Tag

Leven met een pacemaker

Mensen met een te traag of te snel hartritme, met hartfalen en met het risico op een hartstilstand, lopen grote risico’s wanneer dit onbehandeld blijft. Door het plaatsen van een pacemaker kunnen de risico’s sterk verminderd worden. Een pacemaker is een apparaat dat de functies van het hart ondersteunt. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe je kan leven met een pacemaker, kan je hier lezen.

Wat is een pacemaker en hoe werkt het?

Een pacemaker is een klein apparaatje dat de werking van het hart ondersteunt. Het wordt met het hart verbonden door elektrodes die prikkels afgeven aan de hartspier, om zo het hart te laten samentrekken.

De pacemaker wordt gestuurd door een microcomputer en past zich zo aan het gedrag van de patiënt aan. Zo kan je de pacemaker op die manier programmeren dat hij niet geactiveerd wordt wanneer het hart verondersteld wordt trager te kloppen, bijvoorbeeld tijdens het slapen. De pacemaker zal enkel geactiveerd worden wanneer het hart afwijkend klopt.

Een pacemaker wordt gevoed door een batterij die acht tot tien jaar meegaat. Daarna zal men deze moeten vervangen.

Omdat de pacemaker vlak onder de huid geplaatst wordt, is het geen zware ingreep. Het gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer een uur.

Meestal moet je een dag op de intensieve zorgafdeling verblijven, en erna een week in het ziekenhuis ter observatie.

Na de operatie

Na de operatie kan het zijn dat je een lichte kneuzing of een gevoel van ongemak ondervindt waar de pacemaker geplaatst is. Pijnstillers als paracetamol voldoen al om dat gevoel te verlichten.

Je zal ook de wond rondom de pacemaker nog moeten verzorgen. Je dokter zal alles uitgebreid met je bespreken.

Het is belangrijk dat je een teken bij je draagt om aan te geven dat je een pacemaker hebt, net zoals je kaartjes bezit waarop je bloedgroep wordt aangegeven. Dat kan belangrijk zijn en bepaalde noodgevallen en spaart de hulpdiensten veel kostbare tijd.

Leven met een pacemaker

Wat je moet vermijden wanneer je een pacemaker hebt:

- Vermijd sterke elektromagnetische straling, zoals MRI-scanners. Maar houd bijvoorbeeld ook je mobiele telefoon minstens vijftien centimeter van je pacemaker weg. Wees altijd op je hoede voor instrumenten die de werking van je pacemaker kunnen beïnvloeden. Bij je huisdokter kan je een foldertje vinden met daarin een lijst met risicofactoren. Voor je een bepaalde behandeling ondergaat, zoals radiologie, is het belangrijk dat je dit eerst met je huisdokter bespreekt.

- Draag altijd je identificatiekaart bij je, zodat je altijd kan aangeven dat je een pacemaker hebt. Dit kan van belang zijn in de luchthaven, omdat je daar de controlepoort moet vermijden, of in noodgevallen, zodat het de hulpdiensten kostbare tijd spaart.

- Competitiesporten of sporten met een groter risico op een lichamelijk letsel worden sterk afgeraden

Tags , ,

Wat zijn ischemische hartklachten?

Een ischemische hartklacht is een aandoening waarbij er onvoldoende bloedtoevoer naar het hart is. Dit komt meestal door een vernauwing van de kransslagaders.

Omschrijving

Het hart is een spier die ervoor zorgt dat het bloed door ons lichaam stroomt. Dit gebeurt door te pompen. Om goed te functioneren, heeft het hart zelf zuurstof nodig. Deze zuurstof wordt aangevoerd door de kransslagaders. Wanneer deze verstopt raken, door bijvoorbeeld cholesterol, kan het hart niet meer naar behoren functioneren.
Als een lichaamsdeel te weinig doorbloed wordt, spreken we van ischemie. Wanneer dit met het hart gebeurt, krijgt de patiënt pijn in de borst, vaak het gevolg van een hartaanval.

Symptomen en behandeling

Ischemische hartklachten zijn moeilijk op te sporen. Ze komen vaak pas aan het licht nadat er een hartaanval heeft plaatsgevonden. Vaak hebben patiënten ook last van angina pectoris. Dit komt doordat het hart niet voldoende zuurstof krijgt en dus niet goed kan werken. De symptomen van Angina pectoris zijn onder andere: borstpijn (vooral in de hartstreek), kortademigheid, misselijkheid, overgeven en zweten.

