Tag

Meer weten over hoge bloeddruk?

De druk die het bloed uitoefent wanneer het door de slagaders stroomt wordt de bloeddruk genoemd. Je bloeddruk kan op een dag enorm variëren. Zo stijgt hij bij lichamelijke inspanningen en daalt hij wanneer je slaapt. Als je bloeddruk permanent te hoog is, kan dat erg schadelijk zijn voor je gezondheid. Hoge bloeddruk wordt ook wel hypertensie genoemd.  Als je vaak kampt met hoge bloeddruk, kan dat de slagaders beschadigen. Daardoor verdikken ze en verliezen ze hun elasticiteit. De bloedtoevoer zal dan beperkt worden, wat een permanente hoge bloeddruk veroorzaakt.

Oorzaken

In de meeste gevallen spelen een aantal risicofactoren wel een grote rol, maar een rechtstreekse oorzaak voor hoge bloeddruk bestaat niet. Risicofactoren zijn onder meer een te hoge consumptie van alcohol, zwaarlijvigheid, gebrek aan lichaamsbeweging of een te hoge consumptie van zout.

Vaak lijden meer personen binnen een familie aan hypertensie. In een kleine minderheid van de gevallen is er wel een rechtstreekse oorzaak aan te duiden, bijvoorbeeld nierziekte. Bepaalde medicijnen kunnen een verhoging van de bloeddruk veroorzaken. Sommige medicijnen, waaronder bepaalde pijnstillers, hoestsiropen en neusdruppels, kunnen de bloeddruk verhogen. Vraag raad aan je huisarts.

Symptomen

Iemand die aan hoge bloeddruk lijdt, kan daar jarenlang niets van merken. Maar op een bepaald moment zijn de nieren, het hart en andere organen erg zwaar beschadigd en zal hij er lichamelijk gevolgen van ondervinden.

Behandeling

Medicijnen kunnen de hoge bloeddruk verlagen. Maar de persoon met hoge bloeddruk zal ook zijn levensstijl moeten aanpassen. Het is aan te raden een gezond dieet te volgen, veel te bewegen en te sporten, weinig zout te consumeren en minder alcohol te drinken. Personen met hoge bloeddruk worden ook aangemaand te stoppen met roken. Roken heeft geen rechtstreekse invloed op de bloeddruk, maar vergroot wel het risico op hart- en vaatziekten.

Er bestaan verschillende medicijnen om de bloeddruk onder controle te houden. Die worden voorgeschreven in het geval van heel hoge bloeddruk. Meestal wordt er gekozen voor een combinatie van ten minste twee medicijnen. De vijf belangrijkste typen medicijnen die ingezet worden om de bloeddruk te verlagen, zijn bètablokkers, ACE-remmers, diuretica of plastabletten, calciumantagonisten en Angiotensine II-antagonisten. Je arts zal mee bepalen welke medicijnen voor jou het meest geschikt zijn.

Controle

Volwassen zouden iedere vijf jaar hun bloeddruk moeten laten controleren. Die wordt gemeten met een bloeddrukmeter, die twee resultaten geeft: de systolische druk en de diastolische druk. De systolische druk is de kracht van het bloed als het hart zich samenspant om het bloed in het lichaam te pompen. De diastolische druk is de kracht van het bloed als het hart zich ontspant. De bloeddruk wordt weergegeven in millimeters kwik of mm Hg. Alles wat onder 140/90 ligt is een normale bloeddruk. Van een hoge bloeddruk spreken we vanaf 160/90. De ideale bloeddruk voor volwassen zou rond 120/80 moeten liggen.

Tags , ,

Een lage bloeddruk, is dat ernstig?

Lage bloeddruk of hypotensie, het woord spreekt eigenlijk voor zich, de bloeddruk is dan te laag. Van lage bloeddruk kunnen we spreken als  bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager is dan 60 mm Hg. De bovendruk is de bloeddruk als het hart het bloed uitpompt, de onderdruk als het hart zich tussen twee slagen in ontspant.

Een lage bloeddruk is vaak chronisch, zoals bijvoorbeeld bij diabetespatiënten, maar kan ook plots voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand die lang heeft stilgezeten plots rechtstaat.

