Tag

Leukemie, kanker in het bloed

De term leukemie dekt alle verschillende vormen van bloedkanker oftewel kanker van de witte bloedcellen. Leukemie is een naam die uit het Grieks komt en letterlijk ‘wit bloed’ betekent. Het lichaam maakt dan te veel witte bloedcellen aan. Daardoor wordt de balans tussen de rode en de witte bloedcellen verstoord en kunnen er problemen optreden met de organen.

Symptomen

Mensen die aan leukemie lijden, zijn vaak heel vermoeid. Ze zijn ook vatbaarder voor ziektes en infecties. Hun weerstand is minder goed. Ze hebben vaak last van buitensporig bloedverlies en worden snel ziek.

Leukemie kan dodelijk zijn. Patiënten sterven soms aan interne bloedingen die verhinderd worden door bloedplaatjes. Door hun verzwakte weerstand kan ieder virus hen al fataal zijn.

Oorzaken

Over de oorzaken van leukemie is niet veel bekend. Patiënten sterven soms aan interne bloedingen die normaal gezien verhinderd worden door de bloedplaatjes. Er bestaan een aantal erfelijke vormen van leukemie. Risicofactoren bij de ontwikkeling van leukemie zijn blootstelling aan chemicaliën, bepaalde medicijnen, toxines en straling.

Als een patiënt aan leukemie lijdt, worden er in zijn lichaam te veel witte bloedcellen aangemaakt. Daardoor wordt de balans tussen de rode en witte bloedcellen verstoord en kunnen er problemen ontstaan met het beenmerg. Leukemiecellen kunnen dan verschillende organen binnendringenen aantasten. De lever en de milt kunnen dan vergroten, waardoor er problemen optreden met de organen.

Tags , , ,

Wat is acute myeloïde leukemie (AML)?

Leukemie is een bloedziekte -ook bloedkanker genoemd- die gekenmerkt wordt door een overproductie van witte bloedcellen waardoor een onevenwichtige samenstelling van het bloed ontstaat. De overproductie van witte bloedcellen leidt ertoe dat er onvoldoende normale rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes worden gevormd.

AML

Acute myeloïde leukemie (AML) is een erg agressieve vorm van leukemie die vaak voorkomt bij volwassenen. AML komt daarentegen zelden voor bij kinderen. AML ontstaat als gevolg van een plotselinge ongecontroleerde deling van de jonge cellen (granulocyten genoemd), die nog niet ver zijn uitgerijpt, in het beenmerg.

Symptomen

Bij acute leukemie nemen de symptomen, zoals bloedarmoede, bloedingen en vergrote lymfeklieren en organen, snel toe. Acute leukemie verloopt dus zeer snel. Wanneer AML-patiënten niet behandeld zouden worden, zou hun levensverwachting slechts enkele maanden bedragen.

De meeste AML-patiënten zoeken medische hulp naar aanleiding van zware vermoeidheid, koorts, terugkerende infecties, gewichtsverlies, nachtelijk zweten en/of bloedverlies. Vaak zijn de patiënten dan al ettelijke weken ziek.

Oorzaken

De exacte oorzaken van AML zijn nog steeds niet bekend. Wel zijn er enkele factoren bekend die zeer waarschijnlijk een hoger risico geven op het ontstaan van leukemie. Zo vergroot blootstelling aan radioactieve straling en bepaalde chemische stoffen zoals benzeen de kans op leukemie. Patiënten die voor de bestrijding van andere ziekten eerder behandeld werden met chemotherapie hebben een verhoogde kans op leukemie. Ook roken, het gebruik van medicijnen en chromosoonafwijkingen zouden de kans op AML vergroten. Het staat vast dat AML niet besmettelijk en niet erfelijk is.

Diagnose

Om te onderzoeken of iemand aan AML lijdt, doet men meestal een beenmergpunctie. Daarnaast zal men ook een microscopisch onderzoek doen om abnormaliteiten in bloedcellen op te sporen.

Behandeling

De behandeling van AML gebeurt met chemotherapie. Aangezien de kwaadaardige leukemiecellen doorheen het gehele beenmerg verspreid zitten, is bestraling of operatie ter behandeling uitgesloten. Chemotherapie is erop gericht de leukemiecellen te doden en voldoende gezonde stamcellen over te houden zodat de symptomen verlichten en de bloedcellen zich terug tot normaal kunnen ontwikkelen. Wanneer patiënten niet op de chemotherapie reageren kan een beenmergtransplantatie nodig zijn.

Tags , , ,