Tag

Hemofilie of bloederziekte

Hemofilie is een erfelijke aandoening van de bloedstolling. Dat betekent concreet dat je bloed minder snel stolt en je na een verwonding langer zal bloeden. Hoe gevaarlijk de ziekte is, hangt af van de graad waarin je hemofilie hebt. De ziekte kan tot op heden niet genezen worden, maar je kan wel al het mogelijke doen om er oud mee te worden. Wat hemofilie juist is en hoe je het adequaat kan behandelen, kan je hier lezen.

Wat is hemofilie?

Hemofilie is een erfelijke stoornis in de bloedstolling, omdat bepaalde stollingsfactoren ontbreken. Er zijn twee types hemofilie: bij type A is er een tekort aan stollingsfactor XIII, en bij type B aan factor IX. Type A komt het meeste voor.

Bijna uitsluitend mannen krijgen hemofilie. Vrouwen zijn slechts drager van de aandoening. Het blijft niettemin een redelijk zeldzame ziekte (ongeveer 1/10000).

Genezen kan nog altijd niet maar je kan de ziekte wel behandelen. Je moet de ziekte ook behandelen: onbehandeld kan het leiden tot bloedarmoede en indirect zelfs tot de dood.

Hemofilie is een levenslange aandoening. Het is echter wel zo, dat de bloedingen minder frequent worden met ouder worden. De juiste redenen daarvoor zijn niet bekend, maar men denkt dat het te maken heeft met het feit dat je de conditie beter gaat begrijpen en erop in leert spelen.

De eerste tekens

De eerste tekens van hemofilie worden meestal duidelijk vanaf het moment dat het kind begint te kruipen of lopen. Kinderen vallen en verwonden zich dan al wat makkelijker. Zwellingen en erge pijn zijn de eerste tekens dat het om een bloeding gaat.

Met het groeien, leer je een bloeding zelf herkennen. Nog voor er een zwelling optreedt, zou je een ‘raar gevoel’ waarnemen.

Verschillende graden van hemofilie

Je kan hemofilie hebben als een milde of matige aandoening, maar in zijn ernstige vorm is het heel wat gevaarlijker.

- Als je een milde vorm van hemofilie hebt, zal je enkel problemen met bloedingen ondervinden in geval van een operatie of ongeluk.
- Bij een matige vorm van de aandoening kan je al bloedingen hebben bij kleinere verwondingen.
- Mensen met een ernstige vorm van hemofilie krijgen gemakkelijk en regelmatig zelfs spontane bloedingen, zonder dat er een verwonding aan voorafgaat.

Behandeling

Zoals al gezegd werd, is er geen genezing mogelijk en heb je hemofilie voor het leven. Je kan de aandoening echter wel behandelen in de mate van het mogelijke, om de gevolgen en risico’s te minimaliseren.

De behandeling bestaat uit injecties met de stollingsfactor waaraan een tekort is. Zo worden bloedingen voor een deel voorkomen. Als er toch een bloeding optreedt, kan deze ook behandeld worden op dezelfde manier.

Tags , ,