De symptomen van een hartaanval zijn: verpletterende hartpijn, het gevoel van samengeperst te worden, koude, klamheid, kortademigheid, duizeligheid, misselijkheid, flauwvallen en zweten.

De diagnose van ischemische hartklachten kan gesteld worden door een fysieke test, een ECG (elektrocardiogram), een bloedtest of een röntgenfoto.

Behandeling

Ischemische hartklachten kunnen dodelijk zijn maar dat wil niet zeggen dat er geen behandeling bestaat. De beschadiging aan de kransslagaders kan geremd en zelfs volledig gestopt worden door je levenswijze aan te passen en medicatie te nemen.

De mogelijke veranderingen voor iemand met ischemische hartklachten zijn stoppen met roken, diëten en voldoende bewegen iedere dag. De medicatie die voorgeschreven wordt, hangt geheel van patiënt tot patiënt af. Vaak worden bètablokkers, nitraten en calciumblokkers voorgeschreven.

Indien de belangrijkste aders verstopt geraken, kan een operatie een oplossing bieden. Er zijn twee mogelijke operaties: een bypass en een angioplastie. Bij een bypass wordt het verstopte deel van de ader overbrugd zodat het bloed er weer door kan. Bij een angioplastie wordt met behulp een plastieke buisje de ader terug open gezet zodat het bloed er weer door kan stromen.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen, neem daarom deze tips ter harte:

- Eet niet overdreven veel rood vlees. Eet wel voldoende groenten, fruit en producten met een laag vetgehalte.
- Houd je cholesterol in de gaten.
- Beweeg dagelijks en zoveel mogelijk.
- Neem regelmatig een lage dosis aspirine.
- Limiteer stress tot een minimum.
- Rook zo weinig mogelijk of rook zelfs liefst niet.

Tags , , , ,

Wat zijn de oorzaken van hartfalen?

In normale omstandigheden pompt het hart bloed door je lichaam om het weefsel en de organen van zuurstof te voorzien. Je hart past zijn ritme aan om in alle omstandigheden je lichaam van voldoende zuurstof te voorzien. Bij hartfalen, al dan niet veroorzaakt door ophopingen, is het hart er niet in geslaagd om voldoende bloed rond te pompen om alle organen te voorzien van zuurstof.

Statistieken

-  Mensen ouder dan 40 jaar hebben 1 kans op 5 om hartfalen op te lopen.
-  Door vettig te eten, loopt dit aantal op. In de VS hebben ongeveer 5 miljoen mensen te maken met hartfalen.
- De meest voorkomende aandoeningen in ziekenhuizen hebben te maken met hartfalen.

Omschrijving

Het falen van je hart kent drie mogelijke oorzaken:

Ten eerste pompt het hart niet genoeg bloed doorheen het lichaam. Dit is de meest voorkomende vorm van hartfalen. Het hart bestaat namelijk uit twee pompen, één pomp voor de longen en een andere voor de rest van het lichaam. Wanneer één van deze pompen zijn werk niet meer doet, door bijvoorbeeld een verstijving van de hartspier, kan je lichaam niet genoeg zuurstof rondpompen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: een voorgaande hartaanval, overdreven gebruik van alcohol, drugsmisbruik, virale infecties, te veel vet in de bloedsomloop of bepaalde soorten chemotherapie.

Een tweede oorzaak: de hartkleppen binnenin het hart kunnen falen. Je hart heeft namelijk vier kleppen die het bloed van de ene kamer naar de andere pompen. Deze kleppen kunnen verstopt geraken of verzwakken waardoor bloed ook terug kan stromen. Als de kleppen niet goed functioneren, ontstaat er hartruis. De oorzaak kan liggen bij een aangeboren aandoening, calcinose van de hartklep, een ontsteking of een voorgaande hartaanval.

De elektrische controle rond het hart kan slecht werken, dit vormt een derde oorzaak. De snelheid van het hart en de bewegingen worden geregeld vanuit deze elektrische controlekamer. Te snel, te traag of onregelmatig kloppen kan resulteren in hartfalen. Meestal is dit het gevolg van een slechte samenwerking tussen de hartkamers.

