Tag

Het gevaar van bronchiolitis voor zuigelingen

Elk jaar worden in België en Nederland duizenden baby’s het slachtoffer van bronchiolitis. De ziekenhuizen hebben vooral in het najaar hun handen vol om deze infectie te verzorgen. Bronchiolitis lijkt op het eerste zicht een onschuldige kinderziekte, maar dat is het zeker niet. Kinderen die in het ziekenhuis terecht komen omwille van bronchiolitis, hebben één à drie procent kans op een fatale afloop.

Wat houdt bronchiolitis juist in?

Bronchiolitis verwijst naar een acute virale infectie van de lagere luchtwegen. Bronchiolitis wordt bij jonge kinderen in de meeste gevallen veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV), een verkoudheidsvirus. Het virus groeit in het slijmvlies tussen neus- en keelholte en reikt dan verder uit naar de luchtwegen. De eerste symptomen worden drie tot vijf dagen na de besmetting zichtbaar.

Hoe kan je bronchiolitis herkennen?

Het startpunt bij bronchiolitis is dikwijls een gewone verkoudheid: lichte koorts, hoesten en neusloop. Doordat het RSV-virus zich gaat verspreiden in de luchtwegen, leidt dit tot ademhalingsproblemen voor de zuigeling. De ademnood gaat vaak samen met eet- en drinkmoeilijkheden. Snakken naar adem en een piepende, snelle ademhaling zijn geen ongewone verschijnselen.

Hoe wordt bronchiolitis behandeld?

Veel ouders zijn ongerust wanneer ze de verslechterde ademhaling van hun kindje horen. Hoewel deze infectie gevaarlijk is voor baby’s, is het niet nodig om risico’s te nemen en onmiddellijk naar de spoedafdeling te gaan. In het ziekenhuis lopen jonge kinderen immers het gevaar om ook met andere virussen in contact te komen. Meestal kan de ziekte dan ook thuis behandeld worden.

Voorlopig bestaat er nog geen vaccin tegen bronchiolitis. Je doet er goed aan een (kinder)arts te raadplegen. De gebruikelijke manier is dat de arts kinesitherapiesessies aanraadt om de luchtwegen terug vrij te maken. De baby geneest meestal na zo’n vijf tot tien dagen. De kans op hoesten blijft wel nog twee à drie weken aanhouden.
Hoe kan je bronchiolitis bij jouw kindje vermijden?

De tijdspanne tussen oktober en maart wordt omschreven als de epidemische periode. In deze periode worden heel veel zuigelingen getroffen door bronchiolitis. Er bestaan een aantal tips om het risico op besmetting te verminderen:

- Zorg ervoor dat je kind niet in de nabijheid komt van verkouden of grieperige personen.
- Was je handen voor je het kindje aanraakt.
- Ontsmet af en toe het speelgoed van de baby.
- Zorg ervoor dat de baby zo weinig mogelijk in rokerige ruimtes komt.

Daarnaast bestaat er een preventieve behandeling die de kans op hospitalisatie en de ernst van de symptomen doet verminderen. Het gaat hierbij om een periodieke inspuiting van Palivizumab. Dat is een humaan antilichaam die baby’s beschermt tegen bronchiolitis. Deze behandeling is uitermate nuttig voor premature baby’s, omdat zij een hoger risico lopen op bronchiolitis.

Tags , , , ,