Oorzaken

Lage bloeddruk kan veel oorzaken hebben. Zo bijvoorbeeld uitdroging, een zware allergische reactie, spataders, diabetes, warmte, alcohol, een zware maaltijd, veel bloedverlies, bepaalde medicijnen, enz.

Symptomen

In veel gevallen hebben mensen met lage bloeddruk geen last van specifieke klachten. Mensen met een lage bloeddruk kunnen zich moe en futloos voelen. Duizeligheid, flauwvallen en concentratiestoornissen horen ook tot de mogelijke symptomen.

Behandeling

In geval van duizeligheid of flauwvallen moet je er zo snel mogelijk voor zorgen dat het bloed weer naar de hersenen stroomt. Dat kan door met je benen omhoog te gaan liggen.

Tags , ,

Vragen over bloeddruk

Bloeddruk is de vloeistofdruk in het slagadersysteem, met andere woorden de druk die op de vaten uitgeoefend wordt doordat het hart het bloed rondpompt in het lichaam.

Omdat het bloed ieder lichaamsdeel moet bereiken om het van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien, moet het hart hard pompen om het in alle uiteinden van het lichaam te krijgen. Als het hart samentrekt, wordt er veel bloed door de slagaders geperst en wordt de druk op de bloedvaatwanden hoger. Dit is de systolische druk of bovendruk. Na het samentrekken ontspant het hart zich en neemt de druk op de vaten af. Dit is de diastolische druk of onderdruk.

Merk ik het als ik een hoge bloeddruk heb?

Nee, veel mensen weten niet eens dat hun bloeddruk te hoog is. Vooral in de beginfase veroorzaakt bloeddruk bijna nooit lichamelijke klachten.

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

De bloeddruk schommelt altijd.’s Morgens en ’s avonds is de bloeddruk vaak lager dan ’s middags. Als je beweegt of praat, stijgt de bloeddruk. Maar ook  stemmingen als angst en boosheid laten de bloeddruk stijgen. Als het hart erg hard en snel klopt, met andere woorden, als je je hart in je keel voelt kloppen, stijgt de druk op de bloedvaten.

Omdat de bloeddruk zo schommelt, zijn er minstens drie metingen nodig voor men kan vaststellen dat er sprake is van een hoge bloeddruk. Je doet die metingen best met tussenpozen van enkele weken, maar wel op hetzelfde moment van de dag en onder vergelijkbare omstandigheden, anders zijn de resultaten niet betrouwbaar.

Hoe kom ik aan een hoge bloeddruk?

Voor hoge bloeddruk is er meestal niet echt een verklaring. Soms gaat het om een ziekte van de nieren of de bijnieren. Sommige leef-en eetgewoonten hebben wel een slechte invloed op de bloeddruk. Ook weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik en stress hebben een nadelige invloed. Sommige medicijnen hebben door hun werking een nadelige invloed op de bloeddruk. Verder speelt ook erfelijke aanleg een rol.

Wat zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk?

Hoge bloeddruk is geen ziekte maar wel een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Het gevolg van een langdurige hoge bloeddruk kan beschadiging aan hart, vaten, nieren en ogen zijn. Deze beschadigingen kunnen leiden tot complicaties zoals: hartfalen, hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris of hartkramp, nierfunctiestoornis en oogbeschadiging. De bloeddruk moet dus zeker behandeld worden.

Hoe kan de bloeddruk verlaagd worden?

Als een te hoge bloeddruk is vastgesteld, bepaalt de arts in overleg met de patiënt de behandeling. Hij zal je altijd aanraden gezond te eten en weinig zout te gebruiken. Als je overgewicht hebt, is het belangrijk af te vallen. Een diëtist kan je helpen met het aanpassen van je eetpatroon. Daarbij moet je ook je levensstijl aanpassen. Beweeg voldoende, stop met roken en leef zo ontspannen mogelijk. Als je bloeddruk dan nog te hoog blijft, kan je arts je medicijnen voorschrijven.

Tags , ,

Hoe leven met een lage bloeddruk ?

Een lage bloeddruk, ook wel hypotensie genaamd, is een aandoening waarbij de systolische druk minder dan 90 is bij volwassenen.

