Tag

Alles over carpaletunnelsyndroom of CTS

Het carpaletunnelsyndroom of CTS is een aandoening in de pols die een knelling van de middelste zenuw in de pols veroorzaakt. Deze zenuw komt vanuit de onderarm en gaat verder in de handwortelbeentjes naar de handpalm. De opening in de handwortelbeentjes, waardoor de zenuw loopt, wordt de carpale tunnel genoemd.

Bij een zwelling van het weefsel rondom deze tunnel zal het syndroom voorkomen. Aangezien er nogal vaak uiteenlopende klachten zijn die ook voorkomen bij andere aandoeningen in de pols is er vaak elektromyografie (EMG) nodig om uitsluitsel te geven.

Oorzaken carpaletunnelsyndroom

Zoals eerder gezegd veroorzaakt druk op de middelste zenuw CTS. De druk kan er komen door een zwelling of elke andere reden waardoor de tunnel smaller wordt. Mogelijke oorzaken van een eventuele versmalling van de carpale tunnel zijn bepaalde ziektes zoals diabetes, artritis en hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormonen), maar ook zwaarlijvigheid, zwangerschap, continu dezelfde beweging maken met de hand of de pols, blessures aan de pols en roken (hierdoor vermindert de bloedtoevoer naar de middelste zenuw).

Symptomen carpaletunnelsyndroom

De symptomen zijn vrij uiteenlopend en op basis van deze symptomen alleen kan er al een vaststelling van CTS gebeuren. Voor de diagnose is er echter vaak een onderzoek van de spierzenuwen vereist.  Ze kunnen immers ook vaak voorkomen bij andere polsaandoeningen.

Vaak voorkomende symptomen zijn tintelingen en pijn in de hand ’s nachts waardoor je zelfs wakker wordt, tintelingen en pijn overdag; de neiging om met je hand te schudden om te klachten te laten verminderen, onhandigheid en het gevoel dat men geen kracht heeft in de hand, een verminderd gevoel in bepaalde vingers, namelijk de duim, de wijsvinger, de middelvinger en een deel van de ringvinger.

Deze pijn kan zich soms ook verspreiden naar de volledige arm en kan bovendien variëren van matige pijn tot zeer hevige pijn in de hand of de onderarm.

Behandeling carpaletunnelsyndroom

Het syndroom kan op een aantal verschillende manieren worden behandeld. Een eerste manier is vrij conservatief en bestaat uit het vragen van advies en uitleg aan een arts. Op basis hiervan kan het gedrag worden aangepast. Zo kan ijs leggen bijvoorbeeld al veel helpen. Verder kan de pols ook gespalkt worden. Dit gebeurt alleen ’s nachts en dit gedurende een viertal weken. Hierdoor wordt de hand rechter gehouden en zal de zenuw meer ruimte krijgen.

Hiernaast is het ook mogelijke om de eventuele zwelling of ontsteking in de pols te stoppen door een injectie met een ontstekingsremmer. Deze injectie is eenmalig en vaak worden er corticosteroïden gebruikt.

Men kan ook een fysiotherapeut raadplegen, die de pols dan zal behandelen met een phystrac-tractieapparaat. Dit is een vrij effectieve behandeling die na een tiental beurten resultaat zal hebben. Ten slotte is er ook een operatie door een neurochirurg mogelijk. In 90% van de gevallen leidt dit tot genezing. Bij deze operatie wordt het ligament in de carpale tunnel gesneden, waardoor er meer ruimte zal zijn.

Tags , , ,

Wat is een malletvinger?

Een malletvinger heb je als je schade hebt opgelopen aan de vingertop. Het laatste vingerkootje staat naar beneden gericht en is onbeweeglijk geworden.

De oorzaak van een malletvinger is te vinden bij overbelasting van de vingertop. Deze kwetsuur kan je oplopen bij sporten zoals honkbal of basketbal, waarbij de bal je vingertop raakt. Ook in het dagelijkse leven bij gewone activiteiten kan je je vingertop per ongeluk schade aanrichten, bijvoorbeeld bij het opmaken van bedden. Deze handelingen kunnen het bot van het laatste vingerkootje doen breken, of de pezen doen scheuren.

Wat zijn de symptomen van een malletvinger?

Bij een malletvinger is de vinger gekneusd. Daardoor zal hij pijnlijk zijn en vaak ook opzwellen. Als je pijn in je vinger ondervindt, en je de vinger moeilijk kunt strekken, is het aangewezen je dokter op te zoeken. Die zal een uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak van de pijn en zwelling.

Als je te lang wacht met naar de dokter te gaan kan je permanente schade aanrichten aan je vinger. Hoe langer je wacht met een gepaste behandeling, hoe moeilijker je vinger te genezen zal zijn.

Hoe behandel je een malletvinger?

Als eerste reactie na het kwetsen van je vingertop moet je ijs op je vinger leggen. Hierdoor zal je een mogelijke breuk van het bot of scheuring van de pees niet verhelpen, maar zal je er wel voor zorgen dat je vinger niet opzwelt.

Nadat je ijs op je vinger hebt gelegd, moet je naar de dokter. Die zal mogelijk een spalk plaatsen aan de vinger. De spalk houdt je vinger op zijn plaats bij de genezing. Zo kan het bot of pees weer aangroeien. De spalk zorgt er tevens voor dat de vinger niet beweegt zolang het genezingsproces nog bezig is.

