Tag

Wat is cytomegalie?

Cytomegalie is een infectieziekte veroorzaakt door het cytomegalovirus (CMV). Het overgrote deel van de infecties verlopen zonder symptomen; de meeste mensen komen ooit in aanraking met het cytomegalovirus zonder ernstige gevolgen te ondervinden. Wie eenmaal met het cytomegalovirus is geïnfecteerd, kan zijn/haar leven lang anderen besmetten zonder er zelf last van te hebben.

De ziekte komt vooral voor in minder ontwikkelde landen en bij mensen die leven in slechte sociaal-economische omstandigheden.

Oorzaken

Besmetting treedt op via intensief contact (speeksel, urine, sperma, cervixslijm, moedermelk en bloed). Bij volwassenen zijn seksueel verkeer en orgaantransplantatie de hoofdoorzaken van besmetting, terwijl ze zelden te wijten is aan transfusie van bloed en bloedproducten. Baby’s kunnen de besmetting oplopen als zij de vagina en de baarmoederhals passeren of door het drinken van besmette moedermelk. Cytomegalie kan zich op latere leeftijd alleen verspreiden door nauw contact met de lichaamsvloeistoffen van iemand met cytomegalie.

Symptomen

De meeste infecties verlopen asymptomatisch. Enkele symptomen zijn:

- Koorts zonder duidelijke oorzaak, keelontsteking, hoesten, misselijkheid, diarree, hoofdpijn, vergrote lymfeklieren en een vergrote milt.
- CMV-infectie kan zich ook uiten als een soort klierkoortssyndroom : langdurige koorts en vermoeidheid. Soms gepaard hiermee CMV pneumonie, hepatitis met leverstoornissen, gastritis, colitis en retinitis
- Infecties bij patiënten met onderdrukte immuniteit zijn dikwijls heel ernstig en uiten zich door hoge koorts met aantasting van verschillende organen.

Behandeling

Cytomegalie is een ziekte die vanzelf overgaat bij mensen die een goed immuunsysteem hebben. In dat geval is geen speciale behandeling vereist. Baby’s en peuters, mensen met een donororgaan, patiënten die onder behandeling zijn voor kanker, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd en al diegenen met een verzwakt immuunsysteem, hebben daarentegen antivirale therapie nodig.

Preventie

Goede handhygiëne is heel belangrijk.

Zwangere vrouwen die intensief contact met kinderen hebben zoals in kinderdagverblijven, kleuter- en basisonderwijs, moeten extra opletten en de handen goed wassen na elk contact met kinderen en na het hanteren van mogelijk direct besmette materialen zoals urine (luiers) of speeksel (speelgoed) en bloed.
Het beroep van kleuterleidster en kinderverzorgster wordt meer geassocieerd met CMV-seropositiviteit.

Men moet zich ervan bewust blijven dat elke seronegatieve zwangere vrouw thuis ook besmet kan worden bij de verzorging van haar eigen jonge kinderen die eventueel door leeftijdsgenootjes werden besmet.

Er bestaat vooralsnog geen vaccin tegen cytomegalie.

Tags ,

Wat is het cytomegalovirus?

De term virus kennen we wel. Maar heb je ooit al eens van het cytomegalovirus gehoord? Vragen over wat het met je lichaam doet, of je het virus kan ontlopen en of er een behandeling bestaat worden hieronder voor je beantwoord.

Welk soort virus is het cytomegalovirus?

Het cytomegalovirus (CVM) is een virus uit de groep van herpesvirussen. Het kan zelfs bij gezonde personen een infectie teweegbrengen zonder dat er ziekteverschijnselen zijn. We maken een onderscheid tussen een drietal syndromen:

- Bij de eerste soort lijd je aan een infectie zonder dat je ziekteverschijnselen hebt, en zonder dat je het dus zelf weet. Uiteindelijk kan die infectie erger worden zodat je koorts, hepatosplenomegalie (vergrote milt en lever), mentale en/of motorische achteruitgang hebt met soms de dood tot gevolg.

- Een tweede soort is de acute CVM-infectie. Een infectie die lijkt op klierkoorts omdat je ongeveer dezelfde symptomen -uitgezonderd keelpijn- krijgt (koorts, een slap gevoel, spier- en gewrichtspijn). Het virus wordt overgedragen door seksueel contact en bloedtransfusies maar kan ook in melk aanwezig zijn. Als je zwanger bent moet je extra oppassen voor dit virus.

- Ten slotte, de derde soort is een CVM-infectie bij immuungecompromitteerde mensen, oftewel bij personen met een verzwakt immuunsysteem (zoals mensen met HIV).

Mogelijke oorzaken en symptomen

De cytomegalovirusinfecties komen wereldwijd voor. Vaak gebeurt het dat mensen boven de 35 besmet zijn met het virus zonder het zelf te weten, simpelweg omdat de ziekte zo mild is. Je kan het virus oplopen door onbeschermd seksueel contact, bloedtransfusies, bij de geboorte of door rechtstreeks contact met anderen.

Zoals al vermeld is het mogelijk dat er geen symptomen zijn of dat ze slechts heel miniem zijn waardoor je niet merkt dat je besmet bent. Anderzijds kan het zijn dat je binnen de veertien dagen hoge koorts en klierkoorts krijgt. Als je een verzwakt afweersysteem hebt kan je last krijgen van symptomen die aan een longontsteking doen denken. Om zeker te weten of je besmet bent kan je een eenvoudige bloedtest laten afnemen.

Kan je behandeld worden?

Je kan antivirale medicatie nemen om de ziekte onder controle te krijgen. Toch is het van belang dat je arts je hierbij op de voet volgt om eventuele nierschade te voorkomen. Verder bestaat er nog andere medicatie om de symptomen te verminderen en complicaties te vermijden. Vraag hierover meer raad aan je arts. Hij zal graag een antwoord geven op al je vragen.

Tags , ,