Een lage bloeddruk is afhankelijk van verschillende factoren: geslacht, leeftijd, ras en omgeving. Vaak is een lage bloeddruk erfelijk bepaald. Soms zijn er medische aandoeningen die ervoor zorgen dat je een lage bloeddruk krijgt. Ook bepaalde soorten medicatie kunnen een lage bloeddruk als bijwerking hebben. Zo kan een hartziekte bijvoorbeeld een lage bloeddruk veroorzaken, maar ook wanneer je last hebt van de hormoonhuishouding in je lichaam of wanneer je ondervoed bent. Wanneer dat het geval is, is de lage bloeddruk gewoon op te lossen door de andere aandoening te behandelen.

Op zich wordt er gezegd dat je met een lage bloeddruk beter kan leven dan met een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk is zeer gevaarlijk en kan zelfs levensbedreigend zijn. Een hoge bloeddruk moet dan ook altijd behandeld worden.

Nog al te vaak worden de symptomen die veroorzaakt worden door een lage bloeddruk afgeschoven op psychologische kwesties (je voelt je heel moe en je bent vaak flauw, je kan zelfs het gevoel hebben dat je gaat flauwvallen).

Een lage bloeddruk wanneer je rechtstaat

Bij iedereen daalt de bloeddruk wanneer je van een zittende of liggende positie ineens recht gaan staan. De bloeddruk zakt dan zeer snel en je kan dan een zwarte waas voor je ogen krijgen die na een paar seconden weer wegtrekt. Vaak moet je je dan eventjes vasthouden om weer helemaal helder te worden. Deze soort van lage bloeddruk is heel normaal en komt ook vaak voor.  Bij sommige mensen daalt de bloeddruk nog veel sneller (of ze hebben sowieso al last van een lagere bloeddruk) en zij vallen dan flauw. Behalve flauwvallen kunnen ze ook nog erg misselijk worden.

Oorzaken

Een lage bloeddruk kan voorkomen als je te plots rechtop gaat staan, je een te warme douche neemt of je te lang op je benen staat, waardoor je het heel warm krijgt.
Heel vervelend natuurlijk maar niet levensbedreigend.

Wanneer je geen symptomen hebt, zal de arts je ook geen behandeling voorschrijven. Wanneer je wel last hebt van de symptomen, kan je je levensstijl aanpassen waardoor je minder last hebt van lage bloeddruk.

Tags , ,

Hypertensie, is dat gevaarlijk?

Je hart slaat in rust zo’n 60 tot 70 keer per minuut. Telkens het hart klopt, pompt het bloed in de aders. Die actie noemt men de systolische of maximale druk. In normale omstandigheden is die systolische druk minder dan 120 mm Hg. De periode tussen twee samentrekkingen van het hart heet de diastolische of minimale druk en bedraagt normaal minder dan 80 mm Hg. Als de systolische druk hoger is dan 140 mm Hg en de diastolische hoger dan 90 mm Hg, spreekt men van hypertensie of hoge bloeddruk.

Gevaren van een verhoogde bloeddruk

Een hogere bloeddruk dan 120/80 is op lange termijn nefast voor je hart, ogen, nieren en hersenen. Als je er niets aan doet, kan je hart dikker en groter worden. Het klinkt minder gevaarlijk dan het is, maar wanneer je hart dikker wordt, is het moeilijker om via de smalle aders het bloed tot in het hart te voeren. Ook kan je hart niet meer zo gemakkelijk ontspannen waardoor het kan laten afweten. Wanneer het bloed te snel stroomt in de hersenen kan het daar ook aanzienlijke schade berokkenen. Zo is een beroerte een van de mogelijke gevolgen daarvan. Doordat je bloeddruk te hoog is, kunnen er klonters ontstaan die je zicht verminderen of je zelfs blind maken. Daarnaast is de kans groter dat je aders dichtslibben. Gevolgen kunnen onder meer bestaan uit een hartaanval of nieren die slecht functioneren.

Oorzaken

In bijna alle gevallen is er niet echt een oorzaak aan te duiden. Men vermoedt wel dat bepaalde risicofactoren ermee te maken kunnen hebben. Zo kan het erfelijk zijn en treft het vaker mannen dan vrouwen, vooral als ze ouder dan 35 zijn. Obesitas, alcoholgebruik, te weinig beweging en amfetaminen spelen soms ook een rol bij hypertensie. In de minderheid van de gevallen moet je de oorzaak ergens anders gaan zoeken. Bij een ziekte bijvoorbeeld; nierziekte, hormonale problemen, een tumor of andere fysieke problemen.

