Tag

Bloedarmoede en je hart

Bloedarmoede (anemie) is een aandoening die wordt gekenmerkt door een verlaagd niveau van hemoglobine in het bloed. Hemoglobine bevindt zich in de rode bloedlichaampjes, die instaan voor het transport van zuurstof en andere voedingsstoffen voor het lichaam. Veel mensen denken namelijk dat bloedarmoede een tekort aan bloed is, maar niets is minder waar. In feite betekent het dus een tekort aan rode bloedlichaampjes.

Oorzaken van bloedarmoede

Er bestaan verschillende vaak voorkomende oorzaken die bloedarmoede tot gevolg hebben. Zo kan een ijzertekort of een tekort aan vitamine B125 ervoor zorgen dat er te weinig rode bloedcellen aanwezig zijn. Een andere mogelijke oorzaak kan een onderliggende aandoening (zoals kanker of beenmergziektes) zijn.

Ook kunnen er meer rechtstreekse oorzaken zijn, zoals plotseling bloedverlies door een ongeval of operatie. Tot slot is er eventueel ook nog een erfelijk aspect dat kan voorkomen, omdat er misschien al een geschiedenis van gevallen van anemie in de familie is.

Symptomen van bloedarmoede

Bloedarmoede zorgt ervoor dat de spieren en organen die het lichaam doen werken niet voldoende zuurstof krijgen. De symptomen van anemie zullen daar dus rechtstreeks door worden veroorzaakt.

Over het algemeen keren de volgende symptomen vaak terug:

- Een bleke huid
- Moeheid en een gevoel van zwakheid
- Snel buiten adem geraken
- Hoofdpijn en pijn in de borstkas
- Een abnormaal versnelde hartslag

Een belangrijk gevolg van bloedarmoede is dat het hart harder en sneller zal gaan pompen om voldoende zuurstof door het lichaam te krijgen. Uiteraard is dit niet wenselijk en moet de oorzaak grondig aangepakt worden. Het is zelfs zo dat veel hartproblemen als onderliggende oorzaak bloedarmoede hebben. Het hart moet, zoals gezegd, hard werken om zuurstof rond te pompen en zal daardoor zelf meer zuurstof verbruiken. Op die manier komt men in een neerwaartse spiraal terecht.

Voorkomen en genezen

Door preventief bloedonderzoek kan je al laten vaststellen of je lijdt aan bloedarmoede. Indien dat het geval is, kan je huisarts op basis van dit onderzoek ook de oorzaak ervan vaststellen. Zo kan hij dan een eventueel supplement of geneesmiddel voorschrijven.

Om te voorkomen dat je anemie ontwikkelt, zou je in feite een evenwichtig dieet moeten volgen, waarin je voldoende mineralen en vitaminen opneemt. Raadpleeg zeker een huisarts om je eventueel te laten onderzoeken.

Tags , , ,

Wat is thalassemie?

Thalassemie is een aandoening die ontstaat door een erfelijke verandering van het ‘hemoglobine’: de rode bloedkleurstof in de rode bloedcellen. Hemoglobine neemt zuurstof op en laat het weer los. De erfelijke verandering leidt tot een verstoring van de functie van het hemoglobine. Hierdoor ontstaat een chronische bloedarmoede. Vaak hebben thalassemiepatiënten ook skeletafwijkingen. De behandeling met bloedtransfusies kan ijzerstapelingsziekte tot gevolg hebben. Er zijn twee hoofdvormen van thalassemie: a-thalassemie en b-thalassemie.

Symptomen

Als gevolg van bloedarmoede kan de patiënt zich moe en lusteloos voelen en de huid bleker worden. De patiënt raakt snel buiten adem en heeft soms last van hartkloppingen. Het beenmerg vergroot, dit kan leiden tot een verdikking van het gezicht en de schedel. Ook de lever en de milt kunnen vergroten, wat kan resulteren in een verdikt onderlichaam.

Thalassemie kan leiden tot een miskraam, vaak treden de symptomen pas op als kinderen 3 tot 18 maanden oud zijn. Ze zijn bleek, eten en slapen niet goed en geven soms over. Zonder behandeling ligt de levensverwachting tussen 1 en 8 jaar. Als gevolg van de ernstige bloedarmoede heeft het kind last van groeistoornissen, overmatige mergontwikkeling en misvormingen van het beendergestel. Kinderen met thalassemie zijn erg vatbaar voor infecties.

