Tag

Wat is dyslexie?

Vandaag de dag is dyslexie is geen onbekend begrip meer. Naast lees- en schrijfproblemen ondervinden kinderen moeilijkheden thuis en in de klas. Dyslectische kinderen hebben moeite om de associatie te maken tussen het gesproken woord en de geschreven vorm en falen vaak bij het verwerken van klanken. De diagnose van een taalstoornis impliceert niet dat een kind minder begaafd zou zijn. Integendeel, dyslexie komt grotendeels voor bij normale tot hoogbegaafde personen.

Veel voorkomende gevolgen van een leesprobleem zijn een gebrek aan motivatie, memoriseren van instructies, impulsief gedrag en bijkomende emotionele problemen. Een vroege diagnose is bijgevolg erg belangrijk.

Hoe herkennen we dyslexie?

de dag waar op dit zou plaats vinden zou ik moeten weten, dit zou liefts voor 13 mei moeten gebeurt zijn (voorbeeld van 18-jarige met dyslexie)

Ouders en leerkrachten zijn diegenen die een vermoeden van dyslexie als eerste zullen herkennen en erkennen. Voor kinderen is een vroege diagnose erg belangrijk.

Leerlingen raken gefrustreerd wanneer ze harder leren dan hun leeftijdsgenootjes zonder resultaat te boeken. Ze voelen zich dom ondanks het feit dat ze in werkelijkheid even intelligent zijn als iemand zonder dyslexie. Vanaf men een vermoeden heeft van dyslexie kan men aan een uitgebreide test beginnen. Deskundigen evalueren intelligentieniveau, lees- en schrijfvaardigheid en taalverwervingsproces om zo tot een juiste diagnose te komen.

Wat kunnen we eraan doen?

Wanneer de diagnose is gesteld zorgt dat vaak voor grote opluchting bij leerlingen. Vanaf het moment dat men weet wat er aan de hand is kunnen leerkrachten en ouders immers rekening houden met de moeilijkheden die dyslexie veroorzaakt. Door simpele afspraken kunnen een hoop frustraties bespaard blijven. Een kind kan bijvoorbeeld meer tijd krijgen om een oefening te maken zodat het niet uitgeput naar de speelplaats gaat maar ook kan ontspannen en sociale contacten leggen.

In de klas kan men rekening houden met de leerling door de last te verlichten. Leerlingen maken bijvoorbeeld maar een deel van de oefening. Ook is het efficiënter om van een auditief dictee een visueel dictee te maken, leerlingen schrijven het dictee over in plaats van het op te schrijven terwijl het wordt voorgelezen. Ten slotte kan het een helpen hen op de computer te laten werken zodat ze duidelijker kunnen lezen wat ze schrijven.

Ouders kunnen op hun beurt informeren naar de lees- en studiemethodes die in de klas worden gebruikt. Op die manier kunnen ze hun zoon of dochter helpen huiswerk te maken op dezelfde wijze als op school wordt gedaan.

Dyslexie is een leerstoornis waar je je hele leven mee zal kampen, maar een snelle diagnose en de juiste aanpak kunnen er wel voor zorgen dat de lastige gevolgen afnemen.

Tags ,

Dyslexie: vervelend maar niet onoverkomelijk

Steeds meer en meer kinderen kampen tegenwoordig met dyslexie. Dyslexie is een  leesziekte, om het zo te stellen. Wanneer je aan dyslexie lijdt, is het erg moeilijk om te lezen.

Dyslexie is een neurologische stoornis waarbij je als patiënt moeite hebt met schrijven en met lezen.  Vroeger dacht men dat dyslexie slechts een hapering was die na verloop van tijd wel over zou gaan, maar tegenwoordig weet men wel beter. Dyslexie is een ziekte waar je altijd last van zal blijven hebben, al is het zeker zo dat (mits een goede aanpak) de ziekte verminderd kan worden.

Wat zijn dan de oorzaken van dyslexie?

Tegenwoordig weten we dat de oorzaken van dyslexie voor een deel erfelijk bepaald zijn.  Maar het zijn niet alleen de erfelijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat een kind dyslectisch is, ook de omgeving tijdens de opvoeding speelt een grote rol.

De chromosomen die ervoor zorgen dat een ziekte als dyslexie erfelijk is, zorgen er namelijk ook voor dat het kind sneller last kan krijgen van andere aandoeningen zoals astma of allergie. Vroeger namen de artsen aan dat het kind zo verzwakt was door de astma of allergie, dat het daarom niet goed kon lezen.

Een mogelijke oorzaak: stress tijdens de zwangerschap

Een andere mogelijke oorzaak die dyslexie kan veroorzaken, is dat de moeder van het kind veel stress had tijdens de vijfde en zesde maand van de zwangerschap. Door deze stress konden de beide hersenhelften van het kind zich niet goed genoeg ontwikkelen. Doordat er geen symmetrie bestaat tussen deze twee hersenhelften, en daardoor kan de doorgang van de prikkels belemmerd worden.

Niet alleen aangeboren factoren

Dyslexie heeft niet alleen te maken met aangeboren factoren, ook de omgeving waarin het kind opgroeit, speelt een rol. Wanneer het kind het ‘alfabetisch principe’ niet doorheeft, is er sprake van dyslexie: het kind heeft niet door dat je klanken aan elkaar kan plakken tot woorden, letters tot woorden. Daarom heeft het altijd veel moeite om te lezen en te schrijven, het kind moet iedere keer opnieuw de woordjes analyseren terwijl dit bij kinderen die niet dyslectisch zijn, automatisch gebeurt. Als een kind te weinig stimulans krijgt van huis uit door middel van bijvoorbeeld taalspelletjes, is er een grote kans op dyslexie.

Zijn er oplossingen?

Er zijn oplossingen voor dyslexie: je kan naar een logopedist gaan die je stap voor stap zal helpen om de dyslexie aan te pakken. De aandoening zal nooit helemaal weggaan, maar verminderen kan het zeker.

Tags , ,