Tag

Wat is onderdruk en bovendruk?

De bloeddruk geeft de druk van het bloed in de slagaders weer. De waarde van de bloeddruk wordt weergegeven in twee getallen: de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk (systolische druk) is de druk op het moment dat het hart het bloed uitpompt. Hierdoor neemt de druk in de bloedvaten toe. De onderdruk (diastolische druk) wordt gemeten op het moment dat het hart zich ontspant tussen twee slagen in en zich opnieuw vult met bloed. Op dit moment is de druk het laagste.

De waarden worden uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mm Hg), wat wijst op de druk uitgeoefend in een kolom kwik van 130 mm hoogte. De bloeddruk wordt op de volgende manier weergegeven: bovendruk/onderdruk mm HG (bijvoorbeeld 130/80 mm HG).

De bloeddruk is normaal als de bovendruk lager is dan 140 mm Hg en de onderdruk lager dan 90 mm Hg. Wanneer een volwassene een bloeddruk heeft van meer dan 140/90 mm Hg spreekt men van hoge bloeddruk of hypertensie. Liggen de waarden lager, dan lijdt men aan te lage bloeddruk of hypotensie.

Tags , , , ,

Hoe werkt een bloeddrukmeter?

De meest gebruikelijke manier om de bloeddruk te meten is met behulp van een kwikbloeddrukmeter. Deze is verbonden met een manchet die om de bovenarm van de patiënt wordt geplaatst. De manchet wordt dan opgepompt totdat de slagaders van de bovenarm volledig dichtgedrukt zijn.

Men gebruikt tevens een stethoscoop in de elleboogplooi om naar de Korotkow-tonen te luisteren. Deze tonen ontstaan wanneer bloed door de slagaders wordt gepompt. Op het moment dat de druk in de manchet hoger is dan de bovendruk in de slagaders kan er geen bloed meer door de slagaders stromen. Er zijn dan ook geen Korotkow-tonen meer hoorbaar.

De onderzoeker laat vervolgens wat lucht uit de manchet lopen, waardoor de druk afneemt. Zodra de druk iets lager is dan de druk in de bovendruk in de slagaders kan er een beetje bloed door de armslagaders stromen. Dan worden ook de Korotkow-tonen met de stethoscoop opnieuw hoorbaar. Op dit moment wordt de bovendruk van het toestel afgelezen.

De Korotkow-tonen blijven hoorbaar zolang de druk in het manchet hoger blijft dan de onderdruk. Wanneer er zoveel druk uit de manchet is weggelopen dat de druk lager wordt dan de onderdruk zijn er geen Korotkow-tonen meer hoorbaar. Op dit moment kan men de onderdruk van het toestel aflezen.

Automatische bloeddrukmeters werken meestal anders. Hier wordt gebruik gemaakt van de oscillometrische methode. Met behulp van een manchet gaat men de druk in de slagaders eerst opbouwen en vervolgens afbouwen. De trillingen in de vaatwand worden gemeten bij het dichtdrukken en weer opengaan van de slagader.

Tags , , ,