Tag

Wat is epiglottitis?

Het strottenhoofd is het bovenste deel van de luchtpijp en bevindt zich diep in de keel. In het strottenhoofd zitten de stembanden en wordt de stem gevormd. Het strottenhoofd wordt tijdens het slikken afgesloten door het strotklepje (epiglottis). Dit is een kraakbeenklepje dat ervoor zorgt dat er geen voedsel in de luchtwegen terecht komt. Epiglottitis is een ontsteking van dat strotklepje.

Oorzaken

Epiglottitis wordt meestal veroorzaakt door infectie met de Haemophilus influenzae-bacterie. Vele andere bacteriën en virussen kunnen deze aandoening echter eveneens veroorzaken. Tegenwoordig is het HiB-vaccin beschikbaar tegen de Haemophilus influenzae. Hierdoor komt epiglottitis veel minder voor.

Symptomen

Epiglottitis komt meestal voor bij kinderen van twee tot vier jaar, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. Epiglottitis begint met koorts, keelpijn, prikkelbaarheid en heesheid.

Bij baby’s treden andere verschijnselen op, ze maken vaak een grommend geluid bij het ademen en huilen veel. Wanneer het strotklepje opzwelt en de luchtwegen gedeeltelijk of geheel geblokkeerd zijn, kan de ziekte problematisch worden. Door de blokkade kan de patiënt in ademnood verkeren of zelfs stikken. Sommige patiënten kunnen moeilijk slikken en gaan kwijlen. Ze zitten dan het liefst rechtop of leunen naar voren om voldoende te kunnen ademen.

Bij ernstige epiglottitis moet de patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Elke poging om de mond te openen en de reden van de verstikking te onderzoeken, zal de aandoening verder verergeren.

Behandeling

Epiglottitispatiënten moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Al naar gelang van de ernst van de ziekte worden zij soms op de intensive care opgenomen. Een buis wordt in de luchtwegen aangebracht om te zorgen dat de toegang tot de luchtpijp vrij is. Met behulp van een infuus wordt de patiënt van voedingsstoffen en vocht voorzien. Antibiotica worden toegediend om de infectie te bestrijden. Als het opgezwollen strotklepje de luchtpijp blokkeert, kunnen middelen worden toegediend om de zwelling te verminderen, zodat de luchtwegen open gaan. Als de aandoening niet wordt behandeld, kan ze gevaarlijk worden.

Misvatting

Soms wordt pseudokroep (laryngitis subglottica) verward met epiglottitis (laryngitis supraglottica). Pseudokroep is een aandoening die veel frequenter voorkomt maar onschuldiger is. De oorzaak is een infectie van de luchtwegen door een virus. Pseudokroep komt vooral bij jonge kinderen voor. Patiënten met pseudokroep zijn minder ziek en de ademhalingsmoeilijkheden leiden slechts zeer zelden tot levensbedreigende situaties.

Tags , , ,