Tag

Wat is bloed?

Bloed bestaat uit:

- Plasma. Plasma is het meest aanwezig in bloed. 95% van het plasma bestaat uit water. Verder bestaat het uit proteïnes, hormonen, antilichamen en voedingsstoffen.
- Rode bloedcellen. 40% van het bloed bestaat uit rode bloedcellen. Het bloed kleurt rood door de hemoglobine in de rode bloedcellen. Rode bloedcellen worden aangemaakt en afgebroken in het beenmerg. De taak van de rode bloedcellen is zuurstof brengen van de longen naar de rest van het lichaam.
- Witte bloedcellen. Slechts 1% van het bloed bestaat uit witte bloedcellen. Die zijn goed voor infecties en aanvallen van bacteriën en virussen te voorkomen. Witte bloedcellen leven zeer kort: slechts enkele dagen tot maximum een week. Als je een infectie in het lichaam hebben zullen er meer witte bloedcellen aanwezig zijn in je bloed.
- Bloedplaatjes. 5 tot 7% van het bloed bestaat uit bloedplaatjes. Die zorgen ervoor dat je bloed stolt als je een snee hebt.

Wat zijn bloedtypes?

Bloedtypes zijn de types van bloed die afhankelijk van persoon tot persoon verschillen. Als je een verkeerde bloedtransfusie toegediend krijgt zullen je rode bloedcellen klonteren. Daarom wordt ook bij een zwangere vrouw steeds een bloedtest gedaan om te voorkomen dat er een strijd ontstaat tussen het bloed van de baby en het bloed van de moeder.

Rode bloedcellen hebben proteïnen op hun oppervlakte. Die worden ook antigenen genoemd. Het plasma in het bloed heeft antilichamen die bepaalde antigenen aanvallen. Afhankelijk van de antigenen in de rode bloedcellen zal je een bloedgroep hebben:

- Bloedgroep A heeft A antigenen op de rode bloedcellen en B antilichamen op het plasma
- Bloedgroep B heeft B antigenen op de rode bloedcellen en A antilichamen op het plasma
- Bloedgroep AB heeft A en B antigenen op de rode bloedcellen en geen antilichamen op het plasma
- Bloedgroep O heeft geen antigenen op de rode bloedcellen en A en B antilichamen op het plasma
- Rhesus + heeft rhesus antigenen op de rode bloedcellen
- Rhesus - heeft geen rhesus antigenen op de rode bloedcellen

Zo ontstaan de bloedgroepen: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-.

Hoe wordt bloed aangemaakt?

Het bloed wordt aangemaakt in het beenmerg als je een goede voedingsgewoonte hebt en veel vitaminen inneemt. Via stamcellen in het beenmerg wordt het bloed aangemaakt.

Enkele weetjes

- Als je weinig rode bloedcellen hebt zullen je nieren een hormoon aanmaken dat ervoor zorgt dat je beenmerg rode bloedcellen maakt.
- Je bloed stolt doordat bloedplaatjes samenkomen op de snee en plakkerig worden.
- Je bloeddruk is niet enkel afhankelijk van hoe snel je hart pompt, maar ook van hoe smal je slagaders zijn.

Tags , , ,