Tag

Diep-veneuze trombose, gevaarlijke stolling van het bloed

Een diep-veneuze trombose doet zich voor wanneer bloed van vloeibare toestand overgaat in een solide toestand, oftewel stolt. Wanneer dit bloedstolsel zich voordoet in een grote ader, spreken we van een diep-veneuze trombose.

Een diep-veneuze trombose (DVT) doet zich meestal voor in de bovenbenen of het bekken.

Gevolgen diep-veneuze trombose

Het is belangrijk om te weten dat DVT niet in alle gevallen gevaarlijk is. Het is zelfs perfect mogelijk een kleine DVT te hebben, zonder er hinder van te ondervinden.

De aandoening kan gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn als het stolsel zo groot wordt dat een obstructie ontstaat in een van de belangrijkste aders –vooral de aders die bloed van het hart naar de longen voeren.

Longembolie

Een bloedklonter kan ontstaan in de bovenbenen of in de kuitspieren na een lange periode van inactiviteit.

Bij het plots rechtstaan, verhoogt de bloedstroom in de ader en hierdoor kan de klonter (of een deel hiervan) afbreken en richting het hart vloeien. Wanneer de klonter zijn weg verder zet naar de longen, spreken we van een longembolie.

Langeafstandsvluchten

Waarom verhogen langeafstandsvluchten het risico op DVT? Eerst en vooral is de lucht enorm droog in vliegtuigen en is de kans op dehydratatie daarom ook groot. In geval van dehydratatie wordt het bloed dikker dan normaal en verhoogt hierbij de kans op het ontstaan van bloedklonters.

Daarnaast zijn de mogelijkheden tot rondlopen in een vliegtuig ook enorm beperkt. Een krappe zitpositie kan tot gevolg hebben dat het bloed op bepaalde plaatsen trager stroomt, wat op zijn beurt tot het vormen van klonters kan leiden.

Tags , , , , ,

Diep-veneuze trombose: gevaarlijke bloedklonter

Diep-veneuze trombose (DVT)  is een bloedklonter in een diepe ader, vaak die van onze onderbenen. Dit bloedstolsel kan ervoor zorgen dat onze bloedcirculatie belemmerd wordt. Een belangrijke complicatie is het losschieten van het stolsel naar het hart of de longen (longembolie).

Oorzaken diep-veneuze trombose

- Een van de belangrijkste oorzaken van diep-veneuze trombose is een verminderde bloeddoorstroming. Bedlegerigheid, een gipsverband of een lange vliegtuigreis zijn maar enkele voorbeelden van situaties waarin onze bloeddoorstroming vertraagt of vermindert.
- Beschadigde aderwand door een ontsteking of wonde. Ook na een operatie kan de aderwand beschadigd geraken waardoor het risico op het ontwikkelen van DVT stijgt.
- Risicofactoren zoals roken, erfelijke aanleg, overgewicht, kanker, leeftijd (hoe ouder, hoe groter het risico),…

Symptomen diep-veneuze trombose

Diep-veneuze trombose uit zich in een aantal typische klachten. Toch wil dit niet zeggen dat er altijd symptomen gepaard gaan met de aandoening. Soms zijn er namelijk slechts vage of helemaal geen klachten.

De belangrijkste symptomen bij DVT zijn:
- Zwelling
- Pijn
- Verkleuring op de plaats van het stolsel
- De zone waarin het stolsel zich bevindt voelt warmer aan

Vaststellen van DVT

Echografisch kan diep-veneuze trombose makkelijk vastgesteld worden. Meer bepaald het Doppler-onderzoek (of Duplex-onderzoek) meet de stroomsnelheid van het bloed door middel van geluidsgolven.  Wanneer de stroomsnelheid sterk afneemt, kan er een vermoeden van een bloedklonter zijn. Vaak wordt dan nog een CT-scan gemaakt om de diagnose te bevestigen. Ook door middel van een bloedonderzoek (D-dimeertest) kan men nagaan of er in het bloed afbraakstoffen aanwezig zijn die wijzen op een bloedklonter.

Behandeling diep-veneuze trombose

De behandeling hangt af van de plaats en de uitgebreidheid van de bloedklonter. In sommige gevallen kiest men enkel voor het gebruik van steunkousen of een windel. Wel wordt er altijd orale antistollingsmedicatie toegediend.

Bij ernstigere gevallen zal men altijd chirurgisch ingrijpen, omdat DVT kan leiden tot longembolie wanneer het stolsel naar de longen schiet. Hierbij gaat men via de lies een katheter inbrengen met antistollingsmedicatie. Een andere vorm van chirurgie is het plaatsen van een metalen filter in de onderste holle ader, dat de klonter zal opvangen wanneer deze losschiet.

Tags , , , , ,

Wat is een bloedklonter?

Een bloedklonter ontstaat wanneer een “vreemd” obstakel, zoals een luchtbel of een stukje gestold bloed, in je aders rondzwemt. Wanneer dit obstakel in een bloedvat verstrikt geraakt, kan het je bloedsomloop blokkeren. Dit noemt men embolie. Dit is gevaarlijk, omdat je lichaam via je bloed zuurstof rondbrengt naar je ledematen en organen. Wanneer een embolie de bloedtoevoer naar een belangrijk orgaan verhindert, zal het orgaan niet meer werken. Wanneer de embolie de weg naar je hersenen, je longen of je hart blokkeert, spreken we van een medisch noodgeval.

