Tag

Wat is Centrale sereuze chorioretinopathie (CSR)?

Chorioretinopathie (letterlijk: ziekte van het netvlies) is een aantasting van het netvlies, het lichtgevoelige vlies achterin het oog. De oorzaak is beschadiging en/of overproductie van de bloedvaten in het netvlies.

CSR

Concreet: de naam centrale sereuze chorioretinopatie (CSR) verwijst naar beschadiging van het centrale deel van het netvlies (Centrale) waarbij er een lokale ophoping ontstaat van helder transparant vocht (Sereus).

CSCR

Ook de afkorting CSCR wordt vaak gebruikt. Naast een verwijzing naar de aantasting van het centrale deel van het netvlies (Centrale) en de lokale ophoping van helder transparant vocht (Sereus) bevat deze term ook een verwijzing naar de beschadiging van het vaatvlies (Choroidea) of netvlies (Retina).

Symptomen

Door de vochtophoping wordt de afstand tussen het netvlies en het vaatvlies (die het netvlies van voeding voorziet) groter. Aangezien het netvlies zorgt voor scherp beeld kan het zijn dat het zicht van patiënten met CSR minder scherp is. Daarnaast zijn CSR-patiënten vaak ook verziend en hebben ze moeite met het inschatten van de ware grootte van objecten.

Toch merkt niet iedereen met deze aandoening dat hij/zij CSR heeft. Zo constateert men bij oogonderzoek vaak dat men reeds eerder CSR heeft gehad. Er zijn dan immers oogafwijkingen te constateren. De reden waarom de patiënt zich niet bewust was van zijn ziekte is het feit dat het vocht niet het centrale deel van het netvlies bereikt heeft, maar zich elders in het netvlies ophoopte.

Oorzaken

Het is duidelijk dat CSR, of CSCR, ontstaat als gevolg van een lekkage aan het netvlies. De oorzaak van deze lekkage is echter niet geheel bekend. Daarom wordt CSR vaak een ‘idiopathische’ aandoening genoemd.

Behandeling

CSR geneest meestal vanzelf, zonder behandeling, binnen 4 tot 8 weken. Toch keert bij bijna de helft van de patiënten deze ziekte later (meermaals) terug. Het grootste risico om de ziekte terug te krijgen is binnen het eerste jaar na herstel, maar het kan ook gebeuren tot zelfs tien jaar na het eerste optreden van CSR.

Bij genezing zal het vocht in het centrale deel van het netvlies uiteindelijk volledig verdwijnen. Toch blijft er bij oogonderzoek altijd restschade aan het netvlies merkbaar.

Tags , , ,