Tag

Operatie voor het carpale-tunnelsyndroom

Bij het carpale-tunnelsyndroom is de middelste zenuw van de pols, de nervus medianus, gekneld. Dit is een erg pijnlijke aangelegenheid, die meestal door middel van een operatie wordt opgelost.

Omschrijving

In je pols is een holte, de carpale tunnel, waardoor 2 spieren naar de hand worden geleid. De grootste spier, nervus medianus, gaat middendoor deze opening. De andere en kleinere spier loopt aan de kant van de pink. Naast deze spieren bevinden er zich ook een groot aantal pezen, die de vingers besturen, in deze holte.

Samen controleren deze spieren en pezen de volledige beweging van de hand. Maar al deze spieren lopen door eenzelfde holte. Door deze ‘drukte’ is er vrijwel geen extra plaats. Een zwelling in deze tunnel kan deze spieren knellen en veroorzaakt het carpale-tunnelsyndroom.

Oorzaak en preventie

De meest voorkomende oorzaak van carpale-tunnelsyndroom is het te zwaar belasten van de pols. Ook een teveel aan repetitieve bewegingen kan deze aandoening veroorzaken. Hierdoor ontstaat verzuring en kan er een ontsteking komen in deze holte.

De ziekte is soms moeilijk terug te vinden aangezien de klachten, die voortkomen uit carpale-tunnelsyndroom, erg uiteenlopend zijn. Daarbij sluiten de klachten vaak aan bij (symptomen van) andere aandoeningen.

De preventie met betrekking tot dit syndroom is daarom makkelijk en logisch. Vermijd te zware arbeid met je polsen en probeer repetitieve bewegingen uit te sluiten.

Behandeling

De behandeling kan uit verschillende elementen bestaan. Het belangrijkste is om na te gaan hoe erg de aandoening is. Indien de zwelling minimaal is, kan hij al verholpen worden met ontstekingsremmers zoals aspirine. Dit kan je combineren met een verband waarmee je de bewegingen van je pols indijkt.

Wanneer de situatie erger is, kan een operatie nodig zijn. Zeker wanneer de spieren te veel gekneld worden waardoor hun werking in gevaar komt. Dan kan en zal medicatie vaak niet meer werken. Bij de operatie wordt de druk op de spier afgenomen en is er terug bewegingsvrijheid. Hierdoor zullen de pijn en alle andere symptomen verdwijnen.

Tags , , ,

Wat is het carpale-tunnelsyndroom?

Het carpale-tunnelsyndroom is een aandoening waarbij een zwelling de werking van de pols belemmert. Het wordt veroorzaakt door een te zware of repetitieve belasting van de hand of pols.

De carpale tunnel is een holte in de pols waardoor verschillende spieren en pezen lopen die de hand aansturen. Wanneer er zwellingen voor komen dan kan de belangrijkste spier van de hand, nervus medianus, niet of nauwelijks bewegen.

Mogelijke oorzaken

Mensen met een job waarbij ze zware lasten moeten dragen of waarbij de pols vaak in een gebogen stand wordt gehouden, hebben meer kans op dit syndroom. Enkele risicoberoepen: inpakkers, bandwerkers, vloerders, caissières en mecaniciens.

De oorzaak kan natuurlijk ook niet werkgerelateerd zijn. Bij een blessure of breuk aan de pols tijdens het sporten, kan dit syndroom de kop opsteken. Mensen met diabetes of reuma hebben ook een verhoogde kans op het carpale-tunnelsyndroom.

De symptomen

De symptomen zijn vrij uiteenlopend en kunnen de patiënt erg veel overlast opleveren. Zo kunnen er nachtelijke tintelingen in de hand voorkomen, zo erg zelfs dat ze je wakker maken. Daarnaast kan er een verminderd gevoel in de duim, wijsvinger, middelvinger en een gedeelte van de ringvinger voorkomen. Dit heeft als gevolg dat er onhandigheid optreedt en een gevoel van krachtverlies in de hand heerst. Daarnaast kan je ook pijn in de hand of onderarm krijgen.

De diagnose en behandeling

Het is vaak erg moeilijk om te achterhalen of iemand het carpale-tunnelsyndroom heeft. De symptomen kunnen ook aanwijzingen zijn voor andere ziektes en aandoeningen. In het geval dat er een vermoeden is van het carpale-tunnelsyndroom, zal men kijken of er sprake is van een verdikking van de pols. Ook wordt er dan een test gedaan die nagaat of er niet te veel druk staat op de handspieren. Bij deze test wordt door middel van stroomstoten de staat van de spier gecontroleerd.

De standaardbehandeling is het dragen van een polsband en het nemen van ontstekingsremmers. In een erger geval kan een cortisonespuit worden gezet in de pols. Wanneer ook dit niet het gewenste effect heeft, volgt er een operatie. Na ongeveer 6 weken na de operatie zal de hand zijn volledige functionaliteit terug krijgen.

Tags , ,