Tag

Wat is een hersenontsteking?

Een hersenontsteking (of encefalitis) is een aandoening waarbij het weefsel van de hersenen ontstoken is en opzwelt. De ontsteking wordt veroorzaakt door een virus. Hersenontstekingen kunnen zeer ernstig en soms levensbedreigend zijn. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals je leeftijd en de precieze oorzaak van de ontsteking. Je kan er volledig van herstellen, maar soms wordt er blijvende hersenschade aangericht. Hieronder lees je meer over de oorzaken, risicofactoren en symptomen van hersenontsteking.

Oorzaken & risicofactoren hersenontsteking

Het virus dat de hersenontsteking veroorzaakt, kan langs twee wegen in je hersenen terechtkomen. In de eerste plaats is er het contact met een dier dat het virus draagt. Het gaat hier vooral om muggen –en tekenbeten. Ook een besmetting met het rabiësvirus (hondsdolheid) kan de hersenen doen ontsteken. Deze laatste infectie is levensbedreigend.

Een tweede groep oorzaken wordt gevormd door “gewone” ziektevirussen waardoor je soms getroffen wordt. Het gaat hier om ziekten als griep, pokken, mazelen en herpes. Het komt niet vaak voor, maar soms kunnen deze virussen tot bij de hersenen geraken en daar een ontsteking veroorzaken.

De risicofactoren die de kans op hersenontsteking beïnvloeden, zijn allemaal terug te brengen tot  één cruciale factor: je immuunsysteem. Mensen met een zwakker immuunsysteem zijn dus vatbaarder voor de ziekte. We denken hierbij aan kinderen, oudere mensen en mensen die lijden aan het AIDS-virus.

Symptomen hersenontsteking

Wanneer je hersenen ontsteken, voel je eerst en vooral ernstige hoofdpijn, die vaak gepaard gaat met koorts. Je kan ook erg misselijk worden en last krijgen van braakneigingen. In sommige gevallen krijgen mensen met hersenontsteking een aanval of een beroerte en beginnen zij hevig te trillen. Andere symptomen zijn een stijve rug en nek en een abnormale gevoeligheid voor licht. Een ernstige vorm van hersenontsteking kan de patiënt in coma doen geraken.

De ziekte veroorzaakt ook enkele mentale symptomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een gevoel van slaperigheid, lusteloosheid en gebrek aan energie, maar even goed om rusteloosheid. Patiënten denken en praten verward en lijden mogelijk aan geheugenverlies. Zij kunnen ook problemen ondervinden bij het leren, interpreteren en begrijpen van hun omgeving. Soms veroorzaakt de ziekte zelfs persoonlijkheidsstoornissen.

Tags ,