Tag

Wat is boulimie?

Boulimia nervosa betekent letterlijk ‘eetlust als een os door nerveuze oorzaken’. Deze naam klopt niet helemaal, omdat er sprake is van eetbuien die worden afgewisseld met perioden van bijzonder streng diëten of zelfs vasten. Er hoeft geen sprake te zijn van een grote eetlust: het gaat eerder om het eten zelf. De redenen voor die eetbuien variëren. Na zulke eetbuien voelen mensen met boulimie zich schuldig en willen ze dit eten zo snel mogelijk weer kwijt raken, bijvoorbeeld door te braken of het gebruik van laxeermiddelen. Net als anorexia-patiënten zijn boulimie-patiënten dus geobsedeerd door voedsel, gewicht en lichaamsomvang.

Symptomen

Lichamelijke symptomen:

- Gewichtsschommelingen
- Tekort aan vitaminen
- Nier-, lever- en darmstoornissen als gevolg van een misbruik van laxeermiddelen.
- Maaguitrekking (bij de vreetbuien komen enorme hoeveelheden voedsel in de maag terecht en de maag kan deze hoeveelheden niet meteen verwerken.)
- Verstoring van de menstruele cyclus                                                                                                     -Bloedarmoede
-  Kaliumtekort (ten gevolge van het vele braken of het overdreven gebruik van laxantia). Dit kan leiden tot hartritmestoornissen en soms tot hartstilstand.
-  Dehydratatie
- Sufheid
-  Misselijkheid en hoofdpijn
- Ontkalking van het beendergestel
- Aantasting van het tandglazuur)
- Opzwelling van de speekselklieren

Psychische symptomen:
-  Periodieke eetaanvallen en het gevoel van controleverlies
- Consumptie van bij voorkeur calorierijk voedsel.
-  Stiekem eten
-  Braken
-  Gewichtsobsessie
-  Angst
-  Stemmingschommelingen

De oorzaken

Het gaat meestal niet om een enkele oorzaak, maar om een samenspel van verschillende factoren. Die factoren zijn individueel, familiaal en/of socio-cultureel bepaald.

Voorbeelden van mogelijke factoren die boulimie tot gevolg kunnen hebben, zijn stress, een uit de hand gelopen dieet, een niet-optimale gezinssituatie waar er nauwelijks aandacht is voor elkaar, een verleden met anorexia nervosa, en vele andere.

Men heeft geconstateerd dat boulimie vaker voorkomt in rijke, geïndustrialiseerde landen. Vooral in onze westerse maatschappij spelen de media en het slankheidsideaal een grote rol.

De behandeling

Er bestaat geen specifieke behandeling voor boulimie. Uit schaamte en schrik om beoordeeld te worden, zitten boulimie-patiënten vaak lang in een ontkenningsfase. Zolang de patiënt niet erkent te lijden aan de ziekte, kan er ook niets aan gedaan worden. De patiënt moet inzien dat hulp noodzakelijk is, en ook geholpen willen worden. Genezen van boulimia nervosa is dan ook geen makkelijke opgave en terugvallen zit er dik in.

Het is daarom uiterst belangrijk dat je omgeving je hierbij helpt. Begrip en geduld zijn hierbij cruciaal, al blijkt dat vaak, niet onbegrijpelijk, moeilijk voor de nabije omgeving. Ook familieleden zijn daarom gebaat bij begeleiding, om de ziekte te leren begrijpen en te leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Ouders zien het probleem van hun zoon of dochter namelijk vaak als een persoonlijk falen van hun opvoeding en voelen zich schuldig. Het samenwerken van het volledige gezin en de nabije vriendenkring is dus van bijzonder groot belang.

Tags , , ,

Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij men obsessief is over het eigen lichaamsgewicht. Gewicht verliezen is zo belangrijk dat het gevaarlijk wordt.

Anorexia komt voor bij minder dan 1% van de bevolking. Het kan voorkomen bij jongens, maar in 9 van de 10 gevallen treft het vrouwen en dan vooral jonge meisjes.

Wat veroorzaakt anorexia?

Wat precies de oorzaak is van anorexia hangt af van persoon tot persoon. Bij sommigen speelt de sociale factor mee (druk van media en omgeving), anderen zijn opgegroeid met eetstoornissen van familieleden of er is een andere oorzaak (bv. een beroep dat het perfecte lijf vereist zoals ballet, stress, verhuis, echtscheiding,…).

Wat doet anorexia met een lichaam?

Anorexia vergt enorm veel van een lichaam. Soms zelfs de dood. Met een sterftecijfer van 5 tot 20%, is het zelfs de meest dodelijke mentale ziekte.

Anorexia ontwikkelt zich meestal in de jeugdjaren, als het lichaam nog niet volgroeid is. Hierdoor hebben de botten vaak het eerst te lijden onder deze eetstoornis. De botten worden dun en broos en osteoporose steekt de kop op, maar dodelijk is het niet.

De verzwakking van het hart is dat wel, net zoals nierfalen dodelijk kan zijn. Anorexiapatiënten verliezen zodanig veel gewicht dat ze niet enkel vet verbranden, maar ook spieren. Als uiteindelijk de hartspier afsterft is de toestand kritiek.

Hoe herken je iemand met anorexia?

In de eerste fase van de ziekte zijn er vaak nog geen uiterlijke kenmerken, wel sociale en psychologische.

Anorexiapatiënten voelen zich in het begin vaak trots en superieur omdat ze iets kunnen wat voor velen moeilijk is: afvallen. Later slaat die trots echter om in neerslachtigheid of depressie. Ze eisen perfectie van zichzelf en als ze hierin niet slagen voelt dit als een nederlaag. Een anorexiapatiënt wil er perfect uitzien, maar in de spiegel zien ze steeds weer een dikke versie van zichzelf. Dit kan voor sommigen zo confronterend zijn, dat ze zelfmoordgedachten koesteren.

Verder voelt men voelt zich onbegrepen en men naar zoekt uitvluchten om niemand te moeten zien, zodat het contact met vrienden verminderd en men zich isoleert van de buitenwereld.

Naarmate de ziekte erger wordt, worden de uiterlijke kenmerken zichtbaar:

- zwakheid, flauwvallen
- dunne haren, broze nagels en droge, paarse huid
- menstruatie stopt
- voortdurend koud hebben
- lage bloeddruk en zwakke hartslag
- gezwollen handen en voeten
- dunne haargroei over het lichaam

Anorexia behandelen

Om anorexia te behandelen bestaat er geen medicatie, wel therapie. Indien de ziekte te ver gevorderd is, is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Toch laat je het best niet zover komen en ga je op zoek naar hulp. Hoe eerder de ziekte behandeld wordt, hoe hoger de slaagkansen. Velen van de ernstige gevallen hervallen immers.

Tags , ,