Tag

Ziekte van Crohn, levenslange darmziekte

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het darmkanaal. De oorzaak van de ziekte is tot nu toe onbekend.

In meer dan de helft van de gevallen treft de ziekte alleen het darmkanaal. Een derde van de patiënten heeft zelfs alleen in de dunne darm last van ontstekingen. Een derde van de patiënten heeft alleen last van de dunne darm, 20% heeft  enkel problemen met de dikke darm.

Omschrijving en oorzaak

De precieze oorzaak van de ziekte van Crohn is op dit moment nog niet gekend. In het lichaam wordt de ziekte veroorzaakt door een abnormale reactie van het immuunsysteem op het lichaam.

De ziekte komt voor de eerste keer voor op jonge leeftijd. Roken is een van de factoren die de ziekte kan verergeren. Ook stress zou een rol spelen bij het uitlokken van aanvallen van de ziekte.

Symptomen

Doordat de ziekte op verschillende plaatsen in het lichaam kan voorkomen, verschillen de symptomen steeds. Klachten die op de ziekte kunnen wijzen zijn: diarree, buikpijn, pijn rond de navel, vermoeidheid, lusteloosheid, koorts en gewichtsverlies. Rond de anus kan de huid geïrriteerd raken en kunnen er pijnlijke zweren en blaren optreden.

Behandeling

De symptomen van de ziekte kunnen behandeld worden. Ontstekingsremmers en antibiotica worden vaak voorgeschreven om ontstekingen te laten verdwijnen. Medicijnen worden bijna altijd oraal en intraveneus toegediend.

Om het zieke gedeelte van de darm te verwijderen, kan bij zware gevallen van Crohn een operatie noodzakelijk zijn. Als de medicatie niet meer of niet voldoende werkt, gaat men vaak over tot een operatie. De operatie zal de ziekte niet genezen maar wel het ontstekingsprobleem oplossen.

Hoewel de ziekte niet volledig te genezen is, kan je er perfect mee leven zonder jezelf beperkingen op te leggen.

Tags , , ,

Een spastische darm, wat doe je eraan?

Het  irritable bowel syndrome (IBS) of prikkelbare-darmsyndroom (PDS), ook wel eens spastische darm genoemd, is een aandoening waaraan wereldwijd miljoenen mensen lijden. Er is nog geen verklaring gevonden voor de klachten.

Het prikkelbare-darmsyndroom is een vervelende maar vrij onschuldige aandoening van het maag-darmstelsel. De spieren in de darmwand maken continu een ritmische beweging. Ze vernauwen en ontspannen zich terug. Daardoor zal de inhoud van de darm naar onder glijden. Dat proces is de peristaltiek. Bij mensen met irritable bowel syndrome is de peristaltiek sterker en frequenter.

10 à 20% van de mensen heeft een spastische darm. Veel mensen weten niet dat ze de aandoening hebben en gaan er nooit mee naar de dokter. Bij vrouwen komt het prikkelbare-darmsyndroom twee keer zo vaak voor als bij mannen. Bij mensen tussen 20 en 30 jaar is de aandoening het hevigst

Symptomen

De belangrijkste symptomen van IBS zijn:
- Herhaaldelijke buikpijn
- Constipatie
- Diarree & wisselend ontlastingspatroon
- Opgezwollen gevoel
- Winderigheid
- Hoofdpijn

Andere mogelijke symptomen:

- Boeren
- Slechte adem
- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Gevoel dat je na een bezoek aan het toilet nog niet helemaal klaar bent
- Klachten bij het plassen

Oorzaak

De precieze oorzaak van een spastische darm is onbekend. Stress, angst en depressie worden wel genoemd als mogelijke oorzaken. In sommige gevallen ontstaan de klachten pas na een ernstige darminfectie.  Soms is er sprake van een overgevoeligheid voor voedsel.

Behandeling

Het prikkelbare-darmsyndroom is vrij onschuldig. Een bezoek aan de huisarts zal in de meeste gevallen niet nodig zijn. Als je zelf ernstige lichamelijke klachten ondervindt, zoals blijvende buikpijn of diarree, bloed bij de ontlasting, koorts,… kun je best een bezoekje brengen aan de dokter.

