Tag

Wat is een biopsie?

Bij een biopsie gaat men door middel van een medische ingreep een heel klein stuk van een lichaamsdeel of orgaan verwijderen. Dit kleine stukje gaat men dan onderzoeken in een laboratorium om meer te weten te komen over de verwijderde cellen.

Doorgaans volstaat het om gewoon over de oppervlakte te schrapen. Dit is het geval wanneer men een uitstrijkje neemt in de baarmoederhals van een vrouw.
Wanneer men grotere organen moet onderzoeken gaat men over tot een endoscopie: met behulp van een lange flexibele slang kan de arts in het lichaam kijken om te kijken wat er aan de hand is en een biopsie nemen. Bij een biopsie van de lever of nieren gebruikt men een hypodermische naald, dit is een holle naald die toelaat substanties in het lichaam te injecteren of af te tappen.

Een biopsie gebeurt altijd onder verdoving, zij het plaatselijk of volledig. Dit hangt af van welke organen of lichaamsdelen er onderzocht moeten worden.

Doel

Het doel van een biopsie is het vergaren van informatie omtrent de samenstelling en aard van het gezwel, orgaan of weefsel waarvan men een klein deeltje afgenomen heeft. Dankzij microscopisch onderzoek kan men een diagnose stellen en zo de aard van de afwijking bepalen waarvoor de cellen in kwestie zorgen.

Biopsie van het beenmerg

Een veelvoorkomende biopsie is die van het beenmerg. Het doel van dit onderzoek is informatie verkrijgen over de samenstelling van het beenmerg.  Doorgaans neemt men een worteltje van het beenmerg in het bovenste deel van de heup maar dit kan ook in het borstbeen gebeuren.

Een biopsie van het beenmerg wordt uitgevoerd om ziekten in het beenmerg, bloed of lymfestelsel te onderzoeken.

Biopsie onder echogeleide

Bij dit onderzoek maakt de radioloog gebruik van een echoapparaat. Dit laat hem toe de binnenkant van uw lichaam te bekijken met behulp van geluidsgolven. De radioloog zoekt met dit echoapparaat een gunstige plaats voor de biopsie. Wanneer deze gevonden is, plaats hij een speciale naald op de kop van het apparaat en gaat hij over tot de biopsie.

Tags