedsel eten. In landen waar hepatitis A nogal vaak voorkomt kan men dus best vermijden dit voedsel te eten.

Symptomen hepatitis A

Na de besmetting kan het 2 tot 7 weken duren vooraleer je symptomen zal beginnen te merken. Deze symptomen zullen vaak twee maanden duren. De meest voorkomende symptomen zijn een zeer moe gevoel hebben, een ziek gevoel in de buik, geen eetlust, ongewild gewichtsverlies, koorts, spierpijn en pijn in de lever. Deze symptomen komen echter bij al de hepatitisvormen voor, zodat alleen een bloedtest kan uitwijzen of er hepatitis A aanwezig is. Het is dan ook belangrijk om bij eventuele symptomen meteen contact op te nemen met je arts.

Bij sommige personen, vooral oudere mensen, kan een besmetting ook leiden tot geelzucht. Dit kan dan weer leiden tot een donkere urine en stoelgang.

Diagnose hepatitis A

Bij het merken van symptomen kan je dus best zo snel mogelijk naar je dokter gaan. Deze zal dan eerst vragen stellen over waar je de laatste tijd hebt gegeten en waar je naar toe bent geweest. Als je dokter denkt dat er hepatitis A aanwezig is, zal hij zeker overgaan tot een bloedtest. Op deze manier kan er ook worden vastgesteld of je lever is ontstoken en of je antilichamen ontwikkelt tegen het virus. Als dit het geval is, ben je besmet met hepatitis A.

Behandeling hepatitis A

In de meeste gevallen zal het virus vanzelf weggaan. Het zal sneller weggaan als je veel water drinkt en gezond eet. Bovendien leidt een besmetting niet tot langdurige ziektes of schade aan de lever. Na een tweetal maanden zal een besmette persoon terug gezond zijn. Het is ook belangrijk dat je energie spaart en je dus bezig zal moeten houden met minder activiteiten.

Je kan echter wel maar één keer besmet worden met hepatitis A, omdat je lichaam zich dan zal verdedigen tegen een besmetting. Bovendien kan het ook voorkomen worden door een tijdige vaccinatie.

Tags ,

Wat is Hepatitis A?

Hepatitis A is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis A virus (HAV). Een minder voorkomende oorzaak is leverschade door medicatie of chemische stoffen in het lichaam.

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die kan voorkomen in verschillende vormen (A, B, C, …). De vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden maar hebben feitelijk niks met elkaar te maken. De enige gelijkenis is dat ze schade berokkenen aan de lever.

Daarom is het belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van hepatitis. De manier waarop het zich manifesteert en de behandeling zijn bij elke vorm totaal anders. Zo wordt hepatitis A door aanraking doorgegeven, terwijl hepatitis B een seksueel overdraagbare aandoening is.

Oorzaken

Hepatitis A komt vooral voor bij kinderen in ontwikkelingslanden maar de ziekte komt steeds meer in de westerse wereld voor. Hepatitis A is wel de meest voorkomende vorm van hepatitis in Europa en de VS.

De aandoening wordt doorgegeven wanneer iemand direct of indirect in aanraking komt met uitwerpselen die besmet zijn. Hepatitis A kan dus via het grondwater of door rauw en slecht gebakken voedsel doorgegeven worden. Vooral kinderen kunnen de ziekte oplopen omdat ze met verschillende stoffen in aanraking komen.

Symptomen

Vaak komen volgende symptomen voor bij iemand die hepatitis A heeft opgelopen:

- misselijkheid en braken
- lichte koorts
- verlies van eetlust
- donkere urine en gele huid
- uitslag

De ziekte is een acute aandoening waardoor de symptomen vaak snel verergeren. De incubatieperiode bedraagt 2 tot 6 weken.

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt door een arts gesteld op basis van de symptomen. Een uitgezette lever en een gele huid zijn daarbij belangrijke indicaties voor hepatitis.
Er is geen specifieke behandeling voor hepatitis A, de meeste mensen genezen vanzelf van de ziekte. Patiënten moeten enkel gehospitaliseerd worden wanneer de symptomen verergeren of dehydratie tot gevolg hebben. Mensen met de ziekte kunnen best geen alcohol of drugs innemen, want dit verergert de symptomen alleen maar.

Preventie

Het is erg belangrijk om voldoende voorzorgen te nemen om geen hepatitis A op te lopen. Zo dien je altijd je handen te wassen na het toiletbezoek en alleen voldoende gebakken of gekookt voedsel te eten. Probeer in het buitenland geen kraantjeswater te drinken en geen ijsblokjes te vragen in je drank. Je kan je ook laten vaccineren tegen hepatitis A wanneer je naar het buitenland reist.

Tags , , , , , ,