Wat kan een embolie veroorzaken?

- Vet
De obstakels die een embolie kunnen veroorzaken, noemen we “vreemde lichamen”. Hiermee bedoelen we alle stoffen of dingen die misschien wel deel uitmaken van je lichaam, maar die niet in je bloedsomloop horen te zitten. Een voorbeeld: wanneer een van je grootste beenderen, zoals je dijbeen, gebroken is, kunnen er vanuit die breuk deeltjes vet vrijkomen, die dan in je bloedsomloop terecht kunnen komen. Vet kan ook in je bloed geraken na ernstige brandwonden, of als complicatie na een operatie.

- Gestold bloed
Een embolie kan ook veroorzaakt worden door gestold bloed. Je bloed bevat elementen die het kunnen doen stollen of klonteren. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om een hevige bloeding te doen stoppen, zoals wanneer je je gesneden hebt. Wanneer het bloeden dan stopt, wordt de bloedklonter “ontmanteld”. Er bestaan echter aandoeningen, zoals hartziekten en hoge bloeddruk, waarbij zich bloedklonters vormen ook wanneer er nergens een bloeding te bespeuren valt. Deze klonters worden niet ontmanteld, maar blijven door je bloedbanen rondwaren. Zo kunnen zij een embolie veroorzaken. Zo’n bloedklonter wordt ook wel trombose genoemd.

- Cholesterol
Een derde soort van vreemde lichamen is cholesterol. Mensen die lijden aan aderverkalking (of atherosclerose) lopen een hoger risico op embolie door cholesterol. Het gaat hier dan om kleine stukjes cholesterol die zich losmaken van de wand van een bloedvat en zo een bloedbaan blokkeren.

- Luchtbellen
Een laatste soort obstakel is een luchtbel of andere gasbel. Embolie door gasbellen is komt in het bijzonder voor bij diepzeeduikers die te snel boven komen. Het snelle drukverschil zorgt ervoor dat belletjes stikstof zich in de bloedbanen duwen.

Tags , , ,

Wat is diep-veneuze trombose?

Diep-veneuze trombose is de vorming van een bloedstolsel in een van de diep gelegen aderen van het menselijk lichaam. Diep-veneuze trombose is een aandoening van de bloedcirculatie. Meestal is er sprake van bloedstolsels in de aderen van de benen, maar het kan ook in de armen ontstaan.

Oorzaken

Diep-veneuze trombose kan verschillende oorzaken hebben.Bepaalde groepen zijn hebben een verhoogd risico.

  • Bloeddoorstroming in aders is te langzaam, bijvoorbeeld bij mensen die lange tijd in bed moeten liggen of bij mensen die zeer weinig bewegen.
  • Verhoogd risico bij patiënten met kanker, obesitas en spataders
  • Beschadiging van de binnenwand van de ader (wond, ontsteking)
  • Erfelijke aanleg voor trombose
  • Vrouwen die de pil nemen hebben een drie tot vier keer zo groot risico op de ontwikkeling van diep-veneuze trombose.
  • Verhoogd risico bij reizigers die verschillende uren in de auto, trein of het vliegtuig hebben doorgebracht. Vooral bij vliegreizen is het risico groter. Door dehydratie en onvoldoende beweging is het bloed dikker.

Symptomen

Een van de eerste symptomen is een zwelling van het been. Andere symptomen zijn pijn en spanning in de benen of een verkleurde huid op de plaats van de trombose. Vaak zijn er ook gewoon geen symptomen.

Opsporing en behandeling

Trombose kan pas definitief vastgesteld worden na een aanvullend onderzoek. Dit kan gebeuren met ultrasoon geluidsonderzoek, waarmee je zelfs de kleinste bloedklonters kunt opsporen.

Complicaties

Diep-veneuze trombose op zich is niet zo gevaarlijk, maar de aandoening wordt wel verbonden met verschillende complicaties die fataal kunnen zijn.De zwaarste complicatie van diep-veneuze trombose is het ontstaan van longembolie. Longembolie ontstaat wanneer er een bloedklonter losschiet en met het bloed mee naar de longen stroomt. hierdoor krijgt de patiënt ademhalingsmoeilijkheden.

De bloedklonter kan niet alleen in de longen terechtkomen, maar ook in andere organen. Hij kan bijvoorbeeld meegevoerd worden naar de hersenen en daar een beroerte veroorzaken. Dit komt wel minder vaak voor.

Een andere veelvoorkomende complicatie is het post-trombotisch syndroom. De aderen zijn dan blijvend beschadigd, waardoor het been verdikt en verkleurt. Om het post-trombotisch syndroom te vermijden, kun je best de weken na de vaststelling van de trombose steunkousen dragen.

Behandeling

1. Toedienen van antistollingsmiddelen (meestal heparine)
2. Stollingsremmende tabletten
3. Regelmatig bloedcontroles

Tags , , ,