Tag

Wat zijn gliomen?

Gliomen zijn tumoren die in de hersenen ontstaan. Men maakt een onderscheid tussen verschillende soorten gliomen, op basis van het celtype waarin de tumor zich ontwikkelt. Het meest voorkomende type gliomen zijn de zogenaamde astrocytomen. Naargelang de ernst en de omvang van de tumoren, klasseert men hen in vier categorieën.

4 categorieën astrocytomen

In de eerste twee categorieën gaat het om een tumor die cellen bevat die minder kwaadaardig zijn. Deze cellen groeien traag en men kan hen soms volledig operationeel verwijderen. In de derde categorie vinden we de zogenaamde anaplastische astrocytomen. Deze kankercellen groeien sneller dan de eerstgenoemde soort en kunnen kwaadaardig zijn. Een gepaste behandeling van deze tumoren bestaat uit een operatie, gevolgd door een chemokuur en bestralingstherapie.

De vierde en laatste categorie bevat de glioblastoma multiforme astrocytomen. Deze tumoren zijn het agressiefst en komen helaas het vaakst voor. De kwaadaardige kankercellen groeien erg snel en tasten het omliggende weefsel aan. Ook hier bestaat de behandeling uit operatie en bestralingstherapie, eventueel gevolgd door chemo.

Gemengde en andere gliomen

Sommige tumoren bevatten meerdere types cellen. In dergelijke gevallen concentreert de behandeling zich op het meest kwaadaardige celtype dat zich in de tumor bevindt. Wanneer de tumor zich in de hersenstam bevindt, spreken we van een hersenstamglioom. Dit komt vaker voor bij kinderen en jongvolwassenen. Tot slot is er nog het oogzenuwglioom. Deze tumor is ook genoemd naar de plaats waar hij zich ontwikkelt, namelijk in de zenuw achter de oogkas.

Behandeling gliomen

De behandeling van gliomen hangt af van de aard van de tumor en de snelheid waarmee deze groeit. Andere belangrijke factoren zijn de locatie van de tumor en de symptomen die hij veroorzaakt. Er is meer kans op genezing wanneer de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt. Bij goedaardige tumoren kan een operatie volstaan. Gliomen van de eerste en tweede categorie moeten, indien mogelijk, operationeel verwijderd worden. Daarna kan men overgaan tot bestraling van de patiënt. Bij matig tot zeer kwaadaardige tumoren zijn operaties van weinig nut. In deze gevallen is bestralingstherapie aangewezen. Deze therapie kan eventueel gecombineerd worden met chemo. Een nadeel van bestralingstherapie is dat de radioactieve straling hersenschade kan aanrichten.

Tags , , ,