Er  bestaat nog geen behandeling. Een gezond dieet met vers fruit en groenten is een aanrader. Vermijd pikant en vet eten, alcohol, thee en koffie en groenten die winderigheid veroorzaken.

Bepaalde medicijnen kunnen de symptomen verzachten: laxeermiddelen, anti-diarreemiddelen, bulkvormers, enz. Toch wordt het gebruik van medicijnen in de meeste gevallen afgeraden.

Tags , , ,

Wat is chronische darmontsteking (IBD)?

Inflammatory Bowel Disease is de Engelse verzamelnaam voor alle chronische ontstekingen aan de darmen. In het Nederlands verwijst men naar de ziekte als chronische inflammatoire darmziekten. Over het algemeen wordt IBD verdeeld in twee groepen: de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij het laatste ontsteekt de dikke darm en ontstaan er ook chronische zweren. Mensen die lijden aan deze ziekte hebben vaak last van diarree die gepaard gaat met bloed.

De Ziekte van Crohn is de meest bekende chronische darmziekte. Deze ziekte tast de slijmvliezen van het maag-darmkanaal aan. Naast de dikke of de dunne darm kan ook de mond, de maag of de anus aangetast worden.

Beide ziektes zijn chronisch omdat je ze vaak je hele leven hebt. Dat wil echter niet zeggen dat je er voortdurend last van hebt. In sommige gevallen kun je zelfs jarenlang geen symptomen waarnemen totdat ze plots opduiken. Daarna kunnen ze ook weer weggaan. Dokters kunnen niet voorspellen wanneer je last krijgt van de symptomen en wanneer en waarom ze weer verdwijnen.

Oorzaken

Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de oorzaken van IBD hebben wetenschappers nog altijd geen wetenschappelijke verklaring gevonden. Zo zou roken negatief zijn en zou erfelijkheid een belangrijke factor spelen. Mensen die lijden aan IBD hebben over het algemeen problemen met hun immuunsysteem.

Maar het is nog niet bewezen dat dat een oorzaak voor chronische darmziektes zou zijn. Als we de dokters mogen geloven liggen stress en bepaalde diëten wel aan de basis van IBD. Om te bepalen of je lijdt aan IBD is je medische geschiedenis van belang en moet je bepaalde tests ondergaan.

In principe kan de ziekte iedereen, elke bevolkingsgroep en beide geslachten, treffen.

Mogelijke symptomen zijn:

- diarree
- maag- en darmpijn
- rectale bloeding
- koorts
- vermoeidheid
- gewrichtspijn
- gewichtsverlies

Hoe wordt IBD behandeld?

Een chirurgische ingreep kan eventueel een oplossing bieden voor colitis ulcerosa. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg de dikke darm en het rectum. Via een incisie in de lage buikholte bevestigt de arts dan een stoma. Hierin wordt de ontlasting dan opgevangen. De Ziekte van Crohn daarentegen kan niet genezen worden door een operatie. Vaak merken chirurgen dat het deel naast het weggenomen deel begint te ontsteken. Toch kiezen sommigen om verschillende redenen ervoor om een deel van hun darm operatief te laten verwijderen.

Tot nu toe heeft men nog geen medicijn gevonden tegen de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Wel bestaat er verschillende medicijnen die de ziekte onder controle kunnen houden en die de pijn verlichten.

Tags , , , , , ,

Meer weten over de Ziekte van Crohn?

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darmen en het spijsverteringsstelsel. Dat wil zeggen dat de patiënt regelmatig last heeft van ontstekingen in de darmen, maag of keel.

Omschrijving en oorzaak

In de meeste gevallen, ongeveer zo’n 50%, treft de ziekte enkel het darmkanaal, en dan vooral de overgang van de dunne naar de dikke darm. Bij een derde van de patiënten is het enkel de dunne darm die regelmatig last heeft van ontstekingen. De overige 20% heeft enkel last van de dikke darm.

De exacte oorzaak van de ziekte van Crohn is momenteel nog niet volledig achterhaald. De ziekte in het lichaam wordt veroorzaakt door een abnormale reactie van het immuunsysteem op de spijsvertering. De reden waarom dit gebeurt, is niet duidelijk. Het kan genetisch bepaald zijn of externe factoren als oorzaak hebben.