De ziekte komt hoofdzakelijk voor bij mensen uit het Middellandse-Zeegebied en het Nabije en het Verre Oosten. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 100.000 baby’s met de aandoening geboren. Eén op de zeven Aziaten is drager van de ziekte.

Behandeling

Thalassemie is een ongeneeslijke ziekte. Sommige behandelingen kunnen de verschijnselen en complicaties wel bestrijden:

- Een bloedtransfusie kan de bloedarmoede bestrijden.
- Door de talrijke transfusies en de verhoogde bloedafbraak bestaat het gevaar dat ijzer zich in het lichaam ophoopt, waardoor het hart en de lever beschadigd kunnen raken. Om dit tegen te gaan wordt via een draagbare injectiepomp op batterijen deferoxamine langzaam aan het lichaam toegediend. Het ijzer wordt via de urine afgevoerd.
- Een beenmergtransplantatie biedt misschien de enige kans op genezing. Dit is een gecompliceerde ingreep die grote risico’s met zich meebrengt en slechts wordt aanbevolen als alle andere behandelingen niet aanslaan.
- Een ijzerarm dieet kan helpen omdat de verhoogde bloedafbraak ervoor kan zorgen dat ijzer zich in het lichaam ophoopt. Een teveel aan ijzer kan hart- en leverbeschadiging veroorzaken.

Tags , , ,

‘Bloedarmoede door de baby!’

Bloedarmoede (ookanemie genoemd) treedt op wanneer het bloed te weinig hemoglobine bevat. Doordat dit eiwit voor een groot deel de inhoud van rode bloedcellen vormt, kunnen we dus ook stellen dat bloedarmoede een tekort aan rode bloedcellen betekent. Deze zijn echter onmisbaar. Ze zorgen er voor dat zuurstof uit de longen naar de rest van het lichaam getransporteerd wordt. De meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede is een tekort aan ijzer. Dit kan aan de hand van een eenvoudige bloedtest nagegaan worden.

Meer kans op bloedarmoede tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen hebben meer zuurstof nodig. Ze hebben met andere woorden meer nood aan rode bloedcellen. Doordat het lichaam tijdens de zwangerschap meer bloed bevat dan normaal, daalt het hemoglobinegehalte. Dit komt voor bij elke zwangere vrouw en het herstelt zich vanzelf na de bevalling. In de dertigste week is het hemoglobinegehalte op zijn laagst. Wanneer de daling echter te groot is, spreekt men van bloedarmoede. Dit is te voorkomen door voldoende ijzer in het bloed op te nemen. Het lichaam van een zwangere vrouw heeft dit nodig om zoveel mogelijk rode bloedcellen aan te maken.

Verhoogd risico op bloedarmoede

Naast een ijzertekort, zorgt ook bloedverlies voor een verhoogde kans op anemie. Dit kan gaan van een zwaar ongeval tot een operatie, maar bij vrouwen gaat het vaak om hevige menstruaties. Ook overgeven als gevolg van ochtendmisselijkheid, een zwangerschap kort na een andere of zwanger zijn van een tweeling verhogen het risico .

Symptomen

Vaak beseffen mensen niet dat ze lijden aan bloedarmoede. Maar als er toch symptomen zijn, gaat het meestal om vermoeidheid en zwakheid. Het wordt ook moeilijker om overeind te blijven na zware inspanningen. Duizeligheid, transpiratie en hoofdpijn gaan hier eveneens mee gepaard. Al deze symptomen zijn het gevolg van een zuurstoftekort. Bij een laag hemoglobinegehalte is het ook mogelijk dat je er erg bleek uitziet.

Hoe wordt het behandeld?

De behandeling van bloedarmoede hangt af van de oorzaak ervan. Bij een ijzertekort zal de arts voeding met veel ijzer aanbevelen. Dit is onder andere rood vlees, noten en brood. Geneesmiddelen kunnen echter ook hulpzaam zijn. Hevige menstruaties kunnen bijvoorbeeld verminderd worden met de anticonceptiepil. In ernstige gevallen (meestal bij ongevallen) worden rechtstreeks rode bloedcellen gegeven door middel van een bloedtransfusie.