Symptomen

Veel voorkomende symptomen van hartfalen zijn:

-    kortademigheid
-    moeilijkheden met ademhalen
-    witte tot blauwe huidskleur
-    een gevoel van zwakheid
-    flauwvallen
-    misselijkheid
-    duizeligheid
-    vermoeidheid
-    opgezwollen benen
-    gezwollen buik

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt in de eerste plaats gesteld aan de hand van enkele vragen. Daarnaast wordt een EKG (elektrocardiogram ) genomen. Hiermee bepaalt een arts of er een aandoening is. Vaak wordt er ook bloed genomen om eventuele afwijkingen waar te nemen.

De behandeling bestaat vaak uit medicatie. De juiste samenstelling wordt voor iedere patiënt apart bepaald. Er kan natuurlijk ook een pacemaker worden geïnstalleerd waarmee het grootste probleem vaak al opgelost wordt. Daarnaast is een verandering van dieet vaak vereist om een tweede hartfalen te voorkomen. Zout, vetten, cafeïne, nicotine en alcohol dienen zoveel mogelijk gemeden te worden bij hartpatiënten.

Tags , , ,

Griepvirus veroorzaakt hartaanvallen

Het griepvirus kan leiden tot dodelijke hartaanvallen. Een onderzoek van de universiteit van Texas-Houston toonde aan dat het influenzaviris hartaandoeningen kan verergeren. Zo zou het virus onrechtstreeks de schuld hebben aan 90.000 doden per jaar in de Verenigde Staten.

De vaststellingen werden gepubliceerd in het “European Heart Journal”. “ Onze studie bewijst dat je griepepidemieën kunt verbinden met een stijging van sterfgevallen door coronaire aandoeningen, zegt Dr. Mohammed Madjid, één van de onderzoekers.

Het influenzavirus kent jaarlijks mutaties. Ieder jaar doen verschillende vormen van het virus de ronde. Het risico dat je de griep krijgt, is dus redelijk groot. In de VS kampt ieder jaar 10-20% van de bevolking met griep. De onderzoekers raden hartpatiënten aan een griepvaccin te halen en hun medicijnen trouw in te nemen. Zij schatten dat er zo al 90.000 coronaire sterfgevallen in de VS voorkomen zouden worden. Ook voor niet-hartpatiënten is het halen van een griepvaccin aan te raden.

Tags , , , ,

Visolie beschermt hart

Een onderzoek in Japan wees uit dat de inname van van hoge dosissen visolie, gecombineerd met het nemen van statines (cholesterolverlagende medicijnen) een positief effect heeft op het hart. Patiënten die deze behandeling volgden, boekten betere resultaten dan patiënten die alleen de gekende geneesmiddelen innamen. Patiënten die ook visolie namen, kregen op termijn minder cardiovasculaire problemen en hartaanvallen.

De onderzoekers van de Kobe University Graduate School of Medicine, onder leiding van professor Mitsuhiro Yokoyama, kwamen tot de vaststelling dat er onder de patiënten die statines en visolie combineerden 19% minder sterfgevallen waren dan onder de patiënten die alleen statines namen.

In visolie zit het bestanddeel EPA (Eicosapentaeenzuur). EPA is een vetzuur waarvan de positieve effecten op het hart al enige tijd geleden werd ontdekt. Maar naar het gebruik van EPA in combinatie met de gewone cholesterolverlagende medicatie werd nog niet eerder onderzoek gedaan. Bekende cholesterolverlagende medicijnen zijn onder andere Zocor (Merck & Co en Lipitor (Pfizer).

Yokoyama volgde in totaal 18.645 patiënten met een te hoog cholesterolgehalte. De helft onder hen kreeg ieder dag 1800 mg. EPA en een standaarddosis statine, de andere helft kreeg enkel statine. Daarna werden de proefpersonen vier tot zes jaar lang gevolgd. Na die periode bleek dat uit de eerste groep bijna 20% minder mensen gestorven was ten gevolge van een hartcomplicatie.

Professor Yokoyama hoopt het onderzoek nog verder uit te breiden naar andere landen. In Japan wordt traditioneel al meer vis gegeten dan in andere landen. Japanners eten meer vis dan de dosis die nodig is om hen zou beschermen tegen hartaandoeningen.

Tags , , , , ,