De ziekte komt het meeste voor bij mensen tussen de 15 en 35 jaar. De infecties worden veroorzaakt door bacteriën en virussen. Maar er is geen verband aangetoond met de Ziekte van Crohn. De ziekte komt wel vaak voor binnen dezelfde familie. Het is ook aangetoond dat roken de ziekte verergert.

Symptomen en diagnose

Doordat de ziekte op verschillende plaatsen in het lichaam kan voorkomen, zijn de symptomen altijd anders. De eerste aanwijzingen van deze ziekte zijn: buikpijn, diarree, pijn rond de navel, lusteloosheid, vermoeidheid, koorts en gewichtsverlies. Door de ziekte kan de huid rond de anus geïrriteerd raken. Er kunnen pijnlijke zweren en barsten in de huid rond de anus komen.

Op dit moment is er nog geen eenduidige test waarmee de diagnose van de ziekte gesteld kan worden. De ziekte wordt waargenomen doordat verschillende ontstekingen en symptomen regelmatig de kop op steken. De stappen die doorgaans gemaakt worden, zijn: röntgenfoto’s maken, een CT-scan en een onderzoek van de darmen en buik.

Behandeling

De behandeling van de ziekte bestaat uit het genezen van de symptomen wanneer deze zich voordoen. Vaak worden ontstekingsremmers en antibiotica voorgeschreven om de ontstekingen te laten verdwijnen. De medicatie wordt bijna altijd oraal en intraveneus toegediend.

Bij zwaardere gevallen kan een operatie nodig zijn om het zieke gedeelte van de darm te verwijderen. Men gaat meestal wel pas over tot opereren indien de medicatie niet meer, of gewoon niet werkt. De operatie zal, net zoals de medicatie, geen genezing voor de ziekte bieden, maar wel de oplossing voor het ontstekingsprobleem.

Hoewel de ziekte niet volledig te genezen is, hoeft dit geen weerslag te hebben op het dagelijkse leven. Mensen met de ziekte hebben nagenoeg geen beperkingen. Ook niet op het gebied van eetgewoonten.

Tags , ,

Wat is appendicitis?

Veel mensen kampen met appendicitis of blindedarmontsteking. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn de meest voorkomende klachten? En hoe is het te behandelen?

Appendicitis

Appendicitis is de ontsteking (-itis) van de blinde darm (appendix). De blinde darm is het wormvormige aanhangsel van de dunne darm. Eigenlijk heeft dit aanhangsel geen enkele functie voor het menselijk lichaam. Toch heeft men er meestal geen last van. Zolang het niet ontstoken raakt natuurlijk. Bij een appendicitis is dit het geval. De appendix is geprikkeld en gezwollen, met een branderig gevoel tot gevolg.

Symptomen

Hoewel de symptomen sterk verschillen kampen mensen met een appendicitis vaak met (hevige) buikpijn, misselijkheid, braken, koorts en diarree. Het is belangrijk een appendicitis vroegtijdig op te sporen. Een acute appendicitis kan namelijk geperforeerd worden, openbarsten, en dat loopt soms (in 5% van de gevallen) fataal af.

Oorzaken

De oorzaken van appendicitis zijn onduidelijk. De appendix kan ontsteken zonder enige aanleiding of oorzaak. Het treft dan ook alle leeftijden, hoewel het meest voorkomt bij adolescenten.

Diagnose

Er bestaan geen specifieke tests om na te gaan of iemand aan appendicitis lijdt. Toch zijn er verscheidene methoden om een ontsteking van de appendix te constateren. Een vaak gebruikte methode is een bloedtest. Het bestuderen van de witte bloedcellen maakt duidelijk of er al dan niet sprake is van een ontsteking. Hierbij doet men ook vaak een urinetest om andere oorzaken van ontstekingen (zoals bijvoorbeeld zwangerschap of blaasontsteking) uit te sluiten. Daarnaast neemt men vaak een echografie. Hiermee kan men zeer gericht de pijnlijke plaats onderzoeken. Indien ook de echografie geen uitsluitsel geeft, is een CT-scan aangewezen.

