Tag

Alles over epilepsie

Een epilepsieaanval is een gebeurtenis in het lichaam die voortkomt uit een elektrische storing in de hersenen. Het resultaat hiervan is dat de patiënt ongecontroleerde bewegingen uitvoert, buiten bewustzijn kan geraken en een vreemd gevoel heeft over heel het lichaam.

Omschrijving

Er zijn veel soorten epilepsie. Het type epilepsie wordt bepaald door de manier waarop de hersenen reageren op de foute communicatie in de hersencellen. Normaal communiceren deze hersendeeltjes met elkaar via korte elektrische signalen. Bij epilepsie is er een storing op de lijn in één deel van de hersenen of over heel het brein. Een aanval kan beginnen in één deel van het brein en verder gaan over het hele brein.

Wanneer een aanval over het gehele brein plaatsvindt, wordt de patiënt bijna altijd bewusteloos. Dit wordt gevolgd door stuiptrekkingen van de armen en benen. Deze aanval kan enkele minuten duren en heeft als risico dat de patiënt stikt door het inslikken van zijn eigen tong. De aanval wordt gevolgd door een diepe slaap of verwardheid van de patiënt.

Een aanval in een gedeelte van de hersenen is iets wat vooral voorkomt bij kinderen. Mensen die hier last van hadden tijdens hun jeugd, hebben er vaak geen last meer van eens ze volwassen zijn. Tijdens een aanval stopt het kind met wat hij bezig is en krijgt plots stuiptrekkingen. Na de aanval is het kind verward en weet het niet meer wat er is gebeurd.

Oorzaken

De oorzaken van epilepsie zijn meestal niet voor 100% bekend. Vaak gaat het om een structureel probleem in de hersenen, veroorzaakt door hersenschudding, infecties of een gebrek aan zuurstof. Daarnaast kan de oorzaak ook een aangeboren aandoening zijn.
De praktijk leert dat in veel gevallen de exacte oorzaak niet kan achterhaald worden. Ook niet na langdurig testen.

Behandeling

De behandeling tijdens een epilepsieaanval bestaat uit het in bedwang houden van de patiënt tijdens de aanval. Bel best altijd de hulpdiensten en stel andere omstanders gerust. Zorg ervoor dat de directe omgeving veilig is, haal dus scherpe of gevaarlijke voorwerpen weg. Daarnaast zorg je er ook voor dat de patiënt geen kleding aan heeft die de ademhaling belemmert. Je mag ook niet vergeten dat je de patiënt niet belemmert zijn bewegingen te maken. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk als gevolg dat jij of de patiënt een blessure krijgt.

Preventie

De preventie van epilepsieaanvallen omvat vooral het innemen van medicatie, uit de buurt blijven van dingen die een aanval kunnen veroorzaken of een operatie.
Er bestaan tegenwoordig enkele soorten medicatie die de aanvallen tegenhouden. Let wel dat de patiënt de medicatie regelmatig moet innemen, anders verliest het zijn werking.

Bij een operatie wordt het deel van het hersenweefsel, dat de aanval veroorzaakt, weggenomen. Als dit weefsel weg is, zullen de aanvallen meestal stoppen. Deze operatie is wel enkel mogelijk indien de aanvallen enkel een gedeelte van de hersenen beslaan.

Tags ,

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een neurologische stoornis die gepaard gaat met plotse aanvallen. Het is een aandoening die veel voorkomt. 1 op 150 mensen lijdt aan epilepsie.

Een epilepsieaanval wordt veroorzaakt door overactiviteit van de hersenen, een soort van kortsluiting in de hersenen. Er is tijdelijk iets mis met de verbindingen tussen de hersencellen. De aanvallen duiken onverwacht op en veroorzaken hevige schokken of zelfs bewusteloosheid.

Er zijn twee verschillende types epilepsieaanvallen: partiële aanvallen en gegeneraliseerde aanvallen. Een partiële aanval begint op een bepaalde plaats in de hersenen. De persoon blijft bij bewustzijn, maar is angstig. Andere symptomen zijn ongecontroleerde bewegingen van de armen en een onaangename smaak in de mond. Deze aanvallen kunnen we nog opdelen in eenvoudige partiële aanvallen, waarbij de persoon bij bewustzijn blijft, en complexe partiële aanval, waarbij de persoon het bewustzijn verliest.

Een gegeneraliseerde aanval begint in heel het brein. De persoon verliest het bewustzijn. De persoon weet niet wat hij doet. Achteraf kan hij zich de gebeurtenis niet herinneren. Gegeneraliseerde aanvallen kunnen we ook opdelen in verschillende soorten:

  • ‘Petit mal’ of abscences: persoon verliest bewustzijn maar kan blijven zitten of staan. De persoon verliest het contact met de omgeving.
  • ‘Grand mal’ of tonisch-clonische epilepsie: persoon verliest bewustzijn, gaat gepaard van schokkende bewegingen van armen en voeten. Persoon kan in zijn tong bijten en er komt ook vaak verlies van urine bij kijken.
  • Atone aanval: persoon verliest plots controle over spieren en valt.
  • Myoclone aanval: spieren in een bepaald lichaamsdeel van persoon trekken samen.
  • Psychomotore aanval: plotse aanvallen van psychische stoornissen en bewegingsautomatismen.

Symptomen van beide aanvallen zijn kauwen, slikken en krabben.

Oorzaken

In de helft van de gevallen is de oorzaak onbekend. Die epilepsie noemt men idiopathisch. Verder kan epilepsie ontstaan door een groot aantal aandoeningen: hersenbeschadiging, alcoholvergiftiging, hoge koorts, verlaagde bloedsuikerspiegel, … epilepsie kan voor of na de geboorte ontstaan.

Behandeling

Er bestaan verschillende soorten anti-epilepsiemedicijnen. Welk medicijn de dokter voorschrijft, hangt af van de patiënt en de soort epilepsie waaraan hij lijdt.

De medicijnen zijn efficiënt, maar kunnen bijwerkingen hebben. Bekende bijwerkingen zijn duizeligheid en slaperigheid. Andere drugs kunnen bijwerkingen veroorzaken als acne en overgewicht. In bepaalde gevallen is een neurochirurgische ingreep nodig.

Tags