Tag

Difterie, wat is dat?

Difterie is een zeer ernstige ziekte die soms de dood als gevolg kan hebben. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus, namelijk Corynebacterium diphtheriae, en is een acute en zeer besmettelijke infectieziekte. Vooral kinderen onder de vijf jaar zijn zeer kwetsbaar voor het virus.

Gelukkig is het in de meeste welvarende landen verplicht om baby’s in te laten enten tegen deze ziekte en lukt het daarom in de Westerse landen erg goed om deze ziekte in de kiem te smoren. In arme landen daarentegen komt de ziekte nog erg frequent voor.

Wat zijn de oorzaken van difterie?

Vaak is er een besmetting met difterie via wondjes, sneetjes en zelfs via de luchtwegen. Ook iemand die nog niet met difterie besmet lijkt (maar de bacterie wel in zich draagt), kan iemand anders besmetten. Meestal vindt de besmetting plaats door het inademen van de bacterie of lichamelijk contact ermee.

Wat zijn de symptomen van difterie?

Het virus dat difterie veroorzaakt, Corynebacterium diphtheriae, heeft een incubatieperiode van een drietal dagen. Dat wil zeggen dat de symptomen pas duidelijk worden een aantal dagen na besmetting met het virus.

Symptomen van difterie

- hoofdpijn
- misselijkheid
- lage koorts
- bloederige of waterige afscheiding uit de neus (als de neus aangetast is)
- irritatie van de neus (als de neus aangetast is)
- korstvorming bij de neusgaten (als de neus aangetast is)
- lichte keelpijn (als de keel aangetast is)
- blafhoest (als de keel aangetast is)
- pijnlijk gevoel bij het slikken (als de keel aangetast is)
- heesheid (als de keel aangetast is)
- piepende ademhaling (als de keel aangetast is)
- heesheid (als de keel aangetast is)
- moeizame ademhaling (als de keel aangetast is)
- tijdelijk stoppen van ademen (ademstilstand) (als de keel aangetast is)

Wanneer difterie de diagnose is, moet de patiënt direct in het ziekenhuis opgenomen worden. Er zal dan ook onmiddellijk een tegengif ingespoten worden. Soms treden allergische reacties op door dit tegengif en kan de patiënt daardoor in shock geraken.

Probeer contact met mensen die difterie hebben te vermijden, en vraag indien nodig aan de huisarts om het vaccin nog een keer te krijgen. Ook als je naar een land gaat waar difterie nog voorkomt, kan je je best nog eens laten vaccineren.

Tags , ,