Behandeling

Een appendicitis kan enkel operatief verwijderd worden. Dit doet men zo snel mogelijk na het opduiken van de eerste symptomen om te vermijden dat de appendix geperforeerd wordt en de inhoud ervan in de buikholte terecht komt.

Afhankelijk van de ernst van de ontsteking zal de chirurg een klassieke operatie dan wel laparoscopische chirurgie uitvoeren. Bij laparoscopische chirurgie gebruikt men een kleine camera die men via de maag inbrengt. Na enkele dagen mag men normaal gezien het ziekenhuis verlaten. Het herstel duurt vervolgens hoogstens enkele weken en is blijvend.

Tags , , ,

Wat is een blindedarmontsteking?

Gemiddeld krijgt 1 op 15 mensen in zijn leven blindedarmontsteking of appendicitis. Dat is een ontsteking van de blinde darm, die meestal acuut optreedt. De patiënt heeft last van hevige pijnen in zijn onderbuik.

De blinde darm bevindt zich op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Een blindedarmontsteking kan verschillende oorzaken hebben, zoals de indikking van de ontlasting, ontstekingen in de darm en worminfecties van de darm.

Symptomen

De stekende pijn in de onderbuik begint meestal in de buurt van de navel, maar zakt na een tijd naar de rechteronderbuik. De patiënt voelt zich misselijk, moet overgeven en heeft een verminderde eetlust. Soms gaat de blindedarmontsteking gepaard met koorts. Soms kan de blindedarmontsteking zich verder ontwikkelen tot een buikvliesontsteking.

Diagnose en behandeling

Als de huisarts een blindedarmontsteking vermoedt, zal hij de patiënt doorverwijzen naar het ziekenhuis. Meestal besluit de arts over te gaan tot de verwijdering van de blindedarm door middel van een operatie (appendectomie). Dat gebeurt via een kleine snee rechts in de onderbuik of een kijkoperatie (laparoscopie). Via een camera kan de chirurg zijn handelingen volgen en de operatie uitvoeren.

Als er sprake is van een buikvliesontsteking in de onderbuik en het onduidelijk is of dit het gevolg is van een appendicitis, kan de chirurg kiezen voor een operatie door een snee in het midden van de onderbuik. Zo kan hij eventueel ook andere oorzaken opsporen en behandelen.

Doorgaans kan de patiënt na 24 uur tot 5 dagen het ziekenhuis verlaten.

Tags , , ,

Wat is het prikkelbare darmsyndroom?

Een spastische darm, ook wel irritable bowel syndrome (IBS) of prikkelbare darmsyndroom genoemd, is een aandoening waaraan wereldwijd miljoenen mensen lijden. De oorzaak is tot nog toe onbekend.

Het irritable bowel syndrome is een aandoening van het maag-darmstelsel. De spieren in de darmwand maken een ritmische beweging (vernauwen en ontspannen), waardoor de inhoud van de darmen naar onder glijdt. Dit proces noemen we peristaltiek. Bij mensen met een spastische darm is de peristaltiek sterker en frequenter.

Ongeveer een op vijf mensen heeft last van een spastische darm. Maar er zijn vermoedens dat het echte aantal nog veel hoger ligt, omdat de meeste mensen niet weten dat ze de aandoening hebben en dus geen medische hulp zoeken. Bij vrouwen komt het prikkelbare darmsyndroom twee keer zo vaak voor als bij mannen. Vooral mensen tussen 20 en 30 jaar ondervinden er last van.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van IBS zijn:

 • Herhaaldelijke buikpijn
 • Diarree & wisselend ontlastingspatroon
 • Constipatie
 • Opgezwollen gevoel
 • Hoofdpijn
 • Winderigheid

Andere symptomen die ook vaak voorkomen:

 • Boeren
 • Slechte adem
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Gevoel dat er na een bezoek aan het toilet nog iets achtergebleven is
 • Klachten bij het plassen

Oorzaak

De precieze oorzaak van een spastische darm is onbekend. Volgens onderzoeken zou stress en angst een grote rol spelen in het ontwikkelen. Meer dan 60% van de IBS-patiënten vertoont tekenen van stress, angst of depressie.

