Tag

Wat is een elektrocardiogram?

Een elektrocardiogram (of kortweg ECG) is een test die de elektrische activiteit van de hartspier meet.

Praktisch

Eerst en vooral word je gevraagd neer te gaan liggen. De arts of verpleger in kwestie gaat verschillende plaatsen op je armen, borst en benen ontsmetten om nadien op deze plaatsen kleine elektroden aan te brengen.

Soms is het noodzakelijk van op deze plaatsen het haar weg te scheren opdat de elektroden goed op de huid zouden kleven. Het aantal van deze elektroden varieert meestal.

Je zal worden gevraagd stil te blijven liggen of zelfs je adem in te houden gedurende een korte periode van de hele procedure. Het is enorm belangrijk dat je tijdens deze test ontspannen blijft en zeker geen kou lijdt. Elke beweging of zelfs rilling kan het resultaat van deze test in de war sturen.

De aangebrachte elektroden zijn door middel van draden met een toestel verbonden die de elektrische activiteit omzet in golflijnen op een scherm. Deze grafieken worden nadien afgeprint en onder de loep genomen door de arts.

Het gebeurt ook dat deze test wordt afgenomen terwijl je fysieke inspanningen levert om veranderingen in het hart na te gaan. Deze variant van de ECG noemt men de stresstest.

Voorbereiding

Breng de arts op de hoogte als je medicatie inneemt aangezien deze het resultaat van de test mogelijk in de war kunnen sturen. Daarnaast kan de test ook een verkeerd resultaat opleveren wanneer de patiënt net voor de test fysieke inspanningen heeft geleverd of koud water heeft gedronken.

Doel

De bedoeling van een ECG kan zijn:

- het opsporen van hartkwalen
- het controleren van de hartslag
- het nagaan van de werking van bijvoorbeeld een pacemaker.

Tags ,