Bij een ernstigere kwetsuur, zoals een ernstigere breuk van het vingerkootje of scheuring van de pees kan de dokter het mogelijk achten een operatie uit te voeren waarbij de vingerkootjes weer op de juiste plaats worden gezet.

Of het al dan niet mogelijk is na de operatie of na het plaatsen van de spalk te sporten is afhankelijk van persoon tot persoon. Je dokter zal advies geven over in hoeverre je je vinger mag gebruiken.

Tags , , ,

Operatie voor het carpale-tunnelsyndroom

Bij het carpale-tunnelsyndroom is de middelste zenuw van de pols, de nervus medianus, gekneld. Dit is een erg pijnlijke aangelegenheid, die meestal door middel van een operatie wordt opgelost.

Omschrijving

In je pols is een holte, de carpale tunnel, waardoor 2 spieren naar de hand worden geleid. De grootste spier, nervus medianus, gaat middendoor deze opening. De andere en kleinere spier loopt aan de kant van de pink. Naast deze spieren bevinden er zich ook een groot aantal pezen, die de vingers besturen, in deze holte.

Samen controleren deze spieren en pezen de volledige beweging van de hand. Maar al deze spieren lopen door eenzelfde holte. Door deze ‘drukte’ is er vrijwel geen extra plaats. Een zwelling in deze tunnel kan deze spieren knellen en veroorzaakt het carpale-tunnelsyndroom.

Oorzaak en preventie

De meest voorkomende oorzaak van carpale-tunnelsyndroom is het te zwaar belasten van de pols. Ook een teveel aan repetitieve bewegingen kan deze aandoening veroorzaken. Hierdoor ontstaat verzuring en kan er een ontsteking komen in deze holte.

De ziekte is soms moeilijk terug te vinden aangezien de klachten, die voortkomen uit carpale-tunnelsyndroom, erg uiteenlopend zijn. Daarbij sluiten de klachten vaak aan bij (symptomen van) andere aandoeningen.

De preventie met betrekking tot dit syndroom is daarom makkelijk en logisch. Vermijd te zware arbeid met je polsen en probeer repetitieve bewegingen uit te sluiten.

Behandeling

De behandeling kan uit verschillende elementen bestaan. Het belangrijkste is om na te gaan hoe erg de aandoening is. Indien de zwelling minimaal is, kan hij al verholpen worden met ontstekingsremmers zoals aspirine. Dit kan je combineren met een verband waarmee je de bewegingen van je pols indijkt.

Wanneer de situatie erger is, kan een operatie nodig zijn. Zeker wanneer de spieren te veel gekneld worden waardoor hun werking in gevaar komt. Dan kan en zal medicatie vaak niet meer werken. Bij de operatie wordt de druk op de spier afgenomen en is er terug bewegingsvrijheid. Hierdoor zullen de pijn en alle andere symptomen verdwijnen.

Tags , , ,

Wat is het carpale-tunnelsyndroom?

Het carpale-tunnelsyndroom is een aandoening waarbij een zwelling de werking van de pols belemmert. Het wordt veroorzaakt door een te zware of repetitieve belasting van de hand of pols.

De carpale tunnel is een holte in de pols waardoor verschillende spieren en pezen lopen die de hand aansturen. Wanneer er zwellingen voor komen dan kan de belangrijkste spier van de hand, nervus medianus, niet of nauwelijks bewegen.

Mogelijke oorzaken

Mensen met een job waarbij ze zware lasten moeten dragen of waarbij de pols vaak in een gebogen stand wordt gehouden, hebben meer kans op dit syndroom. Enkele risicoberoepen: inpakkers, bandwerkers, vloerders, caissières en mecaniciens.

De oorzaak kan natuurlijk ook niet werkgerelateerd zijn. Bij een blessure of breuk aan de pols tijdens het sporten, kan dit syndroom de kop opsteken. Mensen met diabetes of reuma hebben ook een verhoogde kans op het carpale-tunnelsyndroom.

De symptomen

De symptomen zijn vrij uiteenlopend en kunnen de patiënt erg veel overlast opleveren. Zo kunnen er nachtelijke tintelingen in de hand voorkomen, zo erg zelfs dat ze je wakker maken. Daarnaast kan er een verminderd gevoel in de duim, wijsvinger, middelvinger en een gedeelte van de ringvinger voorkomen. Dit heeft als gevolg dat er onhandigheid optreedt en een gevoel van krachtverlies in de hand heerst. Daarnaast kan je ook pijn in de hand of onderarm krijgen.

De diagnose en behandeling

Het is vaak erg moeilijk om te achterhalen of iemand het carpale-tunnelsyndroom heeft. De symptomen kunnen ook aanwijzingen zijn voor andere ziektes en aandoeningen. In het geval dat er een vermoeden is van het carpale-tunnelsyndroom, zal men kijken of er sprake is van een verdikking van de pols. Ook wordt er dan een test gedaan die nagaat of er niet te veel druk staat op de handspieren. Bij deze test wordt door middel van stroomstoten de staat van de spier gecontroleerd.

De standaardbehandeling is het dragen van een polsband en het nemen van ontstekingsremmers. In een erger geval kan een cortisonespuit worden gezet in de pols. Wanneer ook dit niet het gewenste effect heeft, volgt er een operatie. Na ongeveer 6 weken na de operatie zal de hand zijn volledige functionaliteit terug krijgen.

Tags , ,