Wat kan je eraan doen?

Als de arts je bloeddruk gemeten heeft en het blijkt dat je last hebt van hypertensie zijn er twee mogelijkheden om je bloeddruk te doen dalen. Aan de ene kant kan je zonder medicatie behandeld worden. Dat gebeurt door heel eenvoudige regels te volgens:

- stoppen met roken
- je stress onder controle houden
- overgewicht controleren en afvallen indien nodig
- zout vermijden
- alcoholgebruik verminderen
- voldoende bewegen

Je zou eventueel acupunctuur kunnen overwegen omdat het soms ook al kan helpen. Aan de andere kant, als een verandering van je levensstijl niet helpt, kan de dokter je medicatie toedienen. Vraag hierover wel meer uitleg en begin nooit zomaar op eigen houtje medicatie in te nemen.

Tags , ,

Stress verminderen om bloeddruk te verlagen

Volgens onderzoek kunnen stressverminderende oefeningen de bloeddruk helpen verlagen. Hier vind je alvast enkele tips:

Lichaamsbeweging:

Lichaamsbeweging kan helpen je stress te verlichten en negatieve gedachten en gevoelens onder controle te houden. Regelmatig je spieren strekken stimuleert het lichaam tot de aanmaak van natuurlijke chemicaliën, die je humeur verbeteren en de pijn verlichten.

Veranderingen in het gedrag:

Je kunt je stress verminderen door de taken, situaties en relaties die je stress bezorgen te erkennen en ze vervolgens zo goed mogelijk aan te passen.

Voorbeeld:

Als je veel werk hebt en weinig tijd, stel jezelf dan realistische doelen en kies je prioriteiten. Laat de minder belangrijke taken even liggen. Als je je daarentegen gestresseerd voelt bij een gebrek aan focus of uitdagingen in je leven, zoek dan nieuwe activiteiten en hobby’s op die de routine in je leven verbreken.

Wat de oorzaak van je stress ook mag zijn, probeer er constructieve oplossingen voor te bedenken. Grijp zeker niet naar alcohol, nicotine of drugs. Die verergeren je problemen alleen maar.

Autoregulatie

Experimenteer met diep ademhalen, progressieve spierontspanning, meditatie, enz. het ontspannen van je lichaam heeft namelijk ook een positief effect op het brein.

Therapie

Wordt de stress je echt teveel, zoek dan hulp bij een psychiater, psycholoog, psychotherapeut of een sociaal werker. Zelfhulpgroepen of cursussen waar je leert omgaan met stress zijn ook een optie.

Woedebeheersing

Woedebeheersing of ‘anger management’ kan een goede hulp zijn om je gevoelens onder controle te houden. Tijdens een cursus woedebeheersing leer je hoe je minder agressief reageert in bedreigende situaties en ontspanningstechnieken voor wanneer je een woedeaanval voelt opkomen. Een woedeaanval is slecht voor je hart, je bloeddruk en je gemoed!

Tags , ,

Wat is lage bloeddruk?

Men spreek van lage bloeddruk of hypotensie als de bovendruk lager is dan 100 mm Hg en de onderdruk lager dan 60 mm Hg.

Een lage bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben:

• Te snel rechtstaan
• Spataders
Diabetes
• Zware maaltijd
• Warmte
• Gebruik van alcohol
• Groot vochtverlies
• Groot bloedverlies
• Gebruik van bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of middelen tegen hoge bloeddruk
• Psychologische problemen/emoties

Bij een te lage bloeddruk is er een vermindering van de bloeddoorstroming in het lichaam. Er stroomt dan ook weinig bloed naar de hersenen en de longen. Je kan je hierdoor moe en futloos voelen. Ook kunnen duizeligheid, concentratiestoornissen en flauwvallen optreden.

Een lage bloeddruk kan chronisch zijn (bij diabetes) maar kan ook plots opduiken (bijvoorbeeld wanneer je te snel opstaat nadat je lang gezeten hebt.

Een lage bloeddruk is minder gevaarlijk dan hoge bloeddruk. Het wordt formeel dan ook niet echt als een ziekte beschouwd. Toch kan je er veel hinder van ondervinden en kan het je dagelijkse leven beïnvloeden.

