Tag

Cataract of grijze staar

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65.

Oorzaken

Om te begrijpen hoe cataract ontstaat, kan je het oog best eens voor je zien als een camera. Langs voren bereiken lichtstralen het oog. Die gaan door het hoornvlies, de pupil en het kamervocht, de transparante vloeistof vooraan in het oog. De ooglens buigt de stralen om om de voorwerpen te projecteren op het netvlies, dat achterin het oog zit.

Cataractpatiënten hebben te veel proteïnen op hun oogvlies opgestapeld. Normaal gezien zijn die proteïnen zo geschikt dat de lens volledig doorzichtig is. Bij een patiënt met cataract verzamelen afgebroken stukjes eiwit zich echter in de lens.

Als gevolg daarvan kunnen de lichtstralen niet genoeg doordringen en kan je een groot deel van je gezichtsvermogen verliezen.

Er zijn meerdere soorten cataract, die allemaal een andere oorzaak hebben. In de meeste gevallen gaat het om ouderdomsstaar, wat een normaal gevolg van het ouder worden is. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 65 zou cataract hebben.

Zeldzaam is congenitale cataract, staar als aangeboren afwijking. Als er vlak voor de geboorte een infectie was, kan de pasgeborene al aan cataract lijden.

Secundaire staar is een gevolg van een aandoening zoals diabetes, het gebruik van bepaalde medicijnen, een langdurige blootstelling aan giftige stoffen, ultraviolet licht of straling. Traumatisch cataract ten slotte is het gevolg van een verwonding aan het oog.

Symptomen

- Vertroebeld, wazig zicht, waardoor vooral het zicht op afstand beperkt wordt.
- Dubbel zien, voornamelijk bij duisternis en fel zonlicht
- Moeilijkheden met het onderscheiden van kleuren (vooral de kleur geel)

Afhankelijk van welke soort cataract, kan de ziekte snel evolueren. In de meeste gevallen wordt ook het andere oog aangetast, maar dat betekent niet dat de ziekte even snel evolueert in beide ogen.

Behandeling

De oogarts kan de diagnose stellen. Hij zal een oogtest afnemen om te weten hoeveel je nog kan zien. Als je zicht nog goed genoeg is, kan je je voorlopig behelpen met een bril of contactlenzen.

Cataract kan niet genezen. Als een patiënt weer beter wilt zien, moet hij een operatie ondergaan. De wazige ooglens wordt daarbij vervangen door een nieuwe kunststoflens.

Het is belangrijk je ogen regelmatig te laten nakijken als je ouder bent dan 40.

Tags , , , ,

Oorzaken en behandeling van cataract

Deze aandoening wordt ook wel de grijze staar genoemd, het is een ziekte waarbij de ooglens vertroebelt. Dit heeft als gevolg dat het zicht van de patiënt vervaagt en in het ergste geval volledig kan verdwijnen.

Omschrijving

Wanneer cataract optreedt, vertroebelt de lens in het oog waardoor het zicht vermindert. Een goedwerkende lens vangt het licht op en geeft dit door zodat er een beeld wordt gevormd in de hersenen. Maar als het binnengekomen licht troebel is, is het beeld niet meer duidelijk.

Meestal treft men cataract enkel op een klein gedeelte van de lens aan. In dit geval is geen behandeling nodig. Enkel wanneer de cataract zich uitbreidt, kan het tot problemen leiden en is er een behandeling nodig. Bij cataract besmet het ene oog het andere niet. Het is echter wel niet uitgesloten dat beide ogen apart cataract kunnen ontwikkelen.

Cataract is geen film die zich over je oog heen legt, maar een aandoening in de lens zelf. Vaak verergert deze aandoening over verschillende jaren. Het is nooit zeker dat je volledig blind wordt door de ziekte.

Oorzaken

Er zijn verschillende soorten cataract. Een verandering in chemische samenstelling van de lens vormt de oorzaak deze aandoening. Dit kan komen door veroudering, genetische afwijkingen of bepaalde ziektes.