Volgens andere studies zou het lichaam van de patiënten met een spastische darm niet op de juiste manier gebruik maken van serotonine, de neurotransmitter die de samentrekkingen van de spieren stuurt.

In bepaalde gevallen ontstaan de klachten na een ernstige darminfectie. Er kan ook een verband zijn met overgevoeligheid voor bepaald voedsel (zuivelproducten, …).

Behandeling

Een spastische darm is vaak vrij onschuldig, je hoeft er dus niet mee naar de huisarts te gaan. Als je zelf ernstige lichamelijke klachten ondervindt, zoals blijvende diarree of buikpijn, bloed bij de ontlasting, koorts,… kun je best een bezoekje brengen aan de dokter.

Er is geen specifieke behandeling, maar een gezond dieet met vers fruit en groenten is een goed idee. Vermijd pikant en vet eten, groenten die winderigheid veroorzaken, (bijvoorbeeld bonen), alcohol, thee en koffie.

Bepaalde medicijnen kunnen de symptomen verzachten: spasmolitica vertragen de peristaltiek en verhelpen dus diarree en pijn, laxeermiddelen verhelpen constipatie.

Tags , , ,

Wat is de Ziekte van Crohn?

De Ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darmen, die al enige jaren wereldwijd aan een opmars bezig is. De oorzaak van de ziekte is onbekend. De meeste patiënten ontwikkelen Crohn voor hun 30ste.

Oorzaken

De precieze oorzaak van de ziekte is onbekend, maar de laatste jaren spitst het onderzoek ernaar zich vooral toe op myxobacteria (glijdende bacteriën). Die bacteriën kunnen veranderingen in de darmwand veroorzaken wat uiteindelijk leidt tot inflammatoire darmziekten.

Wel is geweten dat ongeveer 20% van de mensen die aan de Ziekte van Crohn lijdt een of meerdere familieleden hebben met een inflammatoire darmziekte.

Stress speelt ook een rol en kan later opstoten van de ziekte uitlokken.

De Ziekte van Crohn komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Symptomen

De symptomen van de ziekte zijn vaak vaag en moeilijk te benoemen. Meestal gaat het om maag- en darmklachten:

 • Chronische diarree
 • Gebrek aan eetlust
 • Koorts
 • Buikkrampen
 • Misselijkheid
 • Gewichtsverlies
 • Kinderen met de ziekte worden vaak geremd in hun groei

Patiënten kunnen voorts ook last hebben van darmobstructie, abcessen en bloedingen in het maag-darmstelsel.

Fistels zijn zweertjes tussen naburige darmgedeelten of op omringende organen, waaronder de blaas, de anus, de vagina en de huid, waar ze infecties veroorzaken. Andere zijeffecten van de ziekte zijn oogontsteking, galstenen en artritis.

De symptomen die gepaard gaan met de Ziekte van Crohn komen en gaan. Soms kan een patiënt zich maanden goed voelen om dan plots een opstoot van de ziekte te krijgen.

Behandeling

De ziekte van Crohn kan vastgesteld worden door middel van een colonoscopie of coloscopie, een endoscopie van de dikke darm. Er is geen specifieke behandeling voor de Ziekte van Crohn, maar patiënten kunnen tijdens een van de opstoten verschillende medicijnen nemen om de symptomen als kramp en diarree te verlichten. Patiënten met abcessen en infecties krijgen meestal antibiotica voorgeschreven. Andere medicijnen die wel eens gebruikt worden, zijn aminosalicylaten, immunosuppresiva of corticosteroïden.

Op een bepaald moment zullen heel wat Crohnpatiënten een operatie moeten ondergaan. Tijdens zo’n operatie wordt het ontstoken darmdeel verwijderd. In het merendeel van de gevallen keert de ziekte daarna terug in een ander deel van de darmen.

Er wordt vaak gedacht dat je als je aan de Ziekte van Crohn lijdt, een speciaal dieet moet volgen. Dat kopt niet. De patiënt kan best zelf zijn voedingspatroon bepalen in functie van de voedingsmiddelen die last veroorzaken.

Rokers met de Ziekte van Crohn kunnen beter stoppen met roken. Stoppen met roken vermindert de opstoten van de ziekte met 40%.

Tags , ,