Tags , ,

Wat is onderdruk en bovendruk?

De bloeddruk geeft de druk van het bloed in de slagaders weer. De waarde van de bloeddruk wordt weergegeven in twee getallen: de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk (systolische druk) is de druk op het moment dat het hart het bloed uitpompt. Hierdoor neemt de druk in de bloedvaten toe. De onderdruk (diastolische druk) wordt gemeten op het moment dat het hart zich ontspant tussen twee slagen in en zich opnieuw vult met bloed. Op dit moment is de druk het laagste.

De waarden worden uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mm Hg), wat wijst op de druk uitgeoefend in een kolom kwik van 130 mm hoogte. De bloeddruk wordt op de volgende manier weergegeven: bovendruk/onderdruk mm HG (bijvoorbeeld 130/80 mm HG).

De bloeddruk is normaal als de bovendruk lager is dan 140 mm Hg en de onderdruk lager dan 90 mm Hg. Wanneer een volwassene een bloeddruk heeft van meer dan 140/90 mm Hg spreekt men van hoge bloeddruk of hypertensie. Liggen de waarden lager, dan lijdt men aan te lage bloeddruk of hypotensie.

Tags , , , ,

Hoe werkt een bloeddrukmeter?

De meest gebruikelijke manier om de bloeddruk te meten is met behulp van een kwikbloeddrukmeter. Deze is verbonden met een manchet die om de bovenarm van de patiënt wordt geplaatst. De manchet wordt dan opgepompt totdat de slagaders van de bovenarm volledig dichtgedrukt zijn.

Men gebruikt tevens een stethoscoop in de elleboogplooi om naar de Korotkow-tonen te luisteren. Deze tonen ontstaan wanneer bloed door de slagaders wordt gepompt. Op het moment dat de druk in de manchet hoger is dan de bovendruk in de slagaders kan er geen bloed meer door de slagaders stromen. Er zijn dan ook geen Korotkow-tonen meer hoorbaar.

De onderzoeker laat vervolgens wat lucht uit de manchet lopen, waardoor de druk afneemt. Zodra de druk iets lager is dan de druk in de bovendruk in de slagaders kan er een beetje bloed door de armslagaders stromen. Dan worden ook de Korotkow-tonen met de stethoscoop opnieuw hoorbaar. Op dit moment wordt de bovendruk van het toestel afgelezen.

De Korotkow-tonen blijven hoorbaar zolang de druk in het manchet hoger blijft dan de onderdruk. Wanneer er zoveel druk uit de manchet is weggelopen dat de druk lager wordt dan de onderdruk zijn er geen Korotkow-tonen meer hoorbaar. Op dit moment kan men de onderdruk van het toestel aflezen.

Automatische bloeddrukmeters werken meestal anders. Hier wordt gebruik gemaakt van de oscillometrische methode. Met behulp van een manchet gaat men de druk in de slagaders eerst opbouwen en vervolgens afbouwen. De trillingen in de vaatwand worden gemeten bij het dichtdrukken en weer opengaan van de slagader.

Tags , , ,

Hoe herken je een goede bloeddrukmeter?

Er zijn tegenwoordig enorm veel elektronische bloeddrukmeters op de markt. Helaas zijn ze niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Er zitten veel bloeddrukmeters tussen die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Het Britisch Hypertension Society heeft een protocol opgesteld voor het testen van de kwaliteit van bloeddrukmeters. Zo weten consumenten welke toestellen goed zijn en welke minder goed. Naast het Britisch Hypertension Society zijn er nog 3 andere onafhankelijke instanties die bloeddrukmeters testen: AAMI, Gutesiegel en ESH.

De verschillende (elektronische) bloeddrukmeters worden aan testen onderworpen. Aan de hand van de resultaten van deze testen wordt er een score gegeven aan de bloeddrukmeter. De score wordt uitgedrukt als een letter van A tot D. Bloeddrukmeters die een A meekregen hadden de beste resultaten.

Als je van plan bent een bloeddrukmeter aan te schaffen, kies dan een meter met een score van A. Bloeddrukmeters met een score van C en D zijn af te raden. Ook bloeddrukmeters die niet getest werden, koop je beter niet.

Tags ,