Bij veroudering wordt de lens harder en droger, hierdoor wordt deze minder doorzichtig. Cataract door veroudering is de meest voorkomende vorm. Deze kan al beginnen op je veertigste levensjaar.

Je kan ook cataract krijgen als gevolg van een kwetsuur aan het oog. Een slag, snede of chemische stof kan het oog beschadigen waardoor cataract optreedt.

Symptomen en behandeling

De symptomen zijn dubbel of wazig zicht. Je kan ook lichtgevoelig worden en bepaalde kleuren moeilijk of niet meer waarnemen. Hierdoor worden eenvoudige dingen zoals autorijden soms onmogelijk.

De behandeling van cataract hangt van de gradatie van de ziekte af. Bij sommige mensen is er slechts een klein deel van het zicht aangetast en is geen verdere behandeling nodig. Bij anderen verergert de ziekte snel en kan er best een behandeling worden ingezet. Dit gebeurt doorgaans enkel zodra bepaalde handelingen onmogelijk zijn geworden voor de patiënt zoals lezen, autorijden, …

Bij de operatie wordt de ondoorzichtige lens verwijderd en vervangen door een nieuwe lens. De operatie begint meer en meer een routine te worden en daarom is het zelfs mogelijk om het in een dagopname te laten doen. Na de operatie is het aanpassen van de lens niet meer mogelijk. Dus de patiënten hebben altijd een bril nodig om te lezen. Meestal was dit al het geval voor de operatie waardoor dit voor velen geen probleem vormt.

Tags , , , ,

Wat is cataract?

Cataract of grijze staar is een aandoening van het oog waarbij de ooglens vertroebelt. De aandoening komt voornamelijk voor bij mensen ouder dan 65 jaar.

Oorzaken van cataract

Het oog functioneert als een camera. Lichtstralen bereiken het oog langs voren en passeren doorheen het hoornvlies, de pupil en het kamervocht (de transparante vloeistof vooraan in het oog). De lens buigt de stralen dan om de voorwerpen te projecteren op het netvlies achterin het oog.

Cataract is het gevolg van een teveel aan proteïnen op de ooglens. Daardoor kunnen de lichtstralen niet goed doordringen en verliest de patiënt een deel van zijn gezichtsvermogen. Waarom het lichaam te veel proteïnen aanmaakt is niet geweten.

Soorten cataract

Ouderdomsstaar: Zoals de naam het zegt, cataract ten gevolge van het ouder worden.
Aangeboren afwijking: Baby’s worden soms geboren met cataract, als resultaat van een infectie voor de geboorte.
Secundaire staar: gevolg van andere aandoeningen, zoals diabetes, lange blootstelling aan giftige stoffen, medicatie, ultraviolet licht of straling.
Traumatisch cataract: ten gevolge van een verwonding aan het oog.

Symptomen

Vertroebeld, wazig zicht
Dubbel zien
Moeilijker kleuren kunnen onderscheiden, vooral geel
Problemen met ’s nachts achter het stuur zitten
Last hebben van helder tegenlicht

Diagnose

Je oogarts kan een aantal testen afnemen. Hij zal een oogtest afnemen om te weten te komen hoeveel je nog kan zien. De oogarts kan ook je pupil wijder maken om zo de toestand van de lens en andere delen van het oog te testen.

Behandeling

De oogtesten helpen de oogarts vast te stellen hoe de cataract je zicht beïnvloed heeft. Als je zicht nog goed genoeg is, kan hij je een bril of contactlenzen aanraden.

Als je zoveel gezichtverlies hebt dat het je dagelijkse leven beïnvloedt, kan je arts je een chirurgische ingreep voorstellen. Daarbij wordt de vertroebelde lens verwijderd en vervangen door een nieuwe, plastieken lens.

Preventie

Omdat de precieze oorzaak van cataract onzeker is, weet men ook niet goed hoe je het kunt voorkomen. Ben je ouder dan 40, laat je ogen dan op regelmatige basis nakijken.

Tags , , , ,