Tag

Wat is neuropathische artropathie?

Neuropathische artropathie of Charcotgewricht is een chronische gewrichtsziekte met een progressief en degeneratief verloop. Ze wordt gekenmerkt door gezwollenheid en instabiliteit van het gewricht, koorts, bloedingen en door verschrompeling en abnormale groei van de botten.

Neuropathische artropathie kan het gevolg zijn van een neurologische afwijking, diabetische neuropathie, melaatsheid of een aangeboren gebrek. Indien je de ziekte tijdig ontdekt en laat behandelen, kan je verdere schade voorkomen. Een chirurgische ingreep is meestal niet de aangewezen behandeling, aangezien de wonden te traag genezen.

Oorzaken

Neuropathische artropathie kan je gewrichten zo ernstig aantasten dat ze vrijwel onbruikbaar worden. Het kraakbeen degenereert en het bot breekt en vergroeit. Dit kan enkele maanden, maar ook enkele jaren duren. Deze ziekte tast het vaakst de kniegewrichten aan, maar kan ook andere veelgebruikte en belaste gewrichten aantasten.

Symptomen

Het zieke gewricht is sterk gezwollen, vervormd en onstabiel. In het deel van je been boven het aangetaste gewricht verlies je zenuwverbindingen en heb je vaak een verminderde waarneming van pijn of positie. Daardoor voel je minder pijn dan je zou verwachten op basis van röntgenfoto’s van het zieke gewricht.

Neuropathische artropathie bij diabetici

Bij diabetici kan deze ziekte ernstige vervormingen van de voet veroorzaken indien ze niet tijdig herkend en behandeld wordt. Vooral mensen die reeds lang aan diabetes lijden zijn vatbaar voor neuropathische artropathie. Als diabeticus kan je het risico op deze ziekte beperken door een aangepast dieet te volgen, medicatie te nemen en je regelmatig te laten controleren.

Diagnose

Neuropathische artropathie wordt opgespoord door middel van röntgenstralen. Op röntgenfoto’s worden het verlies van kraakbeen, de groei van nieuw botweefsel en de veelvoorkomende breuken aan het gewricht zichtbaar. Laboriumtests kunnen enkel de ziektes opsporen die neuropathische artropathie veroorzaken, niet Charbotgewricht zelf.

Behandeling

Indien de neuropathische artropathie veroorzaakt is door syfilis of diabetes, kan de onderliggende ziekte goed behandeld worden. Deze behandeling verhelpt echter de neuropathische artropathie zelf niet en kan de verloren zenuwen niet terug laten groeien, zodat de toestand van het gewricht ook na behandeling nog kan verslechteren.

Het is van groot belang dat het zieke gewricht zo weinig mogelijk belast wordt. Het gebruik van een wandelstok of krukken is dan ook aangewezen. Medicatie heeft slechts een beperkt effect op de ziekte. Dokters gaan niet snel over tot een chirurgische ingreep, en als ze het wel doen, is deze meestal niet bijzonder succesvol.

Tags , , ,