Tags , , ,

Waardoor krijg je ijzertekort?

Een ijzertekort hebben in je lichaam betekent dat er niet genoeg ijzer in het lichaam aanwezig is om goed te functioneren.

Heel erg vaak is een ijzergebrek de oorzaak van anemie of bloedarmoede. Wanneer je aan anemie lijdt, heb je een tekort aan rode bloedlichaampjes in het bloed. IJzer is broodnodig om hemoglobine en andere enzymen te vormen. Het meeste ijzer in ons lichaam komt terecht in de hemoglobine in de rode bloedlichamen van het bloed.

Waardoor krijg je een ijzertekort?

Meestal worden vrouwen getroffen door een ijzertekort. Maar waardoor krijg je eigenlijk een ijzertekort?

- Je eet te weinig ijzer: eigenlijk komt dit nog veel te vaak voor. We eten tegenwoordig niet gevarieerd genoeg meer en we grijpen maar al te vaak naar fastfood.  Ook vegetariërs en veganisten krijgen nog te vaak niet genoeg ijzer binnen. Ook is het zo dat dierlijk ijzer veel beter opgenomen wordt door ons lichaam dan plantaardig ijzer.

- Ook door een hevige menstruatie kunnen vrouwen last krijgen van een ijzertekort. Wanneer dat het geval is, moeten er ook nog andere onderzoeken gedaan worden om te weten of de hevige menstruatie de enige oorzaak is van het ijzertekort. Daarbij zijn soms ook gynaecologische onderzoeken nodig omdat een hevige menstruatie soms te wijten kan zijn aan bijvoorbeeld vleesbomen.

- Mensen zonder tanden kunnen ook een ijzertekort krijgen omdat ze veel moeite hebben met eten: daardoor ontstaan er ook vaak tekorten aan mineralen en vitaminen. Een bruistablet met multivitaminen kan dan een uitkomst zijn.

- Zwangere vrouwen krijgen bijna altijd te maken met een ijzertekort omdat er ook een kindje de ijzervoorraad aanspreekt.

- Door maag- en darmproblemen kan het ijzer minder goed geabsorbeerd worden.

De oplossing voor een ijzertekort?

De oplossing hangt af van hoe je eraan gekomen bent. Wanneer het alleen door het eten komt, volstaat het om ijzerrijke voeding te eten.

Anders schrijft de dokter een ijzerpreparaat voor dat je dan moet innemen. Nooit innemen met melkproducten (melk, kaas,…) omdat de opname dan belemmerd wordt. Sommige supplementen kunnen veel last veroorzaken aan de darmen en de maag (maagpijn, misselijkheid en constipatie) maar als je aan de arts een ijzersupplement in bruisvorm vraagt, verminderen de klachten.

Tags , ,

Wat is anemie of bloedarmoede?

Anemie is een aandoening waarbij je niet genoeg rode bloedcellen of niet genoeg hemoglobine in je bloed hebt. Hemoglobine is de zuurstoftransporterende, ijzer bevattende rode kleurstof in de rode bloedcellen. Anemie kan fatale gevolgen hebben.

Er zijn meer dan 400 verschillende vormen van anemie. De vijf belangrijkste vormen zijn de anemie door ijzertekort, door een tekort aan vitamine B12 en door foliumzuurtekort, door chronische ziektes of infecties en door een erfelijke afwijking.

Oorzaken van anemie

Anemie door ijzertekort
Je lichaam heeft ijzer nodig voor het aanmaken van hemoglobine. Als je niet genoeg ijzer in je lichaam hebt, lijd je aan anemie. Hoe kom je aan een ijzertekort?
Bloedverlies: je kan een abnormale hoeveelheid bloed verliezen bij een ongeval, een operatie, na een bevalling of na een periode van langdurige of heftige menstruaties. Een andere manier om te veel bloed te verliezen is het zogenaamde sluipende bloedverlies, dat voorkomt bij een ziekte van de maag of darmen of bij gebruik van bepaalde pijnstillers.
Te weinig ijzer consumeren. Als je niet voldoende ijzerbevattend voedsel eet, krijgt het lichaam ook niet voldoende binnen. Ijzerhoudend voedsel is onder andere fruit, brood, peulvruchten, vlees en bepaalde groenten.
Slechte opname van ijzer in het lichaam. Deze oorzaak hangt samen met andere factoren die het ijzer opnemen, zoals B12 en Foliumzuur.

