Tag

Wat is colitis ulcerosa?

Colitis ulcerosa is een ontsteking (-itis) van de dikke darm (colon) met vorming van zweren (ulcerosa).

Samen met de ziekte van Crohn is dit een zogenaamde chronisch inflammatoire darmaandoening.

Verschil met de ziekte van Crohn

Colitis ulcerosa onderscheidt zich van de ziekte van Crohn doordat de ontsteking zich beperkt tot de dikke darm of tot delen ervan, en niet de andere delen van het maag-darmkanaal zoals de slokdarm, de maag of de dunne darm.

Bovendien beperkt de ontsteking zich uitsluitend tot het slijmvlies (mucosa), de meest oppervlakkige laag van de darm en dringt niet door tot de diepere lagen zoals bij ziekte van Crohn.

Oorzaken colitis ulcerosa

Een exacte oorzaak van colitis ulcerosa is onbekend. Wel zijn verschillende factoren bekend die er aan bijdragen.

- Abnormale samenstelling van de bacteriën in de darmen
Factoren die bacteriesamenstelling van de darm kunnen veranderen zijn veel suikers en vetten, antibiotica, chemokuren en overmatige hygiëne. Een abnormale afweerreactie in de slijmvliezen van de darm tegen de bacteriën die zich daar bevinden, ligt aan de basis van de beschadiging van de darm bij CU-patiënten.

- Afwijkingen van de epitheelcellen

- Erfelijkheid
Kinderen van een ouder met CU hebben een 5 maal grotere kans dat zij ook de ziekte zullen krijgen. Zo komt CU in sommige families veel voor en bij gezinsleden vertoont de ziekte vaak hetzelfde beloop. Bovendien komt de ziekte veelvuldig voor bij bepaalde etnische groepen (bijvoorbeeld Ashkenazy Joden).

- Voeding
Er zijn aanwijzingen dat een dieet met veel melkproducten en weinig voedingsvezels een negatief effect kan hebben.

Symptomen colitis ulcerosa

Diarree (vaak met bloed en slijm), buikpijn (soms met hevige krampen), moeite met het ophouden van de ontlasting, koorts, verminderde eetlust en soms gewichtsverlies, vermoeidheid zijn tal van symptomen die kunnen optreden.

In enkele gevallen komen ook klachten buiten de darm voor: ontstoken ogen; pijnlijke, ontstoken gewrichten (met name knieën, ellebogen, enkels en polsen), huidklachten (ontstekingen); ontstekingen van de lever…

Behandeling colitis ulcerosa

Medicijnen om enerzijds de ontsteking af te remmen en anderzijds het ontstaan van nieuwe ontstekingen te onderdrukken. Daarnaast worden vaak medicijnen voorgeschreven om bloedarmoede en diarree tegen te gaan. In sommige gevallen kunnen ook bijwerkingen optreden. Daarom wordt bij langdurig gebruik van geneesmiddelen regelmatig het bloed gecontroleerd.

In sommige gevallen is het nodig een darmoperatie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige vernauwing van de darm of bij het niet reageren op medicijnen. Tijdens de operatie zal men in het algemeen de hele dikke darm weghalen om daarna een verbinding tussen de dunne darm en de anus te maken.

Tags , ,

Wat is chronische darmontsteking (IBD)?

Inflammatory Bowel Disease is de Engelse verzamelnaam voor alle chronische ontstekingen aan de darmen. In het Nederlands verwijst men naar de ziekte als chronische inflammatoire darmziekten. Over het algemeen wordt IBD verdeeld in twee groepen: de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij het laatste ontsteekt de dikke darm en ontstaan er ook chronische zweren. Mensen die lijden aan deze ziekte hebben vaak last van diarree die gepaard gaat met bloed.

De Ziekte van Crohn is de meest bekende chronische darmziekte. Deze ziekte tast de slijmvliezen van het maag-darmkanaal aan. Naast de dikke of de dunne darm kan ook de mond, de maag of de anus aangetast worden.

Beide ziektes zijn chronisch omdat je ze vaak je hele leven hebt. Dat wil echter niet zeggen dat je er voortdurend last van hebt. In sommige gevallen kun je zelfs jarenlang geen symptomen waarnemen totdat ze plots opduiken. Daarna kunnen ze ook weer weggaan. Dokters kunnen niet voorspellen wanneer je last krijgt van de symptomen en wanneer en waarom ze weer verdwijnen.

Oorzaken

Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de oorzaken van IBD hebben wetenschappers nog altijd geen wetenschappelijke verklaring gevonden. Zo zou roken negatief zijn en zou erfelijkheid een belangrijke factor spelen. Mensen die lijden aan IBD hebben over het algemeen problemen met hun immuunsysteem.

Maar het is nog niet bewezen dat dat een oorzaak voor chronische darmziektes zou zijn. Als we de dokters mogen geloven liggen stress en bepaalde diëten wel aan de basis van IBD. Om te bepalen of je lijdt aan IBD is je medische geschiedenis van belang en moet je bepaalde tests ondergaan.

In principe kan de ziekte iedereen, elke bevolkingsgroep en beide geslachten, treffen.

Mogelijke symptomen zijn:

- diarree
- maag- en darmpijn
- rectale bloeding
- koorts
- vermoeidheid
- gewrichtspijn
- gewichtsverlies

Hoe wordt IBD behandeld?

Een chirurgische ingreep kan eventueel een oplossing bieden voor colitis ulcerosa. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg de dikke darm en het rectum. Via een incisie in de lage buikholte bevestigt de arts dan een stoma. Hierin wordt de ontlasting dan opgevangen. De Ziekte van Crohn daarentegen kan niet genezen worden door een operatie. Vaak merken chirurgen dat het deel naast het weggenomen deel begint te ontsteken. Toch kiezen sommigen om verschillende redenen ervoor om een deel van hun darm operatief te laten verwijderen.

Tot nu toe heeft men nog geen medicijn gevonden tegen de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Wel bestaat er verschillende medicijnen die de ziekte onder controle kunnen houden en die de pijn verlichten.

Tags , , , , , ,