Tag

Wat is boulimie?

Boulimia nervosa betekent letterlijk ‘eetlust als een os door nerveuze oorzaken’. Deze naam klopt niet helemaal, omdat er sprake is van eetbuien die worden afgewisseld met perioden van bijzonder streng diëten of zelfs vasten. Er hoeft geen sprake te zijn van een grote eetlust: het gaat eerder om het eten zelf. De redenen voor die eetbuien variëren. Na zulke eetbuien voelen mensen met boulimie zich schuldig en willen ze dit eten zo snel mogelijk weer kwijt raken, bijvoorbeeld door te braken of het gebruik van laxeermiddelen. Net als anorexia-patiënten zijn boulimie-patiënten dus geobsedeerd door voedsel, gewicht en lichaamsomvang.

Symptomen

Lichamelijke symptomen:

- Gewichtsschommelingen
- Tekort aan vitaminen
- Nier-, lever- en darmstoornissen als gevolg van een misbruik van laxeermiddelen.
- Maaguitrekking (bij de vreetbuien komen enorme hoeveelheden voedsel in de maag terecht en de maag kan deze hoeveelheden niet meteen verwerken.)
- Verstoring van de menstruele cyclus                                                                                                     -Bloedarmoede
-  Kaliumtekort (ten gevolge van het vele braken of het overdreven gebruik van laxantia). Dit kan leiden tot hartritmestoornissen en soms tot hartstilstand.
-  Dehydratatie
- Sufheid
-  Misselijkheid en hoofdpijn
- Ontkalking van het beendergestel
- Aantasting van het tandglazuur)
- Opzwelling van de speekselklieren

Psychische symptomen:
-  Periodieke eetaanvallen en het gevoel van controleverlies
- Consumptie van bij voorkeur calorierijk voedsel.
-  Stiekem eten
-  Braken
-  Gewichtsobsessie
-  Angst
-  Stemmingschommelingen

De oorzaken

Het gaat meestal niet om een enkele oorzaak, maar om een samenspel van verschillende factoren. Die factoren zijn individueel, familiaal en/of socio-cultureel bepaald.

Voorbeelden van mogelijke factoren die boulimie tot gevolg kunnen hebben, zijn stress, een uit de hand gelopen dieet, een niet-optimale gezinssituatie waar er nauwelijks aandacht is voor elkaar, een verleden met anorexia nervosa, en vele andere.

Men heeft geconstateerd dat boulimie vaker voorkomt in rijke, geïndustrialiseerde landen. Vooral in onze westerse maatschappij spelen de media en het slankheidsideaal een grote rol.

De behandeling

Er bestaat geen specifieke behandeling voor boulimie. Uit schaamte en schrik om beoordeeld te worden, zitten boulimie-patiënten vaak lang in een ontkenningsfase. Zolang de patiënt niet erkent te lijden aan de ziekte, kan er ook niets aan gedaan worden. De patiënt moet inzien dat hulp noodzakelijk is, en ook geholpen willen worden. Genezen van boulimia nervosa is dan ook geen makkelijke opgave en terugvallen zit er dik in.

Het is daarom uiterst belangrijk dat je omgeving je hierbij helpt. Begrip en geduld zijn hierbij cruciaal, al blijkt dat vaak, niet onbegrijpelijk, moeilijk voor de nabije omgeving. Ook familieleden zijn daarom gebaat bij begeleiding, om de ziekte te leren begrijpen en te leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Ouders zien het probleem van hun zoon of dochter namelijk vaak als een persoonlijk falen van hun opvoeding en voelen zich schuldig. Het samenwerken van het volledige gezin en de nabije vriendenkring is dus van bijzonder groot belang.

Tags , , ,

Eetstoornissen: wat zijn het en hoe ga je ermee om?

Tegenwoordig kan je bijna niet meer om de eetstoornissen heen, was het vroeger nog een taboe of kwam het minder voor, dan is het tegenwoordig een probleem waarmee veel mensen vroeg of laat in aanraking komen.

Eetstoornissen, een pot nat?

Zijn alle eetstoornissen hetzelfde? Geraak je er gemakkelijk van af? Het zijn misschien een paar vragen die in je opkomen.
Er zijn verschillende soorten eetstoornissen: anorexia, boulimie, binge eating en orthorexia.

Anorexia, de magere moordenaar

Van alle eetstoornissen is anorexia jammer genoeg de bekendste. Anorexia houdt in dat de persoon in kwestie een compleet verkeerd beeld van zichzelf heeft, zichzelf te dik vindt en zichzelf compleet gaat uithongeren.

Een interventie is vaak nodig: de patiënt zit zo in zijn of haar eigen leefwereldje dat ze niet snel hulp zullen aanvaarden. Vaak moet de patiënt door ondervoeding in het ziekenhuis opgenomen worden en tegen de wil gevoed worden.

Tegenwoordig halen veel meisjes inspiratie op zogenaamde pro-anawebsites: websites die meisjes erin steunen om zo weinig mogelijk te eten en ziekelijk veel te sporten.

Boulimie, vraatzucht

Boulimie is ook nog redelijk bekend: de patiënt in kwestie eet en probeert daarna over te geven zodat hij of zij niet aankomt. Behalve overgeven bestaat er nog een trucje om niet aan te hoeven komen: laxeermiddelen. De patiënt voelt zich slecht over zijn eetgedrag en wil het voedsel dan ook zo snel mogelijk uit het lichaam hebben.

Binge eating (eetbuienstoornis)

Binge eating lijkt op boulimie maar dan zonder het overgeven en zonder de laxeermiddelen, kortom zonder pogingen het eetgedrag ongedaan te maken. Boulimie kan samengaan met binge eating. Personen met binge eating hebben last van eetbuien. Ze eten vaak veel in een erg korte tijd, wat erg ongezond is.

Orthorexia

Ook orthorexia is een soort eetstoornis, het is nog geen erkende ziekte, maar waarschijnlijk zal dat niet zo heel lang meer duren. Een patiënt die aan orthorexia lijdt is enorm obsessief bezig met gezonde voeding. Hij of zij kan ook een verkeerd beeld van gezonde voeding hebben: zo zal een orthorexiapatiënt vaak alle soorten vetten van zijn of haar menu schrappen, terwijl ons lichaam sommige vetten wel nodig heeft. Vaak is orthorexia het begin van anorexia.

We kunnen dus concluderen dat er tegenwoordig veel meer sprake is van eetstoornissen en dat is zeker te wijten aan het ziekelijke modebeeld waaraan mensen vinden dat ze moeten voldoen.

Tags , , , ,