Anemie door een tekort aan vitamine B12
Het lichaam is niet in staat om vitamine B12 uit de voeding te halen. B12 zorgt voor de aanmaak van rodebloedlichaampjes  en voor het onderhoud van het zenuwstelsel. Het komt voor in dierlijk voedsel zoals vlees, vis en zuivelproducten. Er zijn vier oorzaken:

1. de maagwand produceert geen intrinsieke factor, een chemische stof die in de dunne darm vermengd wordt met vitamine B
2. verwijdering van de dunne darm
3. de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking van de darm
4. veganisme, een dieet zonder producten van dierlijke aard, dus geen vlees, vis noch  zuivelproducten

Tekort aan foliumzuur
Een tekort aan foliumzuur is meestal te wijten aan te geringe opname ervan via de voeding: te weinig sperzie- en andere bonen, groene bladgroenten of paddenstoelen. Dit probleem komt vooral voor bij armere mensen die minder gezond eten, stevige drinkers en bij mensen met een darmprobleem zoals de ziekte van Crohn.

Symptomen van anemie

Symptomen van anemie veroorzaakt door ijzertekort

bleekheid
zwakte
vermoeidheid
pijn in de borststreek
kortademigheid
hartkloppingen
een verhoogde hartslag bij inspanning
snelle ademhaling
lage bloeddruk

Symptomen van anemie veroorzaakt door B12- tekort

alle bovenstaande plus de volgende:
geelzucht
dove en tintelende handen en voeten
evenwichtstoornissen
verwardheid
persoonlijkheidsstoornissen en depressie

symptomen van anemie veroorzaakt door foliumzuurtekort zijn dezelfde als die van anemie veroorzaakt door vitamine B12- tekort.

Ook volgende symptomen kunnen voorkomen:

donkere/bloederige stoelgang
pijn in de onderbuik
gewichtsverlies
vermoeidheid
pijn in de borst

De diagnose van anemie

De diagnose van anemie gebeurt door de analyse van de symptomen en door een bloedonderzoek waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van de nodige stoffen zoals foliumzuur  en andere. De hoeveelheid rode bloedlichamen helpt het soort van anemie te bepalen.

Het onderzoek van het ruggenmerg onder de microscoop is vooral zinvol voor het opsporen van vitamine B-12 anemie. Sommige specialisten vinden het ook nuttig om het gehalte aan ferritine te onderzoeken bij vrouwen voor de menopauze. Ferritine is een eiwit dat ijzer stockeert voor het in de bloedbaan komt.

Behandeling van anemie

Anemie door ijzertekort
de behandeling hangt af van het probleem:
te weinig ijzerrijke voeding: meer ijzer in de voeding opnemen
te weinig opname van ijzer door het lichaam: operatie,…
verlies van ijzer in het lichaam door alcoholconsumptie, kankertherapie, …medicatie: ijzerrijke voeding of ijzerpillen,…

Vitamine B12-tekort
Levenslang maandelijkse vitamine B-12 injecties
Foliumzuurtekort
heel vaak bestaat de behandeling uit een aanpassing van de voeding: meer vlees, gevogelte, zuivelproducten, eieren, gist, bonen, lever, groene bladgroenten…. Foliumzuurtabletten of –in zeldzame gevallen-  injecties van foliumzuur vullen het tekort snel aan.

Preventie van anemie

Een gezonde ijzerrijke voeding met voldoende vitamine B-12 kan anemie perfect voorkomen.

Welke vragen moet ik aan de dokter stellen?

Welke tests moet ik ondergaan om te bepalen in welke mate ik lijd aan anemie?
Aan welke vorm van anemie lijd ik?
Wat is de oorzaak van mijn anemie?
Hoe ernstig is deze vorm van anemie?
Heb ik blijvende schade opgelopen?
Welke behandeling raadt u mij aan?
Schrijft u medicatie voor? Wat zijn de neveneffecten van deze medicatie?
Moet deze behandeling levenslang worden voortgezet?

Tags , , ,