Tag

Dwarslaesie, ernstige verlamming

Bij dwarslaesie denken veel mensen meteen aan een verlamming van een bepaald lichaamsdeel. Een dwarslaesie ontstaat doordat het ruggenmerg een beschadiging heeft opgelopen in een verkeersongeluk, een sportongeluk en zelfs bij het verrichten van huishoudelijke taken. ‘Laesie’ betekent dan ook beschadiging.

Het ruggenmerg

In het ruggenmerg bevinden zich miljarden zenuwbanen door elkaar en vertakkingen links en rechts ervan die nodig zijn als verlengstuk van het ruggenmerg. Het gevoel en de beweging in het lichaam wordt mogelijk gemaakt door het ruggenmerg. Dit geeft signalen door naar de hersenen en de hersenen geef ook signalen door aan het ruggenmerg.

Functieverlies

Mensen die aan dwarslaesie lijden worden vaak in verband gebracht met rolstoelgebruikers. Maar dwarslaesie betekent niet meteen dat je niet meer kan lopen. In het lichaam kunnen er ook andere functies worden verstoord. Het is belangrijk om te weten waar de beschadiging van een dwarslaesie heeft plaatsgevonden in het lichaam. Deze beschadiging bepaalt waar er zich in het lichaam functieverlies heeft voorgedaan. Bij de aard van de beschadiging zijn er 2 zaken mogelijk. Men kan nagaan of er volledig functieverlies is of dat er slechts gedeeltelijk functieverlies is.

Spinale shockfase

De spinale shockfase ontstaat vlak na het ontstaan van een dwarslaesie. Hierbij reageert het lichaam zich af op de voorbije gebeurtenissen. Functies kunnen voor een onbepaalde tijd uitvallen en hierna weer volledig in werking treden. Het kan ook zijn dat het overblijvende functieverlies voor altijd is. Tijdens de dwarleasie kan je last hebben van vrijblijvende problemen zoals infecties van de urinewegen, nierstenen en spierspasmen. Toch is er op medisch vlak genoeg medicatie ontwikkeld om de meeste pijn uit te sluiten.

Revalideren en sporten

Het is belangrijk voor mensen die aan dwarslaesie lijden dat ze op de gepaste wijze revalideren en dat ze genoeg sporten. Er wordt gewerkt aan een goede zithouding. Ook aan de spieren wordt gewerkt om ze zo soepel mogelijk te houden. Zodra deze spieren in optimale vorm verkeren kan er gewerkt worden aan de activiteiten die, voor normale mensen, erg normaal lijken maar plots zeer moeilijk worden. Zoals zichzelf aankleden en wassen. Het is ook belangrijk dat je psychisch leert omgaan met je handicap en dat de bevoegde personen ervoor zorgen dan je jezelf weer volledig in de samenleving kan nestelen en zelf je eigen weg kan bepalen als je in een rolstoel zit.

Tags , ,

Wat is dwarslaesie?

Dwarslaesie is een aandoening waarbij er door een operatie of een trauma schade opgelopen is aan de ruggengraat. De ruggengraat is een zeer belangrijk deel van het lichaam. Het stuurt informatie van de hersenen door naar de zenuwen, waardoor informatie terecht komt in de lichaamsdelen. Schade aan de ruggengraat zorgt er dus voor dat er enkele belangrijke functies wegvallen.

Deze aandoening komt het meest voor bij jongemannen. Dat komt doordat zij vaak roekeloos gedrag vertonen. In feite kan iedereen, van elke leeftijd en etniciteit, schade oplopen aan de ruggengraat.

Wat is de oorzaak van de schade aan de ruggengraat?

De schade aan de ruggengraat kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ongelukken:

- Een auto-ongeluk
- Een ongeluk bij het duiken
- Het slecht neerkomen bij een val
- Een ongeval bij het sporten
- Een ongeval thuis, tijdens het huishouden

Verder kan de schade ook veroorzaakt worden door een tumor of bloedklonter in de ruggengraat.

Welke functies kan je verliezen?

Afhankelijk van de plaats in de ruggengraat waar het probleem zich voortdoet, zullen enkele functies wegvallen:

- Bij een breuk in het bovenste deel van de nek zal de patiënt het moeilijker hebben met ademhalen. Mogelijk moet hij ademhalen met de hulp van speciale apparatuur.
- Bij een breuk in het onderste deel van de nek kan je de armen probleemloos bewegen, maar zal het moeilijker zijn de vingers te bewegen. Schrijven, rijden met de auto en werken zal je dus moeten doen met speciale hulpmiddeltjes.
- Bij een probleem in de onderrug zal het gevoel vanaf de heupen wegvallen. Patiënten zitten in dat geval in een rolstoel. Ze moeten hun auto, huis, badkamer, en andere , aanpassen, maar kunnen wel zo goed als onafhankelijk leven.

Er zijn veel gradaties van functieverlies. Dit is niet steeds afhankelijk van de ernst van de breuk of problemen in de ruggengraat. Met de juiste toestellen kunnen deze mensen een volwaardig leven leiden. Ook een aantal aanpassingen in het openbare leven zorgt ervoor dat ze ook daar kunnen functioneren. Publieke gebouwen, winkels, theaters, restaurants en het openbaar vervoer zou een aantal aanpassingen moeten ondergaan zodat ook deze mensen daar probleemloos zich kunnen verplaatsen.

Mogelijke bijkomende problemen

Mensen met een probleem aan de ruggengraat hebben vaak ook deze bijkomende problemen:

- Een infectie aan de urineleider
- Nierstenen
- Spasmen van de spieren
- Doorligwonden
- Snelle temperatuursschommelingen
- Autonome hyperreflectie of dysreflectie. Die aandoening wordt veroorzaakt door een opgezwollen blaas, darm of doorligwonden. Het wordt gekenmerkt door koorts, een hoge bloeddruk, een tragere polsslag en flauwvallen.

Tags ,